Sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong Excel và Excel Services

Sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong Excel và Excel Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel Services chủ yếu được thiết kế dưới dạng một dựa trên web, dữ liệu-khám phá và báo cáo hệ thống cho sổ làm việc Excel, và tập con của tính năng hỗ trợ trong Microsoft Office Excel 2007. Các phần sau đây tóm tắt tính năng Office Excel 2007 nào được hỗ trợ và không được hỗ trợ trong Excel Services.

Trong bài viết này

Tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi tải sổ làm việc

Hàm trang tính được hỗ trợ và không được hỗ trợ

Tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi xem sổ làm việc

Tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi tương tác với sổ làm việc

Tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi tải sổ làm việc

Bạn có thể tải sổ làm việc trong Excel Services trong Office Excel 2007 sổ làm việc (.xlsx) hoặc định dạng tệp sổ làm việc nhị phân (.xlsb) dưới dạng chỉ đọc sổ làm việc trong ba cách:

 • Xác định đường dẫn URL hoặc UNC trong các thuộc tính phần Web Excel Web Access sổ làm việc .

 • Kết nối phần Web dạng xem danh sách của thư viện tài liệu với phần Web Excel Web Access, và sau đó chuyển URL của sổ làm việc được lưu trữ trong thư viện tài liệu để hiển thị nó trong Microsoft Office Excel Web Access.

 • Xem một sổ làm việc được lưu trong thư viện tài liệu trong trình duyệt. (Trỏ tới mục, bấm vào mũi tên kế bên nó, sau đó bấm dạng xem trong trình duyệt Web.)

Tất cả các định dạng tệp Microsoft Office Excel không được hỗ trợ, bao gồm Office Excel 2007 sổ làm việc cho phép macro (.xlsm) và Office Excel 2007 97-2003 sổ làm việc (.xls).

Lưu ý: Với quyền thích hợp, bạn cũng có thể mở sổ làm việc trong Office Excel 2007 trên máy tính khách từ menu mở trên thanh công cụ Office Excel Web Access, như một sổ làm việc hoặc dưới dạng ảnh tức thời. Để biết thêm thông tin, hãy xem mở một sổ làm việc hoặc ảnh tức thời trong Excel từ Excel Services.

Các tính năng được hỗ trợ

Các tính năng sau đây được hỗ trợ khi bạn tải sổ làm việc:

Tính năng

Chú thích

Hàm   

Tất cả các hàm trang tính Excel được hỗ trợ, với một vài ngoại lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần sau đây, được hỗ trợ và hàm trang tính không được hỗ trợ.

Ngày tháng   

Hệ ngày Windows và Macintosh.

Bảng Excel   

Dữ liệu bảng Excel, tiêu đề cột, cột được tính toán, hàng tổng, tham chiếu có cấu trúc và kiểu.

Ô   

Giá trị ô, bao gồm các ô đã phối và tràn nội dung ô.

Tên   

Phạm vi đã đặt tên và tên đã xác định.

Tính toán   

Thiết đặt tính toán và tính toán lại, bao gồm các tính năng tự động ngoại trừ các bảng, theo cách thủ công, tự động và thiết đặt tính toán lặp cho phạm vi hoặc toàn bộ trang tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services.

Biểu đồ    

Biểu đồ, biểu đồ phạm vi và báo cáo PivotChart. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng biểu đồ và báo cáo PivotChart trong sổ làm việc trong trình duyệt.

Định dạng   

Ô và định dạng phạm vi ô, định dạng có điều kiện (ngoại trừ bằng cách dùng thanh dữ liệu và biểu tượng) trong sổ làm việc, và định dạng số.

Kết nối   

Kết nối với các nguồn dữ liệu ngoài, bao gồm các Pivottable OLAP.

Phân tích What-If   

Kết quả của công cụ phân tích What-if, bao gồm tìm mục tiêu, bảng dữ liệu, các tình huống, bộ giải, và chuỗi.

Hợp nhất   

Dữ liệu hợp nhất từ phạm vi.

Nguồn dữ liệu   

SQL Server, nhà cung cấp OLAP, nhà cung cấp OLEDB và điều khiển ODBC.

Các tính năng không được hỗ trợ

Sổ làm việc chứa các tính năng không được hỗ trợ sau đây sẽ không tải hoặc hiển thị trong Excel Services. Để có kết quả tốt nhất, luôn lưu sổ làm việc từ Office Excel 2007 bằng cách sử dụng lệnh Excel Services . (Bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , bấm vào mũi tên bên cạnh phát hành, sau đó bấm Excel Services trong phần phân phối tài liệu để người khác.) Bạn có thể xác nhận xem một tính năng được hỗ trợ bằng cách bấm vào hộp kiểm mở sổ làm việc này trong trình duyệt của tôi sau khi tôi lưu trong hộp thoại lưu cho Excel Services để tìm cách hiển thị trong trình duyệt. Nếu một tính năng không được hỗ trợ, Dịch vụ Excel sẽ hiển thị một cảnh báo.

Các tính năng sau không được hỗ trợ và ngăn không cho bạn tải sổ làm việc:

Tính năng

Chú thích

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) mã, macro, bổ trợ và hàm do người dùng xác định (UDF).

Lưu ý: Một lập trình viên có thể tùy chỉnh Excel Services theo nhiều cách, bao gồm ngày khởi tạo một hàm do người dùng xác định (UDF). Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Office SharePoint Server 2007 phần mềm phát triển bộ công cụ (SDK).

Ngôn ngữ macro kế thừa   

Hàm Macro của Microsoft Excel 4.0 và Microsoft 5.0 trang tính thoại.

Điều khiển   

Điều khiển thanh công cụ biểu mẫu, điều khiển hộp công cụ và tất cả các điều khiển ActiveX.

XML   

XML bản đồ và nhúng thẻ thông minh.

Bảo mật và quyền riêng tư   

Sổ làm việc, trang tính hoặc phạm vi có bảo vệ và sổ làm việc có quản lý quyền thông tin (IRM).

Lưu ý: Để bảo vệ sổ làm việc trong Excel Services, hãy dùng Microsoft Windows SharePoint Services quyền và quyền.

Hình ảnh và đối tượng   

Đối tượng được nhúng hoặc nối kết hoặc hình ảnh, đã chèn ảnh, hình tự động, WordArt và sơ đồ, chẳng hạn như biểu đồ tổ chức.

Viết tay   

Tất cả các tính năng mực bao gồm vẽ, văn bản và chú thích.

OLE và DDE   

Đối tượng liên kết và nhúng đối tượng và nối kết Exchange dữ liệu động (DDE).

Công thức được hiển thị   

Sổ làm việc được lưu bằng các công thức được hiển thị.

Kiểm soát dữ liệu   

Ngăn chặn nhập không hợp lệ dữ liệu và tạo danh sách thả xuống.

Nguồn dữ liệu   

Dịch vụ truy xuất dữ liệu cho Microsoft giải pháp kinh doanh, Windows SharePoint Services danh sách, Microsoft SQL Server, phạm vi dữ liệu bên ngoài (còn được gọi là bảng truy vấn), và bảng được nối kết với Windows SharePoint Services danh sách.

Truy vấn   

Truy vấn web và văn bản truy vấn.

Các tham chiếu ngoài đến sổ làm việc được nối kết   

Tạo tham chiếu ngoài (còn được gọi là nối kết) thành một phạm vi ô cụ thể, đến tên đã xác định cho phạm vi ô cụ thể, hoặc như là một phần của một định nghĩa tên.

Chú thích   

Hiển thị và điều chỉnh các chú thích.

Hợp nhất   

Tổng hợp dữ liệu từ báo cáo PivotTable.

Nút chia sẻ sổ làm việc (thẻ xem lại)   

Chia sẻ của sổ làm việc và giải quyết xung đột thay đổi.

Chữ ký điện tử   

Hiển thị và không nhìn thấy chữ ký điện tử trong một sổ làm việc.

Thanh công cụ đính kèm   

Tùy chỉnh thanh công cụ được đính kèm vào sổ làm việc bằng cách sử dụng Office Excel 2003 trước khi sổ làm việc đã được chuyển đổi thành Excel 2007.

Đầu trang

Hàm trang tính được hỗ trợ và không được hỗ trợ

Tất cả các hàm được hỗ trợ đầy đủ khi bạn tải và tính toán lại sổ làm việc với ngoại lệ sau đây, siêu kết nối, RTD, và SQL. Yêu cầu, mỗi tình có giới hạn bộ phận hỗ trợ.

Nếu hàm này là:

Excel trả về:

Excel Services trả về:

SIÊU KẾT NỐI   

Một siêu kết nối hiện hoạt mà bạn có thể bấm và theo dõi.

Một trong những điều sau:

 • Một siêu kết nối hiện hoạt mà bạn có thể bấm và theo dõi, nếu các thuộc tính Office Excel Web Access Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việcDẫn hướng sổ làm việc được thiết lập.

 • Một siêu kết nối hoạt động cho trang Web hoặc tài liệu mà bạn có thể bấm và làm theo khác, nhưng không phải một vị trí trong sổ làm việc, nếu thuộc tính Office Excel Web Access Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việc được đặt và thuộc tính Sổ làm việc dẫn hướng không được thiết lập.

 • Siêu kết nối không hoạt động chuỗi văn bản mà bạn không thể theo dõi, nếu các thuộc tính Office Excel Web Access Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việcDẫn hướng sổ làm việc không được thiết lập.

RTD   

Dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa com..

Sau đây:

 • Bất kỳ giá trị trả về bằng hàm RTD hiện đang được lưu trữ trong sổ làm việc được hiển thị.

 • Nếu có không có giá trị trả về hiện, sau đó lỗi #N/A được trả về.

 • Nếu Excel Services tính toán lại sổ làm việc và cố gắng chạy hàm RTD hoặc SQL. Yêu cầu hàm, trả về một lỗi #N/A.

Nếu bạn muốn, bạn có thể dùng các hàm ISERROR hoặc IFERROR để kiểm tra cho giá trị trả về.

SQL. Yêu cầu   

Kết quả của truy vấn được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài.

Sau đây:

 • Bất kỳ giá trị trả về bằng SQL. Yêu cầu hàm hiện đang được lưu trữ trong sổ làm việc được hiển thị.

 • Nếu có không có giá trị trả về hiện, sau đó lỗi #N/A được trả về.

 • Nếu Excel Services tính toán lại sổ làm việc và cố gắng chạy hàm RTD hoặc SQL. Yêu cầu hàm, trả về một lỗi #N/A.

Nếu bạn muốn, bạn có thể dùng các hàm ISERROR hoặc IFERROR để kiểm tra cho giá trị trả về.

CHAR   

Ký tự được xác định bởi một số, và một ký tự khối cho các ký tự.

Ký tự được xác định bởi một số và giá trị trống cho các ký tự.

Ô   

Thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của ô trên cùng bên trái trong tham chiếu.

Thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của ô trên cùng bên trái trong tham chiếu.

Lưu ý: Kiểu thông tin ô, sau đây không được hỗ trợ và trả về #VALUE! lỗi: màu, tên tệp, định dạng, dấu ngoặc đơn, tiền tố, bảo vệ, và chiều rộng.

THÔNG TIN   

Đường dẫn của thư mục hiện tại hoặc thư mục trên máy tính khách.

#VALUE! lỗi.

Hàm biến đổi sau đây có thể trả về giá trị khác nhau khi chúng được tính toán trong Excel Services trên một máy tính máy chủ so với khi chúng được tính toán trong Excel trên máy tính khách.

Nếu hàm này là:

Excel trả về:

Excel Services trả về:

BÂY GIỜ   

Ngày và thời gian trên máy tính khách.

Ngày và thời gian trên máy tính máy chủ.

HÔM NAY   

Ngày trên máy tính khách.

Ngày trên máy tính máy chủ.

RAND, RANDBETWEEN   

Một số ngẫu nhiên và do đó khác mỗi lần chạy.

Một số ngẫu nhiên và do đó khác mỗi lần chạy.

Đầu trang

Tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi xem sổ làm việc

Xem một sổ làm việc trong Excel Services trên một máy tính máy chủ là rất giống với xem sổ làm việc trong Excel trên máy khách, nhưng có sự khác nhau. Lưu ý rằng việc các tính năng này được hỗ trợ hoặc không được hỗ trợ, họ không ngăn không cho sổ làm việc tải, và các tính năng này được giữ nguyên trong sổ làm việc để họ tiếp tục hoạt động như mong muốn trong Excel.

Các tính năng được hỗ trợ

Các tính năng sau đây được hỗ trợ nhưng có thể hiển thị khác nhau trên một máy chủ:

Tính năng

Chú thích

Siêu kết nối    

Được hỗ trợ, nhưng kiểm soát bằng Office Excel Web Access thuộc tính theo cách sau:

 • Một siêu kết nối hiện hoạt mà bạn có thể bấm và theo dõi, nếu các thuộc tính Office Excel Web Access Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việcDẫn hướng sổ làm việc được thiết lập.

 • Một siêu kết nối hiện hoạt vào trang Web hoặc tài liệu mà bạn có thể bấm và theo dõi, nhưng không phải là một vị trí trong sổ làm việc, nếu thuộc tính Office Excel Web Access Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việc được đặt và thuộc tính Sổ làm việc dẫn hướng không được thiết lập khác.

 • Siêu kết nối không hoạt động chuỗi văn bản mà bạn không thể thực hiện theo nếu thuộc tính Office Excel Web Access Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việcDẫn hướng sổ làm việc không được thiết lập.

Phông chữ   

Phông thường là cùng một kiểu và kích cỡ trên máy chủ như trên máy khách, nhưng nếu một phông chữ cụ thể không sẵn dùng trên máy chủ, sau đó thay thế phông có thể được sử dụng. Ngoài ra, một người dùng có thể bỏ qua kiểu phông và kích cỡ trong một trình duyệt, chẳng hạn như Internet Explorer.

Biểu đồ và báo cáo PivotChart   

Biểu đồ và báo cáo PivotChart là ảnh tĩnh và làm mới và lại nếu bạn tương tác (lọc, sắp xếp, v.v.) với dữ liệu biểu đồ dựa trên, hoặc với dữ liệu trong báo cáo PivotTable liên kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng biểu đồ và báo cáo PivotChart trong sổ làm việc trong trình duyệt.

Đường viền   

Sau đây đường viền được hỗ trợ đầy đủ: tất cả dòng màu; kiểu đường kẻ liên tục và kép; đặc, hình kim cương và đường đứt nét; và độ dày của đường mỏng, Trung bình và dày.

Lưu ý: Sau đây đường viền được hỗ trợ một phần: ba lần và kiểu đường kẻ kép; và thuần nhất, hình kim cương vuông chấm chấm, dấu gạch ngang-ngắn-gạch ngang, đường dài ngắn gạch ngang, và gạch ngang-ngắn-gạch ngang-ngắn-gạch ngang.

Hướng dẫn màu chuyển màu   

Hướng ngang và dọc màu chuyển màu.

Màu tô ô   

Tất cả tô màu.

Căn chỉnh ô   

Tất cả ô căn chỉnh được hỗ trợ với những ngoại lệ sau: dọc căn đều và đứng được phân phối, mà cả hai được thay thế bằng Trung tâm dọc.

Xoay văn bản   

Xoay văn bản được hỗ trợ, cùng với các ô và nội dung đầu trang cột tràn, căn chỉnh trái ngang hoặc dọc cho dương xoay (+) và ngang hoặc dọc bên phải căn chỉnh cho một số âm xoay (-).

Văn bản hai chiều   

Hỗ trợ đầy đủ khi bộ ký tự từ một ngôn ngữ được hiển thị.

Dưới dạng định dạng có điều kiện   

Định dạng có điều kiện của Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) được giới hạn trong những thao tác sau: màu phông; tô màu; phông cờ, chẳng hạn như đậm, nghiêng, gạch chân và gạch ngang chữ; và định dạng các chuỗi, chẳng hạn như định dạng số.

Di chuyển trang tính   

Số lượng hàng và cột mà bạn có thể cuộn trên một trang tính được giới hạn kích cỡ tối đa của 500. Bạn sử dụng nút dẫn hướng để hiển thị bộ các hàng và cột vượt quá giới hạn hiện tại tiếp theo. Để biết thêm thông tin, hãy xem dẫn hướng sổ làm việc trong Excel Services.

Các tính năng không được hỗ trợ

Các tính năng sau không được hỗ trợ:

Tính năng

Chú thích

Siêu kết nối trong biểu đồ   

Bấm vào và theo dõi siêu kết nối trong biểu đồ.

Bảng   

Thay thế của tiêu đề cột trang tính bằng tiêu đề bảng Excel khi cuộn đầu ra khỏi dạng xem trong một vùng cuộn.

Ô tô mẫu hình   

Tất cả tô mẫu hình.

Hướng dẫn màu chuyển màu   

Chéo lên, hướng dẫn màu chuyển màu gạch chéo xuống, và góc Trung tâm.

Xoay văn bản   

Ô tô hoặc mẫu không xoay với văn bản, Hiển thị viền gạch chéo như thể văn bản không là căn chỉnh dọc và ngang hoặc xoay, không phải là căn chỉnh trái cho dương xoay (+) và bên phải căn chỉnh cho một số âm xoay (-).

Văn bản hai chiều   

Pha trộn hai chiều phải-qua-trái và từ trái sang phải ký tự văn bản có một hình chữ khác (hoặc hình dạng ký tự) hướng, chẳng hạn như ((dấu ngoặc trái) và) (dấu ngoặc phải), không được hỗ trợ trong văn bản dọc.

Đường viền   

Sau đây đường viền được hỗ trợ một phần: ba lần và kiểu đường kẻ kép; và thuần nhất, hình kim cương vuông chấm chấm, dấu gạch ngang-ngắn-gạch ngang, đường dài ngắn gạch ngang, và gạch ngang-ngắn-gạch ngang-ngắn-gạch ngang.

Biểu đồ    

Bản phát hành Office 2007 đồ họa hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như bóng đổ, vầng sáng, cong, góc xiên, cạnh mềm, đổi màu và phản chiếu. Các hiệu ứng được hoặc loại bỏ hoặc chuyển đổi thành các hiệu ứng thay thế.

Biểu đồ 3-D sau đây không được hỗ trợ:

 • Bề mặt 3D

 • Mặt phẳng 3D khung dây

 • Đường viền bề mặt

 • Bề mặt đường viền khung dây

Văn bản có trong một đối tượng, chẳng hạn như dấu đầu dòng và biến đổi phông chữ hoặc cỡ phông, vốn sẽ được chuyển đổi thành văn bản thuần.

Căn chỉnh văn bản dọc.

Lưu ý: Mặc dù biểu đồ nhúng trên trang tính và các biểu đồ ban đầu trên trang tính biểu đồ được hỗ trợ để hiển thị trong Excel Services, một biểu đồ nhúng mà tác giả một sổ làm việc đã sao chép hoặc di chuyển từ một trang tính sang một trang tính biểu đồ không được hỗ trợ để hiển thị.

Tiêu đề hàng và cột   

Định dạng sau đây trong tiêu đề hàng và cột: đúp kế toán, đôi gạch dưới, chỉ số trên và chỉ số dưới.

Các ký tự   

Văn bản với một giá trị ASCII (một tập con của bộ ký tự ANSI) 7-bit của 0 đến 32, và bất kỳ ký tự không được hỗ trợ bằng cách mở rộng vết Cập Nhật ngôn ngữ (XML) phiên bản 1.0.

In   

Đầu trang và bố trí trang và chân trang.

Chú giải công cụ   

Các thuộc tính thành viên chú giải công cụ của Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Gói mở rộng XML.

Đầu trang

Tính năng được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi tương tác với sổ làm việc

Khi bạn tải sổ làm việc vào Excel Services, bạn có thể tương tác với nó trong một số cách, nhưng có một số tương tác không được hỗ trợ.

Lưu ý: Một cách khác để tương tác là duy nhất để Excel Services là tạo và thay đổi tham số, mà tạm thời đổi giá trị ô trong sổ làm việc bằng cách sử dụng ngăn tác vụ tham số hay truyền dữ liệu đến phần Web Excel Web Access từ một phần Web được kết nối , chẳng hạn như một phần Web bộ lọc. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi sổ làm việc tham số trong Excel Services.

Các tính năng được hỗ trợ

Các tính năng sau đây được hỗ trợ nhưng có thể hoạt động khác.

Tính năng

Chú thích

Báo cáo PivotTable   

Lọc, vùng chọn thành viên, bung rộng (truy sâu xuống) và thu gọn các mức (khoan lập) dữ liệu, sắp xếp, lọc, và hiển thị và ẩn tổng phụ của báo cáo.

Tìm    Ảnh nút  

Tìm văn bản, số và ngày tháng bằng chữ khớp, và tìm bằng nội dung một phần của một ô.

Lựa chọn đơn giản   

Chọn một ô, hàng hoặc cột.

Lọc và sắp xếp   

Dùng menu bộ lọc, lọc theo văn bản, số, ngày và thời gian, nhiều tiêu chí cụ thể, và sắp xếp. Để biết thêm thông tin, hãy xem lọc dữ liệu trong Excel Servicessắp xếp dữ liệu trong Excel Services.

Dàn bài   

Phác thảo, bao gồm Hiển thị và ẩn chi tiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem đại cương dữ liệu trong Excel Services.

Kịch bản   

Cách thực hiện một kịch bản được xác định trước.

Làm mới   

Việc làm mới nguồn dữ liệu ngoài, bao gồm tất cả các nguồn dữ liệu trong sổ làm việc hiện tại, một nguồn dữ liệu cụ thể, làm mới theo định kỳ, làm mới theo cách thủ công và làm mới khi tải sổ làm việc. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm mới dữ liệu ngoài trong Excel Services.

Tính toán   

Tính toán tự động và thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services.

Lưu ý: Mặc dù Excel dịch vụ hỗ trợ tải sổ làm việc có chứa tham chiếu vòng, phát hiện của các tham chiếu vòng khi nó sẽ tải hoặc tính toán lại sổ làm việc hoạt động khác đi. Nếu Excel Services không thể giải quyết tham chiếu vòng, bên dưới một số trường hợp nó hiển thị một thông báo cảnh báo là tham chiếu vòng. Các giá trị được tính toán là giống như các giá trị mà bạn sẽ nhận được nếu bạn hủy bỏ quá trình trên máy khách Excel. Hiệu lực, Dịch vụ Excel tự động hủy tham chiếu vòng để ngăn không cho phép tính từ giảm đi hiệu suất máy chủ.

Các tính năng không được hỗ trợ

Các tính năng sau không được hỗ trợ.

Tính năng

Chú thích

Báo cáo PivotTable   

Các chi tiết nhóm và chi tiết hiển thị tùy chọn (còn được gọi là sâu) cho dữ liệu OLAP, thành viên tìm kiếm, hành động dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server, hoặc bằng cách dùng danh sách trường để thêm, sắp xếp lại hoặc loại bỏ trường.

Báo cáo PivotChart   

Tương tác trực tiếp với một PivotChart (vì nó là một ảnh tĩnh).

Đánh giá không đồng bộ của các hàm khối   

Quá trình truy xuất không đồng bộ dữ liệu khi một hàm Cube đánh giá và hiển thị thông báo #GETTINGDATA trước khi tất cả dữ liệu được truy xuất. Tất cả dữ liệu truy xuất được đồng bộ trước khi dạng xem được hiển thị hoặc redisplayed.

Tìm    Ảnh nút  

Tìm kiếm bằng cơ sở dữ liệu (khác với các dữ liệu được định dạng và bằng chữ khớp).

Thay thế   

Thay thế văn bản và giá trị sau khi dùng Tìm Ảnh nút .

Đổi kích cỡ cột và hàng   

Hàng và cột chiều rộng và chiều cao điều chỉnh.

Chọn nâng cao   

Chọn một phạm vi ô liền kề và không liền kề hoặc toàn bộ trang tính.

Tính toán   

Thay đổi thiết đặt tính toán sổ làm việc sau khi nó được tải. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services.

Lọc và sắp xếp   

Sắp xếp và lọc theo màu, và lưu một bộ lọc hoặc sắp xếp vào sổ làm việc trong Excel Services. Để biết thêm thông tin, hãy xem lọc dữ liệu trong Excel Servicessắp xếp dữ liệu trong Excel Services.

Đi tới   

Tất cả Đi vào hoạt động.

Quản lý các ngăn   

Tách và cố định ngăn.

Thu phóng   

Điều chỉnh dạng xem của một trang tính bằng một tỷ lệ phần trăm kích cỡ thực tế.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×