Sự cố với thao tác cuộn trong Outlook 2016

Cập nhật gần nhất: 24/08/2017

SỰ CỐ

Trong Outlook 2016, bạn có thể gặp những sự cố cuộn sau:

  • Khi bạn cuộn lên hoặc xuống, dạng xem sẽ chuyển sang một vị trí khác sau khi bạn cuộn xong.

  • Khi bạn xóa thư, tiêu điểm sẽ chuyển đến một vị trí nào đó trong dạng xem thay vì chuyển đến thư trước hoặc sau thư bị xóa.

Xem mục Phiên bản và số bản dựng của bản phát hành kênh cập nhật.

TRẠNG THÁI

  • Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm: Đã khắc phục trong Phiên bản 1705 (Bản dựng 8201.2171)

  • Kênh bị Chậm: Đã khắc phục trong Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2099)

  • Kênh Hiện tại: Xem giải pháp thay thế bên dưới.

GIẢI PHÁP THAY THẾ

Đối với Kênh Hiện tại, đặt hai khóa đăng ký này sẽ giúp tránh gây ra sự cố cuộn:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Value: 0

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Value: 0

Hoặc, bạn có thể mở Notepad và dán văn bản bên dưới rồi lưu tệp dưới dạng phần mở rộng .reg, sau đó bấm đúp vào tệp để nhập tệp vào sổ đăng ký:

Windows Registry Editor Phiên bản 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư và người dùng Outlook.

Diễn đàn Outlook trên Answers

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất cũng như phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Outlook UserVoice

Xem Thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Outlook for Windows

Giải quyết sự cố của Outlook for Windows bằng các công cụ khắc phục sự cố tự động  

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×