Sự khác nhau giữa dùng sổ ghi chép trong trình duyệt và trong OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft OneNote Online cho phép bạn thực hiện ghi chú và sắp xếp các trang ghi chú trong trình duyệt web. Để nâng cao hơn tính năng chỉnh sửa, sử dụng lệnh mở trong OneNoteOneNote Online . Khi bạn lưu sổ ghi chép trong OneNote, nó được lưu trên trang web nơi bạn đã mở nó trong OneNote Online.

Sổ ghi chép bạn mở trong OneNote Online giống như sổ ghi chép bạn mở trong ứng dụng OneNote trên máy tính, nhưng một số tính năng sẽ hoạt động khác đi trong hai môi trường.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng OneNote Web App với SharePoint 2010, hãy xem sự khác nhau giữa dùng sổ tay trong trình duyệt và trong OneNote.

Trong bài viết này

Định dạng tệp được hỗ trợ trong OneNote Online

Tính năng được hỗ trợ để xem và in

Tính năng khác nhau giữa trình duyệt và máy tính

Mở sổ ghi chép

Sửa và định dạng

Theo dõi ghi chú

Xem lại

Đối tượng

Định dạng tệp được hỗ trợ trong OneNote Online

OneNote Online mở sổ ghi chép có định dạng OneNote 2010 trở lên (tệp .one).

OneNote Online không thể mở sổ ghi chép có định dạng tệp khác. Ví dụ: không hỗ trợ các định dạng này: Sổ ghi chép OneNote 2003 hoặc OneNote 2007 (.one), Gói OneNote (.onepkg) và Định dạng Tài liệu Di động (PDF).

Đầu trang

Tính năng được hỗ trợ để xem và in

Khi bạn xem ghi chú trong OneNote Online, bạn có thể xem theo qua từng trang trong sổ ghi chép, bung rộng và thu gọn phần, xem người nào đóng góp vào ghi chú nào và xem phiên bản trước của trang.

Tuy nhiên, một số tính năng hoạt động khác đi trong trình duyệt so với khi chúng hoạt động trong ứng dụng máy tính OneNote. Để dùng tính năng không có trong OneNote Online, hãy bấm Mở trong OneNote (cần có OneNote 2010 trở lên).

Tính năng này

Hoạt động như sau trong OneNote Online

In

Không có tính năng In trong OneNote Online. Thay vào đó, hãy dùng tính năng in của trình duyệt. Dùng Xem trước Bản in để xem bạn có cần cuộn đến phần của sổ ghi chép hay chuyển hướng trang từ Dọc sang Ngang không.

Âm thanh và video

OneNote Online không phát nội dung âm thanh và video, nhưng đa phương tiện được giữ nguyên trong sổ ghi chép và bạn có thể tải tệp âm thanh và video xuống máy tính của mình để phát các tệp đó.

Tìm kiếm

Tìm kiếm bị giới hạn cho phần hiện tại trong OneNote Online.

Thu phóng

Không có tính năng Thu phóng trong OneNote Online. Thay vào đó, hãy dùng tính năng thu phóng của trình duyệt.

Hình dạng, phương trình, viết tay

Trong OneDrive, OneNote Online hiển thị hình dạng và viết tay, nhưng lại hiển thị phương trình dưới dạng chỗ dành sẵn. Trong SharePoint, viết tay có thể nhìn thấy, phương trình hiển thị dưới dạng chỗ dành sẵn và hình dạng bị ẩn.

Đường hướng dẫn và màu trang

OneNote Online không hiển thị các đối tượng này nhưng chúng được giữ nguyên trong sổ ghi chép.

Dấu ngắt dòng

Dấu ngắt dòng hiển thị ở dạng chỗ dành sẵn.

Đầu trang

Tính năng khác nhau giữa trình duyệt và màn hình máy tính

Khi bạn sửa ghi chú, một số tính năng hoạt động khác đi trong trình duyệt so với khi chúng hoạt động trong ứng dụng bàn làm việc OneNote. Bảng sau mô tả cách thức OneNote Online hỗ trợ các tính năng có thể áp dụng cho ghi chú của bạn. Để dùng tính năng không sẵn dùng trong OneNote Online, hãy bấm Mở trong OneNote (cần có OneNote 2010 trở lên).

Mở sổ ghi chép

Tính năng này

Hoạt động như sau trong OneNote Online

Quản trị Quyền Thông tin (Information Rights Management , IRM)

Trong thư viện SharePoint được bảo vệ bằng IRM, OneNote Online mở sổ ghi chép cho phép đọc, nhưng không cho phép chỉnh sửa. Không thể thêm bảo vệ bằng IRM vào sổ ghi chép trong OneNote Online.

Sửa và định dạng

Tính năng này

Hoạt động như sau trong OneNote Online

Sao và Dán

Sao chép và dán văn bản, sao chép/dán ảnh từ web. Văn bản đã dán trong phạm vi sổ ghi chép sẽ giữ nguyên định dạng gốc của nó, nhưng văn bản đã dán từ bên ngoài OneNote Online sẽ mất định dạng, như tô đậm và nghiêng.

Định dạng phông

Áp dụng tô đậm, nghiêng, gạch dưới, phông, kích thước và màu. Lưu ý: không có lệnh Bút Định dạng trong OneNote Online.

Định dạng văn bản

Căn văn bản sang trái, phải hoặc giữa; chạy văn bản từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải; tăng hoặc giảm tụt lề; định dạng văn bản thành danh sách có dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Đánh số và dấu đầu dòng

Áp dụng định dạng đánh số hoặc dấu đầu dòng dựng sẵn.

Kiểu

Áp dụng một trong bộ sưu tập các kiểu dựng sẵn. Bạn cũng có thể xóa định dạng.

Tìm kiếm

Tìm kiếm bị giới hạn cho phần hiện tại trong OneNote Online.

Chèn Khoảng trống

Không có lệnh để tạo khoảng không trống trên trang trong OneNote Online. Hãy thử di chuyển ghi chú xung quanh để tạo khoảng trống hoặc bắt đầu trang mới.

Đường hướng dẫn và màu trang

Không có lệnh để thay đổi diện mạo trang trong OneNote Online. Đường hướng dẫn và màu trang được ẩn trong OneNote Online, nhưng chúng được giữ nguyên trong sổ ghi chép.

Đồng tác giả

Nhiều tác giả có thể làm việc đồng thời trong OneNote 2010, OneNote Online và OneNote Mobile. Hiện và ẩn tên tác giả.

Theo dõi ghi chú

Tính năng này

Hoạt động như sau trong OneNote Online

Thẻ

Ghi thẻ cho ghi chú để theo dõi và loại bỏ thẻ khi bạn muốn. Không thể tùy chỉnh thẻ trong OneNote Online và không có thẻ tùy chỉnh để áp dụng. Tuy nhiên, OneNote Online hiển thị thẻ tùy chỉnh và bạn có thể loại bỏ chúng.

Tìm Thẻ

Tính năng này không có trong OneNote Online.

Tích hợp Outlook

OneNote Online không hỗ trợ lệnh hoạt động với Microsoft Outlook (Trang Email, Nhiệm vụ Outlook hoặc Chi tiết Cuộc họp).

Xem lại

Tính năng này

Hoạt động như sau trong OneNote Online

Công cụ soát lỗi

Kiểm tra chính tả và đặt ngôn ngữ soát lỗi, dùng từ điển dựng sẵn. OneNote Online không dùng từ điển tùy chỉnh và không bao gồm phần dịch hay từ điển đồng nghĩa.

Phiên bản trang

Xem và khôi phục phiên bản trước của trang.

Xem lại ghi chú theo mục chưa đọc, gần đây và tác giả

Không thể đánh dấu ghi chú là đã đọc hay chưa đọc trong OneNote Online và không có tính năng xem lại phần chỉnh sửa theo mức độ gần đây của chúng hoặc theo tác giả.

Đối tượng

Tính năng này

Hoạt động như sau trong OneNote Online

Siêu kết nối

Chèn, sửa và đi theo siêu kết nối đến trang web hay đến trang khác trong cùng một sổ ghi chép. Nối kết đến vị trí trong phạm vi sổ ghi chép hoạt động ở cấp độ trang, nhưng không hoạt động ở cấp độ đoạn văn trong OneNote Online.

Bảng

Cách thức tạo bảng trong OneNote Online cũng giống như trong ứng dụng OneNote trên máy tính.

Ảnh, hình mẫu và hình cắt từ màn hình

Chèn ảnh đã lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc chèn hình mẫu có sẵn trên Office.com. Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh và thêm văn bản thay thế. Không có các tính năng tinh vi hơn để làm việc với ảnh, ví dụ như xoay hoặc sắp xếp thứ tự các lớp sau ra trước trong OneNote Online. Bạn không thể lấy hình cắt từ màn hình trong OneNote Online, nhưng hình cắt từ màn hình trong ghi chú của bạn sẽ hiển thị ở dạng ảnh trong OneNote Online.

Âm thanh và video

Những mục này được giữ nguyên trong ghi chú nhưng không thể ghi lại trong OneNote Online. Bạn có thể tải tệp âm thanh và video xuống máy tính của mình để phát chúng.

Hình dạng, phương trình và viết tay

Không thể chèn hay sửa những mục này trong OneNote Online. Trong OneDrive, bạn có thể chọn và xóa bỏ chỗ dành sẵn dành cho hình dạng, viết tay và phương trình. Trong SharePoint, bạn có thể chọn và xóa bỏ chỗ dành sẵn dành cho các đối tượng này.

Biểu tượng

Không thể chèn hay sửa những mục này trong OneNote Online, nhưng OneNote Online hiển thị chúng như mong muốn.

Tệp nhúng

Hãy tải những mục này xuống máy tính của bạn để mở chúng.

Dấu thời gian

Không có lệnh chèn ngày và giờ hiện tại trong OneNote Online, nhưng OneNote Online hiển thị chúng như mong muốn.

Ghi chú đã nối kết

Khả năng nối kết việc ghi chú đến tệp không khả dụng trong OneNote Online và nối kết đến tệp được ẩn. Tuy nhiên, chúng được giữ nguyên trong ghi chú.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×