Sao chép kiểu nền vào máy tính khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có đang dùng mẫu nền thư với thư bạn gửi đi, mẫu nền thư tệp có thể được sao chép vào máy tính khác. Bạn có thể dùng mẫu nền thư với Outlook trên máy tính khác.

Sao chép mẫu nền thư từ máy tính ban đầu

 1. Thoát khỏi Outlook.

 2. Mở thư mục nơi lưu tệp mẫu nền thư.

Vì thư mục mẫu nền thư vào thư mục ẩn, cách dễ nhất để mở thư mục là sử dụng lệnh %APPDATA%\Microsoft\Stationery trên menu bắt đầu .

 • Windows 7    Bấm bắt đầu. Bên cạnh tắt nút, trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp , nhập %APPDATA%\Microsoft\Stationery và sau đó nhấn Enter.

 • Windows Vista    Bấm bắt đầu. Bên cạnh Đóng xuống nút, trong hộp Tìm kiếm , nhập %APPDATA%\Microsoft\Stationery và sau đó nhấn Enter.

 • Windows XP    Bấm bắt đầu, bấm chạy, nhập %APPDATA%\Microsoft\Stationery và sau đó nhấn Enter.

 • Sao chép tệp mẫu nền thư.

Sao chép kiểu nền vào máy tính đích

 1. Thoát khỏi Outlook.

 2. Trên máy tính đích, hãy mở thư mục %APPDATA%\Microsoft\Stationery.

Vì thư mục mẫu nền thư vào thư mục ẩn, cách dễ nhất để mở thư mục là sử dụng lệnh %APPDATA%\Microsoft\Stationery trên menu bắt đầu .

 • Windows 7    Bấm bắt đầu. Bên cạnh tắt nút, trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp , nhập %APPDATA%\Microsoft\Stationery và sau đó nhấn Enter.

 • Windows Vista    Bấm bắt đầu. Bên cạnh Đóng xuống nút, trong hộp Tìm kiếm , nhập %APPDATA%\Microsoft\Stationery và sau đó nhấn Enter.

 • Windows XP    Bấm bắt đầu, bấm chạy, nhập %APPDATA%\Microsoft\Stationery và sau đó nhấn Enter.

 • Khởi động Outlook.

Mẫu nền thư của bạn hiện đang sẵn dùng trong Outlook trên máy tính đích.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×