Sao chép kiểu ô từ sổ làm việc khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo kiểu ô mới trong một sổ làm việc, bạn có thể muốn đặt chúng sẵn dùng trong sổ làm việc khác. Bạn có thể sao chép kiểu ô từ sổ làm việc đó vào sổ làm việc khác.

 1. Mở sổ làm việc có chứa các kiểu ô mà bạn muốn sao chép.

 2. Mở sổ làm việc mà bạn muốn sao chép kiểu vào.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Ảnh nút bên cạnh hộp kiểu ô. Hoặc, nếu bạn thấy một hộp kiểu ô trong nhóm kiểu có chứa bản xem trước của kiểu, bấm nút Thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 4. Bấm phối kiểu.

 5. Trong hộp thoại Phối kiểu , trong hộp phối kiểu từ , bấm sổ làm việc có chứa các kiểu mà bạn muốn sao chép, sau đó bấm OK.

 6. Nếu cả hai sổ làm việc chứa kiểu có tên giống nhau, bạn phải cho biết liệu bạn muốn phối các kiểu bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay thế các kiểu trong sổ làm việc hiện hoạt với các kiểu được sao chép, bấm .

  • Để giữ các kiểu trong sổ làm việc hiện hoạt khi chúng, hãy bấm không.

   Lưu ý: Excel sẽ hiển thị thông báo này chỉ một lần, bất kể số cặp giống hệt kiểu tên.

Mẹo: Khi bạn di chuyển hoặc sao chép một trang tính từ một sổ làm việc với sổ làm việc khác, tất cả các kiểu được dùng trên trang tính đó cũng được sao chép vào sổ làm việc đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem di chuyển hoặc sao chép một trang tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×