Sửa thiết đặt bước truy vấn (Power Query)

Sửa thiết đặt bước truy vấn (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Đối với một video ngắn về cách hiển thị Trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Bất cứ khi nào bạn thêm một bước truy vấn trong Power Query, nó được chèn vào chuỗi các bước sau bước được chọn. Nếu bạn thêm một bước bất kỳ chỗ nào khác ở cuối dòng, bạn nên kiểm tra xem tất cả các bước tiếp theo hoạt động đúng.

Lưu ý:  Khi bạn chèn hoặc xóa bỏ một bước trung gian trong một truy vấn bạn có thể có khả năng ngắt một truy vấn. Power Query sẽ hiển thị một cảnh báo Chèn Bước khi bạn thử chèn một bước mới.

Tôi muốn

Thêm một bước truy vấn

Sử dụng thiết đặt truy vấn

Dùng công thức

Sửa bước

Sử dụng thiết đặt truy vấn

Dùng thanh công thức

Xóa bỏ bước

Sắp xếp lại các bước

Hình ảnh sau đây Hiển thị trình soạn thảo truy vấn, với ngăn Thiết đặt truy vấn ở bên phải của cửa sổ. Trình soạn thảo truy vấn là nơi truy vấn Power Query được tạo, sửa và tinh lọc.

Bắt đầu

Thêm một bước truy vấn

Có hai cách để thêm một bước truy vấn vào truy vấn của bạn.

Sử dụng thiết đặt truy vấn

 1. Trong ngăn Thiết đặt Truy vấn, trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG, hãy bấm vào bước truy vấn.

 2. Sau khi bạn hoàn thành bước truy vấn reshapes dữ liệu của bạn, một bước truy vấn được thêm vào bên dưới bước truy vấn đã chọn. Để biết thêm thông tin về cách đổi hình dữ liệu của bạn, hãy xem định hình dữ liệu.

Dùng công thức

 1. Nếu cần thiết, hãy bấm vào một bước truy vấn trong ngăn Các bước. Bước truy vấn đó sẽ được thêm vào phía sau bước truy vấn đã chọn.

 2. Bấm vào biểu tượng thức ( Công thức ) ở bên trái của thanh công thức.
  Công thức mới được tạo trong biểu mẫu = < nameOfTheStepToReference >

 3. Kiểu mới công thức như = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Ví dụ: bạn có một bảng có cột giới tính và bạn muốn thêm một cột có giá trị "Bà" hoặc "Ông", tùy theo giới tính của người đó. Công thức sẽ = Table.AddColumn (< ReferencedStep >, "Tiền tố", nếu mỗi [giới tính] = "F" thì "Bà" khác "Mr.")

Cột ẩn

Lưu ý:  Khi bạn thêm một bước truy vấn, có thể xảy ra lỗi ở các bước tiếp theo. Lỗi sẽ phát sinh nếu bước mới làm thay đổi các trường, chẳng hạn như tên cột, mà trường đó được dùng trong bất kỳ bước nào ở sau bước mới được thêm vào.

Đầu trang

Sửa bước truy vấn

Có hai cách để sửa một bước truy vấn hiện tại.

Sử dụng thiết đặt truy vấn

 1. Trong danh sách các Bước áp dụng , hãy bấm vào bước bạn muốn sửa.

 2. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ( Biểu tượng Thiết đặt ) hoặc bấm chuột phải và bấm Sửa thiết đặt.

 3. Trong hộp thoại cho bước đã chọn, hãy sửa các giá trị của bước truy vấn đó.

 4. Bấm OK.

Dùng thanh công thức

 1. Trong danh sách các Bước áp dụng , hãy bấm vào bước bạn muốn sửa.

 2. Trong thanh công thức, thay đổi các giá trị trong công thức khi cần thiết. Để biết thêm thông tin về công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về công thức Power Query.

 3. Trong hộp thoại Trình Soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Làm mới.

Đầu trang

Xóa bước

 1. Bấm vào biểu tượng ( Xóa bước ) ở bên trái của bước mà bạn muốn xóa bỏ hoặc

 2. Bấm chuột phải vào bước và bấm Xóa hoặc Xóa Đến Hết.

Đầu trang

Đổi vị trí một bước

Bạn có thể di chuyển một bước lên hoặc xuống trong ngăn Bước. Việc thay đổi vị trí một bước trong ngăn Bước có thể làm cho một hoặc nhiều bước bị sai. Hãy chắc đã xác nhận tất cả các bước đang hoạt động đúng cách sau khi bạn hoàn thành việc sắp xếp lại.

Để di chuyển một bước lên trên hoặc xuống dưới trong danh sách ở ngăn Các bước

 1. Trong ngăn Các bước, bấm chuột phải vào bước bạn muốn di chuyển.

 2. Từ menu ngữ cảnh, bấm Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống để di chuyển bước được chọn lên hoặc xuống một vị trí danh sách.

  Lưu ý:  Để di chuyển một bước qua nhiều vị trí, hãy lặp lại các thao tác này. Khi một bước đang ở đầu hoặc cuối danh sách, một trong các tùy chọn chi chuyển sẽ bị xóa mờ.

Đầu trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×