Sự khác biệt giữa các trải nghiệm mới và cổ điển trong danh sách và thư viện

Sự khác biệt giữa các trải nghiệm mới và cổ điển trong danh sách và thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tài liệu thư viện và danh sách trải nghiệm mới trong SharePoint Online là nhanh hơn, sẽ hiển thị trong trình duyệt di động tốt hơn và dễ dàng hơn để sử dụng. Trải nghiệm mới, bạn có thể:

 • Tạo thư mục mới và tải lên thư mục giống như cách bạn làm trong OneDrive, bằng cách dùng thanh lệnh thay vì ruy-băng. Bạn cũng dễ dàng có thể sao chép và di chuyển tệp bằng cách dùng thanh lệnh.

 • Ghim tài liệu ở trên cùng để tô sáng chúng.

 • Thêm tệp dưới dạng nối kết thay vì sao chép chúng giữa trang.

 • Dễ dàng thêm, sắp xếp lại, đổi kích thước, sắp xếp, lọc và nhóm cột, và tạo dạng xem tùy chỉnh.

 • Thay đổi thông tin tệp nhanh chóng và dễ dàng truy nhập bản xem trước và biết thêm chi tiết.

 • Cải thiện hiển thị danh sách với định dạng cộtdanh sách dạng xem định dạng.

 • Thêm vị trí có định dạng dữ liệu từ bản đồ Bing hoặc thư mục tổ chức của bạn.

Trải nghiệm mới hỗ trợ các chủ đề, dẫn hướng và các nút tùy chỉnh đã được tạo trong trải nghiệm cổ điển. Tuy nhiên, một số tính năng chỉ có thể dùng trong trải nghiệm cổ điển.

Lưu ý: 

Tính năng sẵn dùng trong trải nghiệm cổ điển

 • Ruy-băng cổ điển được thay thế bằng một thanh lệnh trong trải nghiệm hiện đại.

 • Các tính năng sẵn dùng chỉ qua cổ điển ruy-băng:

  • Xu hướng phổ biến

  • Nguồn cấp RSS

  • Mục Phổ biến Nhất

  • Kết nối với Outlook

  • Kết nối với Office

  • Xuất ra Excel

   Lưu ý: Xuất sang Excel sẵn dùng chỉ trong trải nghiệm cổ điển cho thư viện tài liệu (và chỉ trong Internet Explorer). Tuy nhiên, sẽ sẵn dùng trong trải nghiệm mới cho danh sách (trong Internet Explorer và cạnh chỉ).

  • Mở với Access

  • Phần Web biểu mẫu

  • Sửa thư viện

  • Bước nhanh mới

  • Khai báo bản ghi

  • Gửi đến

  • Theo dõi

 • Mục tổng

 • Kiểu tùy chỉnh (chẳng hạn như bảng cơ bản hoặc chi tiết tài liệu)

 • Nhiều phần web trên danh sách dạng xem trang

 • Các tính năng cấu hình khác nhau xem trạng thái sẵn sàng tùy thuộc vào thư mục

 • Dạng xem hình cây

 • Dạng xem cho mỗi vị trí

 • Tùy chỉnh nối kết dẫn hướng trên site phát hành

 • Cột dữ liệu ngoài

 • Vị trí địa lý cột

 • Cột phát hành (HTML phát hành, hình ảnh phát hành, phát hành siêu kết nối)

 • Danh sách mẫu khác với thư viện tài liệu, danh sách tùy chỉnh, danh sách thông báo, nối kết danh sách, thư viện ảnh, thư viện tài nguyên, nối kết quảng bá, thư viện biểu mẫu, thư viện trang Wiki, thư viện tài nguyên, nối kết tăng cấp và thư viện trang Wiki.

  Lưu ý: Trải nghiệm hiện đại cho danh sách theo dõi vấn đề, danh sách liên hệ và danh sách tùy chỉnh trong dạng xem biểu dữ liệu đang được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể nhìn thấy danh sách với những mẫu trong trải nghiệm cổ điển.

 • Tùy chỉnh trong InfoPath

 • Chiến lược tải xuống tối thiểu (MDS)

 • Phát hành SharePoint Server

 • JSLink mã trên trường hoặc dạng xem

 • Tùy chỉnh dạng xem danh sách thông qua thuộc tính nối kết XSL của XsltListViewWebPart

 • CustomActions bao gồm các thuộc tính ScriptBlock hoặc ScriptSrc

  CustomActions không bao gồm các thuộc tính ScriptBlock hoặc ScriptSrc sẽ tiếp tục hoạt động như mong muốn

 • Sắp xếp nội dung

 • Theo dõi

 • Chế độ khóa quyền người dùng truy cập giới hạn

Tính năng làm trải nghiệm mới tự động chuyển đến trải nghiệm cổ điển

Kiểu cột

 • Cột dữ liệu ngoài

 • Vị trí địa lý cột

 • Cột phát hành (HTML phát hành, hình ảnh phát hành, phát hành siêu kết nối)

Quyền

 • Chế độ khóa quyền người dùng truy cập giới hạn

Tùy chỉnh

 • Danh sách mẫu khác với thư viện tài liệu, danh sách tùy chỉnh, danh sách thông báo, nối kết danh sách, thư viện ảnh, thư viện tài nguyên, nối kết quảng bá, thư viện biểu mẫu và thư viện trang Wiki

  Lưu ý: Trải nghiệm hiện đại cho thư viện tài nguyên, nối kết quảng bá, thư viện biểu mẫu và thư viện trang Wiki đang được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể nhìn thấy danh sách với những mẫu trong trải nghiệm cổ điển.

 • JSLink mã trường

 • CustomActions trên danh sách bao gồm các thuộc tính ScriptBlock hoặc ScriptSrc

 • Một danh sách dạng xem trang với bất kỳ phần web khác với phần web dạng xem danh sách

 • Trang Chào mừng tập tài liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×