Sửa thiết đặt danh sách trong SharePoint Online

Sửa thiết đặt danh sách trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Điều khiển danh sách SharePoint Online và SharePoint Server 2019 cung cấp cho bạn một cách linh hoạt rất để hiển thị dữ liệu của bạn. Bạn có thể bật hàng chục thiết đặt để cho phép bạn hiển thị dữ liệu của bạn trong một phạm vi định dạng, xác định người dùng, tạo dòng công việc, thêm lập phiên bản, và gửi Cập Nhật RSS như những thay đổi.

Sửa thiết đặt danh sách

Hãy làm theo các bước này để mở thiết đặt danh sách.

 1. Từ danh sách bạn muốn sửa, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt sau đó bấm thiết đặt danh sách.

  Thiết đặt menu với thiết đặt danh sách được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Màn hình của bạn trông khác với các ví dụ? Người quản trị của bạn có thể trải nghiệm cổ điển đặt trên thư viện tài liệu hoặc bạn đang dùng phiên bản trước của SharePoint. Nếu bạn là một danh sách hoặc chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, hãy xem chuyển đổi mặc định trải nghiệm đối với danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển.

  • Một số tính năng hiện sẵn dùng trong trải nghiệm cổ điển. Bấm trở lại cổ điển SharePoint ở phía dưới, góc bên trái của trang để chuyển đến trải nghiệm cổ điển. Để thoát khỏi trải nghiệm cổ điển, hãy đóng tất cả SharePoint windows và mở lại.

 2. Trên trang thiết đặt , sửa các thiết đặt và thuộc tính bạn muốn, chẳng hạn như tên, mô tả, thêm lập phiên bản hoặc xác nhận, sắp xếp thứ tự cột, hoặc thêm nhiều cột.

 3. Từng thiết đặt cho phép bạn thiết lập hoặc hủy bỏ thay đổi của bạn và bổ sung nào. Xem bên dưới chi tiết hơn. Khi bạn thực hiện xong, hãy trở lại danh sách của bạn để xem các thay đổi của bạn.

Thiết đặt Danh sách

Sau đây là tổng quan nhanh của bạn có thể làm gì trong hộp thoại thiết đặt danh sách. Từng thiết đặt cho phép bạn bật thiết đặt, hoặc lưu và hủy bỏ.

Sửa và điều khiển dẫn hướng, thiết lập lập phiên bản, xác thực, và người xem và quản lý thiết đặt nâng cao.

Danh sách các thiết đặt nối kết

Danh sách tên, mô tả và dẫn hướng

Sửa hoặc thay đổi tiêu đề của danh sách, mô tả, và đặt xem danh sách hiển thị trên thanh khởi động nhanh.

Thiết đặt lập phiên bản

Đặt xem phê duyệt yêu cầu trên mục đã gửi, tạo phiên bản mới trên tất cả chỉnh sửa, số lượng phiên bản đã gửi và được phê duyệt, và xác định ai có thể xem, sửa và phê duyệt mục bản thảo.

Thiết đặt nâng cao

Đặt các thao tác sau

 • Quản lý kiểu nội dung.

 • Ai có thể đọc mục.

 • Ai có thể tạo và sửa mục.

 • Bật phần đính kèm.

 • Cho phép thư mục.

 • Xem mục xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 • Việc dạng xem mặc định không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 • Lập chỉ mục lại danh sách.

 • Cho phép các mục được tải về.

 • Cho phép sử dụng sửa nhanh cho mục.

 • Khởi động biểu mẫu trong một hộp thoại.

 • Quản lý chỉ mục tự động.

 • Hiển thị danh sách sử dụng trải nghiệm mới hoặc cổ điển.

Thiết đặt xác thực

Xác định công thức sử dụng để xác thực.

Tạo một thông báo nhằm giúp người dùng hiểu dữ liệu hợp lệ nào trông như.

Thiết đặt hướng tới khán giả

Cho phép cột hướng tới khán giả để lọc nội dung dựa trên ngữ cảnh người dùng.

Thiết đặt xếp hạng

Khi bạn bật tính năng xếp hạng, hai trường sẽ được thêm vào các kiểu nội dung sẵn dùng cho danh sách này và điều khiển xếp hạng được thêm vào dạng xem mặc định của danh sách hoặc thư viện. Bạn có thể chọn "Thích" hoặc "Tính năng xếp hạng sao" như cách nội dung được xếp hạng.

Thiết đặt biểu mẫu

Sử dụng Microsoft PowerApps để tùy chỉnh biểu mẫu cho danh sách này. Bạn có thể sửa đổi bố trí biểu mẫu, thêm ảnh và văn bản đã định dạng, thêm kiểm soát dữ liệu tùy chỉnh, tạo các dạng xem bổ sung, và thêm quy tắc. Microsoft InfoPath được cũng cung cấp là một tùy chọn cho ngược tương thích. Sử dụng PowerApps nên lên bằng cách dùng InfoPath.

Quản lý danh sách của bạn IRM, từ khóa, và dòng công việc, và đặt quyền cho những người mà bạn muốn đóng góp và xem danh sách.

Danh sách quyền và thiết đặt quản lý nối kết

Xóa danh sách này

Xóa danh sách hoàn toàn và trả về bạn đến trang chủ.

Quyền cho danh sách này

Thiết lập danh sách mức cấp phép cho nhóm người dùng khác nhau trên trang.

Quản lý Quyền Thông tin (IRM)

Bật và tạo phép chính sách tiêu đề và mô tả, cấu hình quyền truy nhập tài liệu và thiết đặt bảo vệ nhóm và khung thời gian khi thông tin xác thực phải được xác nhận.

Thiết đặt dòng công việc

Thiết lập dòng công việc liên kết loại cho danh sách, mục hoặc thư mục. Thêm, loại bỏ, chặn hoặc khôi phục một dòng công việc.

Siêu dữ liệu doanh nghiệp và thiết đặt từ khóa

Thêm cột từ khóa doanh nghiệp và bật đồng bộ hóa từ khóa.

Danh sách lưu dưới dạng mẫu

Danh sách lưu dưới dạng mẫu, có hoặc không có nội dung. SharePoint Server 2019 chỉ.

Thiết lập nguồn cấp RSS để đi dưới dạng danh sách mục thay đổi.

Danh sách các thiết đặt liên lạc (RSS)

Thiết đặt RSS

Đặt các thao tác sau:

 • Bật RSS cho danh sách.

 • Rút ngắn trường nhiều đường văn bản để 256 ký tự.

 • Đặt tiêu đề, mô tả, và một URL ảnh cho nguồn cấp RSS.

 • Chọn các cột trong danh sách để hiển thị trong một mô tả RSS.

 • Đặt số lượng mục để bao gồm tối đa và tối đa số ngày trong nguồn cấp RSS.

Thiết đặt cột cung cấp khả năng hiển thị hoặc ẩn cột, tạo hoặc thêm các cột hiện có, sắp xếp thứ tự cột và cột chỉ mục.

Danh sách cột phần trong thiết đặt danh sách

Sửa cột

Bạn có thể bấm vào cột để sửa và sửa các thuộc tính, chẳng hạn như dữ liệu cần thiết, giá trị duy nhất và các ký tự tối đa cho trường văn bản.

Tạo cột

Tạo một cột bằng cách dùng một trong nhiều kiểu. Đặt tên, mô tả, và các tham số cụ thể tùy thuộc vào kiểu cột được thêm.

Thêm từ cột trang hiện có

Thêm cột vào danh sách của bạn sử dụng trong các danh sách trên trang web của bạn. Đặt chúng Hiển thị hoặc không trên một dạng xem mặc định.

Sắp xếp thứ tự cột

Thay đổi thứ tự cột hiển thị từ trái sang phải trên danh sách của bạn.

Cột chỉ mục

Tạo hoặc loại bỏ tối đa 20 cột chỉ mục.

Xem và tạo dạng xem

Phần dạng xem danh sách trong thiết đặt danh sách

Xem

Xem các dạng xem dữ liệu danh sách của bạn. Bấm Sửa mục.

Tạo dạng xem

Tạo dạng xem chuẩn, biểu dữ liệu, lịch, biểu đồ Gantt hoặc truy nhập dữ liệu của bạn. Mỗi dạng xem kiểu cung cấp các thiết đặt của mình. Bạn cũng có thể bắt đầu từ dạng xem hiện có.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×