Sao chép từ Excel sang chương trình Office khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng một biểu đồ Excel hoặc dữ liệu bảng Excel trong bản trình bày PowerPoint, tài liệu Word, hoặc thư Outlook, bạn có thể chỉ cần sao chép nó trong Excel, và sau đó sử dụng các tùy chọn dán trong các chương trình Office khác để chèn được sao chép nội dung trong một số cách.

Lưu ý: Công cụ để sao chép biểu đồ và dữ liệu Excel sẽ không sẵn dùng trong Office Online. Nếu bạn có một phiên bản Office trên máy tính, hãy bấm mở trong [tên chương trình] trong chương trình trên máy tính của bạn để mở tài liệu và làm theo các thủ tục được mô tả trong bài viết này. Nếu bạn không có phiên bản Office trên máy tính, bạn có thể dùng thử hoặc mua Phiên bản mới nhất ngay bây giờ.

Những gì bạn muốn sao chép?

 1. Trong Excel, hãy bấm vào biểu đồ mà bạn muốn sao chép sang chương trình Office khác, sau đó bấm Ctrl+C.

 2. Mở chương trình Office khác, bấm vào nơi bạn muốn dán biểu đồ, sau đó nhấn Ctrl + V.

 3. Bấm nút Tùy chọn dán xuất hiện bên cạnh dưới của biểu đồ, và chọn cách bạn muốn dán nó:

  Nút tùy chọn dán trong Word, được bung rộng để hiển thị các tùy chọn.
  • Dùng chủ đề đích & nhúng sổ làm việc Điều này Cập Nhật biểu đồ định dạng để khớp với định dạng đích.

  • Giữ Định dạng Nguồn & Sổ làm việc Nhúng Tùy chọn này giữ nguyên định dạng của biểu đồ.

  • Dùng chủ đề đích & nối kết dữ liệu Điều này Cập Nhật định dạng để khớp với định dạng đích biểu đồ và giữ biểu đồ được nối kết với trang tính gốc. (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết biểu đồ, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại dưới dạng một biểu đồ nhúng hoặc ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi trang tính Excel nguồn được Cập Nhật.

  • Giữ định dạng nguồn & nối kết dữ liệu Điều này giữ nguyên định dạng là và sẽ giữ lại biểu đồ được nối kết với trang tính gốc biểu đồ. (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết biểu đồ, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại dưới dạng một biểu đồ nhúng hoặc ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi trang tính Excel nguồn được Cập Nhật.

  • Ảnh Điều này sẽ dán biểu đồ dưới dạng ảnh. Biểu đồ không thể sửa được hoặc Cập Nhật, nhưng bạn có thể thay thế bằng ảnh khác và áp dụng định dạng ảnh.

 1. Trong Excel, chọn dữ liệu mà bạn muốn sao chép, sau đó nhấn Ctrl + C.

 2. Mở chương trình Office khác, bấm vào nơi bạn muốn dán dữ liệu, sau đó nhấn Ctrl + V.

 3. Bấm Tùy chọn dán kế bên dữ liệu, và chọn cách bạn muốn dán nó.

  Nút tùy chọn dán, bên cạnh một số dữ liệu Excel, được bung rộng để hiển thị các tùy chọn
  • Giữ định dạng nguồn Điều này giữ nguyên định dạng dữ liệu.

  • Sử dụng kiểu đích Điều này Cập nhật dữ liệu định dạng để khớp với kiểu đích. Nếu bạn muốn giữ lại đường lưới này thường là cách tốt nhất để thực hiện.

  • Nối kết & giữ định dạng nguồn Điều này giữ nguyên định dạng là và sẽ giữ lại dữ liệu được nối kết với trang tính gốc dữ liệu. (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết dữ liệu, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại làm dữ liệu không được nối kết hoặc dưới dạng ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi trang tính Excel nguồn được Cập Nhật.

  • Nối kết & sử dụng kiểu đích Điều này Cập nhật dữ liệu định dạng để khớp với kiểu đích và giữ dữ liệu được nối kết với trang tính gốc. (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết dữ liệu, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại làm dữ liệu không được nối kết hoặc dưới dạng ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi trang tính Excel nguồn được Cập Nhật.

  • Ảnh Điều này sẽ dán dữ liệu dưới dạng ảnh. Dữ liệu không thể sửa được hoặc Cập Nhật.

  • Giữ lại văn bản chỉ Điều này sẽ dán dữ liệu dưới dạng văn bản, với mỗi hàng trong một đoạn văn riêng biệt và tab dấu tách các giá trị ô.

Những gì bạn muốn sao chép?

 1. Trong Excel, hãy bấm vào biểu đồ mà bạn muốn sao chép sang chương trình Office khác, sau đó bấm Ctrl+C.

 2. Mở chương trình Office khác, bấm vào nơi bạn muốn dán biểu đồ, sau đó nhấn Ctrl + V.

 3. Bấm Tùy chọn dán Ảnh nút kế bên dưới cùng của biểu đồ, và chọn cách bạn muốn dán nó:

  • Để dán biểu đồ với một nối kết tới dữ liệu nguồn, hãy bấm biểu đồ (nối kết với dữ liệu Excel). (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết biểu đồ, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại dưới dạng một biểu đồ nhúng hoặc ảnh.)

  • Để dán biểu đồ và bao gồm truy nhập vào toàn bộ sổ làm việc trong bản trình bày, bấm Biểu đồ Excel (toàn bộ sổ làm việc). (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết biểu đồ, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại như một biểu đồ không được nối kết hoặc dưới dạng ảnh.)

  • Để dán biểu đồ dưới dạng ảnh tĩnh, bấm dán dưới dạng ảnh.

  • Để dán biểu đồ trong định dạng gốc, hãy bấm Giữ định dạng nguồn.

  • Để dán biểu đồ và định dạng bằng cách dùng chủ đề tài liệu được áp dụng cho bản trình bày, hãy bấm Dùng chủ đề đích.

 1. Trong Excel, chọn dữ liệu mà bạn muốn sao chép, sau đó nhấn Ctrl + C.

 2. Mở chương trình Office khác, bấm vào nơi bạn muốn dán dữ liệu, sau đó nhấn Ctrl + V.

 3. Bấm Tùy chọn dán Ảnh nút kế bên dữ liệu, và chọn cách bạn muốn dán nó:

  Trong Word và Outlook

  • Để dán dữ liệu dưới dạng bảng và sử dụng định dạng gốc của dữ liệu được sao chép, hãy bấm Giữ định dạng nguồn

  • Để dán dữ liệu dưới dạng bảng và sử dụng kiểu đích mới, hãy bấm Kiểu bảng đích khớp.

  • Để dán dữ liệu dưới dạng ảnh tĩnh, bấm dán dưới dạng ảnh.

  • Để dán nối kết đến dữ liệu Excel sao cho dữ liệu trong tệp đích được cập nhật khi bạn thay đổi dữ liệu gốc trong sổ làm việc Excel, hãy bấm giữ định dạng nguồn và nối kết đến Excel hoặc kiểu bảng đích khớp và nối kết đến Excel. (Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn muốn ngắt nối kết dữ liệu, bạn sẽ cần phải sao chép và dán nó lại dưới dạng một bảng không được nối kết hoặc ảnh.)

  • Để dán dữ liệu dưới dạng văn bản, với mỗi hàng trong một đoạn văn riêng biệt và tab dấu tách các giá trị ô, hãy bấm Chỉ giữ văn bản.

  Trong PowerPoint

  • Để dùng định dạng gốc của dữ liệu được sao chép, hãy bấm Giữ định dạng nguồn.

  • Để sử dụng chủ đề tài liệu được áp dụng cho bản trình bày PowerPoint, hãy bấm Dùng chủ đề đích.

  • Để dán dữ liệu bảng mà bạn đã sao chép dưới dạng văn bản, hãy bấm Chỉ giữ văn bản.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn không thấy nút Tùy chọn dán , bạn có thể phải bật. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word. Trong thể loại nâng cao , dưới mục cắt, sao chép, và dán, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị tùy chọn dán nút .

 • Nếu bạn dán dữ liệu vào một bảng Word hoặc PowerPoint, nút Tùy chọn dán Hiển thị tùy chọn dán khác nhau. Bạn có thể chèn dữ liệu được sao chép dưới dạng bảng lồng nhau, phối với bảng hiện có, chèn nó dưới dạng mới hàng trong bảng hiện có, ghi đè lên các ô trong bảng hiện có, hoặc dán nó như ảnh tĩnh.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×