Sửa sổ làm việc bị lỗi

Khi bạn mở một sổ làm việc đã bị hỏng, Excel sẽ tự động bắt đầu chế độ khôi phục tệp và cố gắng mở lại và đồng thời sửa chữa sổ làm việc.

Excel không thể luôn bắt đầu tự động chế độ khôi phục tệp. Nếu bạn không thể mở sổ làm việc vì đã bị lỗi, bạn có thể tìm cách sửa chữa sổ làm việc theo cách thủ công.

Bạn cũng có thể thử các phương pháp khác để khôi phục dữ liệu sổ làm việc khi sửa sổ làm việc không thành công. Với tư cách là một biện pháp phòng ngừa, bạn có thể muốn lưu sổ làm việc của bạn thường xuyên và tạo một bản sao lưu cho mỗi lần bạn lưu. Hoặc bạn có thể chỉ rõ rằng Excel sẽ tự động tạo tệp khôi phục theo các khoảng cụ thể. Bằng cách này, bạn sẽ có quyền truy nhập vào một bản sao tốt của sổ làm việc, nếu bản gốc bị xóa vô tình hoặc nếu nó trở thành bị lỗi.

Sửa một sổ làm việc bị lỗi theo cách thủ công

 1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

 2. Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, hãy bấm vào vị trí mà bảng tính được đặt và bấm duyệt.

 3. Trong hộp thoại mở , hãy chọn sổ làm việc bị lỗi mà bạn muốn mở.

 4. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , rồi bấm mở và sửa chữa.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để khôi phục càng nhiều dữ liệu sổ làm việc càng tốt, hãy bấm sửa chữa.

  • Để trích xuất các giá trị và công thức từ sổ làm việc khi cố gắng sửa chữa sổ làm việc không thành công, hãy bấm trích xuất dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu từ sổ làm việc bị lỗi

Những phương pháp sau đây có thể giúp bạn trục vớt dữ liệu nếu không bị mất. Nếu một phương pháp không thành công, bạn có thể thử một cách khác. Bạn cũng có thể thử các giải pháp phần mềm của bên thứ ba để tìm cách khôi phục dữ liệu sổ làm việc nếu bạn không thể khôi phục dữ liệu của mình bằng những phương pháp này.

Quan trọng: Nếu lỗi đĩa hoặc lỗi mạng khiến cho nó không thể mở sổ làm việc, hãy di chuyển sổ làm việc vào một ổ đĩa cứng khác hoặc từ mạng đến đĩa cục bộ trước khi bạn dành thời gian thử bất kỳ tùy chọn phục hồi nào sau đây.

 • Để khôi phục dữ liệu khi sổ làm việc đang mở trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Hoàn nguyên sổ làm việc vào phiên bản đã lưu cuối cùng     Nếu bạn đang chỉnh sửa một trang tính và sổ làm việc sẽ bị lỗi trước khi bạn lưu các thay đổi, bạn có thể khôi phục trang tính gốc bằng cách hoàn tác nó vào phiên bản đã lưu cuối cùng.

   Để hoàn nguyên sổ làm việc vào phiên bản đã lưu cuối cùng, hãy làm như sau:

   1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

   2. Bấm đúp vào tên của sổ làm việc mà bạn đã mở trong Excel.

   3. Bấm để mở lại sổ làm việc.

    Lưu ý: Sổ làm việc sẽ đảo ngược đến phiên bản đã lưu cuối cùng của sổ làm việc. Bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra khi sổ làm việc bị lỗi đã bị loại bỏ. Để biết thêm thông tin về cách khôi phục các phiên bản cũ hơn của một sổ làm việc, hãy xem mục tự động lưu và khôi phục các tệp Office.

  • Lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK (liên kết biểu tượng)     Bằng cách lưu sổ làm việc ở định dạng SYLK, bạn có thể lọc các yếu tố bị lỗi. Định dạng SYLK thường được dùng để loại bỏ tham nhũng trong máy in.

   Để lưu sổ làm việc ở định dạng SYLK, hãy thực hiện như sau:

   1. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Dưới dạng.

   2. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm Sylk (liên kết biểu tượng), rồi bấm lưu.

    Lưu ý: Chỉ trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc được lưu khi bạn dùng định dạng tệp SYLK.

   3. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng loại tệp đã chọn không hỗ trợ sổ làm việc có chứa nhiều trang tính, hãy bấm OK để lưu chỉ trang tính hiện hoạt.

   4. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng sổ làm việc có thể chứa các tính năng không tương thích với định dạng SYLK, hãy bấm .

   5. Trên tab Tệp, bấm Mở.

   6. Chọn tệp. SLK mà bạn đã lưu, rồi bấm mở.

    Lưu ý: Để xem tệp. SLK, bạn có thể cần phải bấm vào tất cả các tệp hoặc Sylk các tệp trong danh sách loại tệp .

   7. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

   8. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy bấm sổlàm việc Excel.

   9. Trong hộp tên tệp , nhập tên mới cho sổ làm việc để tạo bản sao mà không thay thế sổ làm việc gốc, sau đó bấm lưu.

    Lưu ý: Vì định dạng này chỉ lưu trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc, bạn phải mở sổ làm việc bị lỗi nhiều lần và lưu từng trang tính riêng biệt.

 • Để phục hồi dữ liệu khi bạn không thể mở sổ làm việc trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đặt tùy chọn tính toán trong Excel sang hướng dẫn sử dụng     Để mở sổ làm việc, hãy thử thay đổi thiết đặt tính toán từ tự động vào thủ công. Vì sổ làm việc sẽ không được tính toán lại, có thể mở được.

   Để đặt tùy chọn tính toán trong Excel sang hướng dẫn sử dụng, hãy thực hiện các thao tác sau:

   1. Hãy đảm bảo rằng một sổ làm việc trống mới, được mở trong Excel. Nếu một sổ làm việc trống mới, không mở được, hãy làm như sau:

  • Trên tab Tệp, hãy bấm vào Mới

  • Bên dưới mẫu sẵn dùng, hãy bấm sổ làm việc trống.

   1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

   2. Trong thể loại công thức , dưới tùy chọn tính toán, hãy bấm thủcông.

   3. Bấm OK.

   4. Trên tab Tệp, bấm Mở.

   5. Chọn sổ làm việc bị lỗi, rồi bấm mở.

  • Sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi     Nếu bạn chỉ muốn truy xuất dữ liệu và không phải công thức hoặc các giá trị được tính từ sổ làm việc, bạn có thể sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi.

   Để dùng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi, hãy làm như sau:

   1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

   2. Chọn thư mục có chứa sổ làm việc bị lỗi, sao chép tên tệp của sổ làm việc bị lỗi, rồi bấm hủy bỏ.

   3. Bấm vào tab tệp , rồi bấm vào mới.

   4. Bên dưới mẫu sẵn dùng, hãy bấm sổ làm việc trống.

   5. Trong ô A1 của sổ làm việc mới, nhập = tên tệp! A1, trong đó tên tệp là tên của sổ làm việc bị lỗi mà bạn đã sao chép trong bước 2, rồi nhấn Enter.

    Mẹo: Bạn chỉ cần nhập tên của sổ làm việc — bạn không cần phải nhập phần mở rộng tên tệp.

   6. Nếu hộp thoại Cập Nhật giá trị xuất hiện, hãy chọn sổ làm việc bị lỗi, rồi bấm OK.

   7. Nếu hộp thoại chọn trang tính xuất hiện, hãy chọn trang tính thích hợp, rồi bấm vào OK.

   8. Chọn ô a1.

   9. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

   10. Chọn một vùng, bắt đầu từ ô A1, tức là xấp xỉ cùng kích cỡ với phạm vi ô có chứa dữ liệu trong sổ làm việc bị lỗi.

   11. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

   12. Với phạm vi ô vẫn được chọn, trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm vào sao chép lại.

   13. Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán, sau đó bên dưới dán giá trị, hãy bấm giá trị.

    Lưu ý: Dán các giá trị sẽ loại bỏ các nối kết đến sổ làm việc bị lỗi và chỉ rời khỏi dữ liệu.

  • Sử dụng macro để trích xuất dữ liệu từ một sổ làm việc bị lỗi     Nếu một biểu đồ được nối kết với sổ làm việc bị lỗi, bạn có thể sử dụng macro để trích xuất dữ liệu nguồn của biểu đồ.

   Để sử dụng macro, hãy làm như sau:

   1. Nhập mã macro sau đây trong một bảng mô-đun:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Chèn một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và đổi tên nó bảng dữ liệu.

   3. Chọn biểu đồ mà bạn muốn trích xuất các giá trị dữ liệu cơ bản.

   4. Lưu ý: Biểu đồ có thể được nhúng trên một trang tính hoặc trên một trang tính biểu đồ riêng.

   5. Chạy macro GetChartValues.

   6. Dữ liệu từ biểu đồ sẽ được đặt trên trang tính ChartData.

Tự động lưu một bản sao lưu của sổ làm việc

Tự động lưu một bản sao lưu sổ làm việc của bạn sẽ giúp đảm bảo rằng bạn sẽ có quyền truy nhập vào một bản sao tốt của sổ làm việc, nếu bản gốc bị xóa vô tình hoặc nếu lỗi này sẽ bị hỏng.

 1. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, hãy bấm vào vị trí mà bảng tính được đặt và bấm duyệt.

 3. Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh công cụ, nằm kế bên nút lưu , rồi bấm vào tùy chọn chung.

 4. Chọn hộp kiểm luôn tạo sao lưu .

Để biết thêm thông tin về việc lưu và khôi phục các phiên bản cũ hơn của sổ làm việc, cũng như thông tin về việc khôi phục sổ làm việc mới (mà trước đó bạn chưa lưu), hãy xem mục khôi phục các tệp Office.

Tự động tạo tệp khôi phục theo khoảng thời gian cụ thể

Đặt cấu hình Excel để tạo một tệp khôi phục cho sổ làm việc của bạn giúp đảm bảo rằng bạn sẽ có quyền truy nhập vào một bản sao của sổ làm việc, nếu bản gốc bị xóa vô tình hoặc nếu lỗi này sẽ bị hỏng.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Trong mục lưu , bên dưới lưu sổlàm việc, hãy chọn hộp kiểm lưu thông tin tự phục hồi mỗi, rồi nhập một số phút.

 3. Trong hộp vị trí tệp AutoRecover , hãy nhập vị trí mà bạn muốn lưu tệp phục hồi.

 4. Hãy đảm bảo rằng không chọn hộp kiểm tắt tự phục hồi cho sổ làm việc này.

Để biết thêm thông tin về việc lưu và khôi phục các phiên bản cũ hơn của sổ làm việc, cũng như thông tin về việc khôi phục sổ làm việc mới (mà trước đó bạn chưa lưu), hãy xem mục khôi phục các tệp Office.

Sửa một sổ làm việc bị lỗi theo cách thủ công

 1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm mở.

 2. Trong hộp thoại mở , hãy chọn sổ làm việc bị lỗi mà bạn muốn mở.

 3. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , rồi bấm mở và sửa chữa.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để khôi phục càng nhiều dữ liệu sổ làm việc càng tốt, hãy bấm sửa chữa.

  • Để trích xuất các giá trị và công thức từ sổ làm việc khi cố gắng sửa chữa sổ làm việc không thành công, hãy bấm trích xuất dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu từ sổ làm việc bị lỗi

Những phương pháp sau đây có thể giúp bạn trục vớt dữ liệu nếu không bị mất. Nếu một phương pháp không thành công, bạn có thể thử một cách khác. Bạn cũng có thể thử các giải pháp phần mềm của bên thứ ba để tìm cách khôi phục dữ liệu sổ làm việc nếu bạn không thể khôi phục dữ liệu của mình bằng những phương pháp này.

Quan trọng: Nếu lỗi đĩa hoặc lỗi mạng khiến cho nó không thể mở sổ làm việc, hãy di chuyển sổ làm việc vào một ổ đĩa cứng khác hoặc từ mạng đến đĩa cục bộ trước khi bạn dành thời gian thử bất kỳ tùy chọn phục hồi nào sau đây.

 • Để khôi phục dữ liệu khi sổ làm việc đang mở trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Hoàn nguyên sổ làm việc vào phiên bản đã lưu cuối cùng     Nếu bạn đang chỉnh sửa một trang tính và sổ làm việc sẽ bị lỗi trước khi bạn lưu các thay đổi, bạn có thể khôi phục trang tính gốc bằng cách hoàn tác nó vào phiên bản đã lưu cuối cùng.

   Để hoàn nguyên sổ làm việc vào phiên bản đã lưu cuối cùng, hãy làm như sau:

   1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm mở.

   2. Bấm đúp vào tên của sổ làm việc mà bạn đã mở trong Excel.

   3. Bấm để mở lại sổ làm việc.

    Lưu ý: Sổ làm việc sẽ đảo ngược đến phiên bản đã lưu cuối cùng của sổ làm việc. Bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra khi sổ làm việc bị lỗi đã bị loại bỏ.

  • Lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK (liên kết biểu tượng)     Bằng cách lưu sổ làm việc ở định dạng SYLK, bạn có thể lọc các yếu tố bị lỗi. Định dạng SYLK thường được dùng để loại bỏ tham nhũng trong máy in.

   Để lưu sổ làm việc ở định dạng SYLK, hãy thực hiện như sau:

   1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi trỏ đến mũi tên bên cạnh lưu như.

   2. Trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm Sylk (liên kết biểu tượng), rồi bấm lưu.

    Lưu ý: Chỉ trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc được lưu khi bạn dùng định dạng tệp SYLK.

   3. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng loại tệp đã chọn không hỗ trợ sổ làm việc có chứa nhiều trang tính, hãy bấm OK để lưu chỉ trang tính hiện hoạt.

   4. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng sổ làm việc có thể chứa các tính năng không tương thích với định dạng SYLK, hãy bấm .

   5. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm đóng.

   6. Nếu một thông báo nhắc bạn lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện, hãy bấm .

   7. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm mở.

   8. Chọn tệp. SLK mà bạn đã lưu, rồi bấm mở.

    Lưu ý: Để xem tệp. SLK, bạn có thể cần phải bấm vào tất cả các tệp hoặc Sylk các tệp trong danh sách loại tệp .

   9. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi trỏ đến mũi tên bên cạnh lưu như.

   10. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy bấm sổlàm việc Excel.

   11. Trong hộp tên tệp , nhập tên mới cho sổ làm việc để tạo bản sao mà không thay thế sổ làm việc gốc, sau đó bấm lưu.

    Lưu ý: Vì định dạng này chỉ lưu trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc, bạn phải mở sổ làm việc bị lỗi nhiều lần và lưu từng trang tính riêng biệt.

 • Để phục hồi dữ liệu khi bạn không thể mở sổ làm việc trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đặt tùy chọn tính toán trong Excel sang hướng dẫn sử dụng     Để mở sổ làm việc, hãy thử thay đổi thiết đặt tính toán từ tự động vào thủ công. Vì sổ làm việc sẽ không được tính toán lại, có thể mở được.

   Để đặt tùy chọn tính toán trong Excel sang hướng dẫn sử dụng, hãy thực hiện các thao tác sau:

   1. Hãy đảm bảo rằng một sổ làm việc trống mới, được mở trong Excel. Nếu một sổ làm việc trống mới, không mở được, hãy làm như sau:

    1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Mới.

    2. Bên dưới trống mới, bấm vào tài liệu trống.

   2. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   3. Trong thể loại công thức , dưới tùy chọn tính toán , hãy bấm thủcông.

   4. Bấm OK.

   5. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm mở.

   6. Chọn sổ làm việc bị lỗi, rồi bấm mở.

  • Sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi     Nếu bạn chỉ muốn truy xuất dữ liệu và không phải công thức hoặc giá trị từ sổ làm việc, bạn có thể sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi.

   Để dùng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi, hãy làm như sau:

   1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm mở.

   2. Trong hộp Tìm trong , hãy chọn thư mục có chứa sổ làm việc bị lỗi, rồi bấm hủy bỏ.

   3. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Mới.

   4. Bên dưới trống mới, bấm vào tài liệu trống.

   5. Trong ô A1 của sổ làm việc mới, nhập = tên tệp! A1, trong đó tên tệp là tên của sổ làm việc bị lỗi, rồi nhấn Enter.

    Mẹo: Bạn chỉ cần nhập tên của sổ làm việc — bạn không cần phải nhập phần mở rộng.

   6. Bấm vào sổ làm việc, rồi bấm OK.

   7. Nếu hộp thoại chọn trang tính xuất hiện, hãy chọn trang tính thích hợp, rồi bấm vào OK.

   8. Chọn ô a1.

   9. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

    Lối tắt bàn phím  Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

   10. Chọn một khu vực xấp xỉ cùng kích cỡ với phạm vi ô có chứa dữ liệu trong sổ làm việc bị lỗi.

   11. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

   12. Với phạm vi ô vẫn được chọn, trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm vào sao chép lại.

   13. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

   14. Bên dưới dán, chọn giá trị, rồi bấm OK.

    Lưu ý: Dán các giá trị sẽ loại bỏ các nối kết đến sổ làm việc bị lỗi và chỉ rời khỏi dữ liệu.

  • Mở sổ làm việc bị lỗi trong Microsoft Office Word hoặc Microsoft WordPad     Nếu bạn đã cài đặt bộ chuyển đổi Microsoft Office Excel, bạn có thể mở sổ làm việc trong Word. Nếu sổ làm việc sẽ mở trong Word, bạn có thể khôi phục dữ liệu. Bạn không thể sử dụng phương pháp này để khôi phục các trang tính mô-đun, các trang tính, trang tính biểu đồ, trang tính macro hoặc bất kỳ biểu đồ nhúng nào. Bạn sẽ không thể khôi phục lại các công thức ô. Bạn chỉ có thể khôi phục các kết quả của các công thức đó hiện đang được hiển thị trong các ô của sổ làm việc bị lỗi.

   Bạn cũng có thể mở sổ làm việc Excel của bạn trong WordPad. Nếu sổ làm việc mở ra, bạn có thể khôi phục mã Microsoft Visual Basic trong mô-đun và mô-đun lớp học của mình. Bạn có thể tìm kiếm các từ "Sub" hoặc "hàm" để tìm mã của mình.

  • Sử dụng macro để trích xuất dữ liệu từ một sổ làm việc bị lỗi     Nếu một biểu đồ được nối kết với sổ làm việc bị lỗi, bạn có thể sử dụng macro để trích xuất dữ liệu nguồn của biểu đồ.

   Để sử dụng macro, hãy làm như sau:

   1. Nhập mã macro sau đây trong một bảng mô-đun:

    Nhập mã macro sau đây trong một bảng mô-đun:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Chèn một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và đổi tên nó bảng dữ liệu.

   3. Chọn biểu đồ mà bạn muốn trích xuất các giá trị dữ liệu cơ bản.

    Lưu ý: Biểu đồ có thể được nhúng trên một trang tính hoặc trên một trang tính biểu đồ riêng.

   4. Chạy macro GetChartValues97.

    Dữ liệu từ biểu đồ sẽ được đặt trên trang tính ChartData.

Tự động lưu một bản sao lưu của sổ làm việc

 1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi trỏ đến mũi tên bên cạnh lưu như.

 2. Bấm vào mũi tên bên cạnh công cụ, rồi bấm vào tùy chọn chung.

 3. Chọn hộp kiểm luôn tạo sao lưu .

Tự động tạo tệp khôi phục theo khoảng thời gian cụ thể

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Trong mục lưu , bên dưới giữ gìn thông tin sao lưu cho sổ làm việc của bạn, hãy chọn hộp kiểm lưu thông tin tự phục hồi mỗi, rồi nhập số phút.

 3. Trong hộp vị trí tệp AutoRecover , hãy nhập vị trí mà bạn muốn lưu tệp phục hồi.

 4. Hãy đảm bảo rằng không chọn hộp kiểm tắt tự phục hồi cho sổ làm việc này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×