Sửa sổ làm việc bị lỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn mở một sổ làm việc đã bị hỏng, Excel sẽ tự động khởi động chế độ phục hồi tệp và thử mở lại và đồng thời sửa sổ làm việc.

Excel không thể luôn bắt đầu chế độ phục hồi tệp tự động. Nếu bạn không thể mở sổ làm việc vì nó đã bị hỏng, bạn có thể thử để sửa sổ làm việc theo cách thủ công.

Bạn cũng có thể thử khác phương pháp để khôi phục dữ liệu sổ làm việc khi sửa một sổ làm việc không thành công. Dưới dạng một biện pháp phòng ngừa, bạn có thể muốn lưu sổ làm việc của bạn thường và tạo bản sao mỗi lần bạn lưu nó. Hoặc bạn có thể chỉ rõ rằng Excel tự động tạo tệp khôi phục ở các khoảng thời gian. Cách này, bạn sẽ có quyền truy nhập vào một bản sao tốt của sổ làm việc, nếu phiên bản gốc vô tình bị xóa hoặc bị lỗi.

Sửa một sổ làm việc bị lỗi theo cách thủ công

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

 2. Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, bấm vào vị trí nơi có bảng tính và bấm duyệt.

 3. Trong hộp thoại mở , hãy chọn sổ làm việc bị lỗi mà bạn muốn mở.

 4. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút Mở và bấm Mở và Sửa chữa.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để khôi phục của dữ liệu sổ làm việc càng nhiều, hãy bấm sửa chữa.

  • Để trích xuất các giá trị và công thức từ sổ làm việc khi ra do cố gắng sửa sổ làm việc không thành công, hãy bấm Trích xuất dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu của sổ làm việc bị lỗi

Những cách sau đây có thể giúp bạn salvage dữ liệu nếu không có thể bị mất. Nếu một phương pháp không thành công, bạn có thể thử khác. Bạn cũng có thể thử các giải pháp phần mềm bên thứ ba để tìm cách khôi phục dữ liệu sổ làm việc nếu bạn không thể khôi phục dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các phương pháp.

Quan trọng: Nếu một ổ đĩa lỗi hoặc mạng lỗi sẽ giúp bạn không thể mở sổ làm việc, di chuyển sổ làm việc với một ổ đĩa cứng khác nhau hoặc từ mạng để một ổ đĩa cục bộ trước khi bạn mất nhiều thời gian cố bất kỳ tùy chọn khôi phục sau đây.

 • Để khôi phục dữ liệu khi sổ làm việc được mở trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Phục hồi sổ làm việc về phiên bản cuối cùng đã lưu     Nếu bạn đang chỉnh sửa một trang tính và sổ làm việc bị lỗi trước khi bạn lưu các thay đổi của bạn, bạn có thể khôi phục trang tính gốc bằng quay trở lại nó tới ô cuối cùng đã lưu Phiên bản.

   Để chuyển đổi sổ làm việc tới ô cuối cùng đã lưu Phiên bản, hãy làm như sau:

   1. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

   2. Bấm đúp vào tên sổ làm việc mà bạn mở trong Excel.

   3. Bấm Có để mở lại sổ làm việc.

    Lưu ý: Sổ làm việc sẽ chuyển trở về phiên bản cuối cùng đã lưu sổ làm việc. Bất kỳ thay đổi nào có thể đã khiến sổ làm việc bị lỗi đã được loại bỏ. Để biết thêm thông tin về cách khôi phục Phiên bản trước của một sổ làm việc, hãy xem tự động lưu và khôi phục các tệp Office.

  • Lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK (Symbolic Link)     Bằng cách lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK, bạn có thể để lọc ra các yếu tố bị lỗi. Định dạng SYLK thường được sử dụng để loại bỏ máy in bị hỏng.

   Để lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK, hãy làm như sau:

   1. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Dưới dạng.

   2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm SYLK (Symbolic Link) rồi bấm Lưu.

    Lưu ý: Chỉ trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc được lưu khi bạn dùng định dạng tệp SYLK.

   3. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng kiểu tệp được chọn không hỗ trợ sổ làm việc chứa nhiều trang tính, hãy bấm OK để lưu chỉ trang tính hiện hoạt.

   4. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng sổ làm việc có thể chứa các tính năng có thể không tương thích với định dạng SYLK, bấm .

   5. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

   6. Chọn tệp .slk bạn đã lưu, sau đó bấm mở.

    Lưu ý: Để xem tệp .slk, bạn có thể phải bấm SYLK tệp hoặc Tất cả các tệp trong danh sách tệp của loại .

   7. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

   8. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy bấm Sổ làm việc Excel.

   9. Trong hộp tên tệp , nhập tên mới cho sổ làm việc để tạo một bản sao mà không thay thế sổ làm việc gốc, sau đó bấm lưu.

    Lưu ý: Vì định dạng này sẽ lưu chỉ trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc, bạn phải mở sổ làm việc bị lỗi liên tục và lưu mỗi trang tính riêng biệt.

 • Để khôi phục dữ liệu khi bạn không thể mở sổ làm việc trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đặt tùy chọn tính toán trong Excel thành thủ công     Để mở một sổ làm việc, hãy thử thay đổi thiết đặt tính toán tự động thành thủ công. Vì sổ làm việc sẽ không được tính toán lại, nó có thể mở ra.

   Để đặt tùy chọn tính toán trong Excel thành thủ công, hãy làm như sau:

   1. Hãy bảo đảm rằng sổ làm việc mới, trống đang mở trong Excel. Nếu một sổ làm việc mới, trống được mở, hãy làm như sau:

  • Trên tab <ui>Tệp</ui>, hãy bấm <ui>Mới</ui>.

  • Bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy bấm sổ làm việc trống.

   1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

   2. Trong thể loại công thức , bên dưới tùy chọn tính toán, bấm thủ công.

   3. Bấm OK.

   4. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

   5. Chọn sổ làm việc bị lỗi, sau đó bấm mở.

  • Sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi     Nếu bạn muốn truy xuất chỉ dữ liệu và không phải công thức hay giá trị tính toán từ sổ làm việc, bạn có thể dùng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi.

   Để sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi, hãy làm như sau:

   1. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

   2. Chọn thư mục chứa sổ làm việc bị lỗi, sao chép tên tệp của sổ làm việc bị lỗi, sau đó bấm hủy.

   3. Bấm tab tệp , sau đó bấm mới.

   4. Bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy bấm sổ làm việc trống.

   5. Trong ô A1 của sổ làm việc mới, nhập = tên tệp! A1, trong đó tên tệp là tên của sổ làm việc bị lỗi mà bạn đã sao chép ở bước 2 và sau đó nhấn ENTER.

    Mẹo: Bạn cần phải nhập chỉ tên của sổ làm việc — bạn không cần nhập phần mở rộng tên tệp.

   6. Nếu hộp thoại Cập Nhật giá trị , hãy chọn sổ làm việc bị lỗi và bấm OK.

   7. Nếu hộp thoại Chọn Trang tính xuất hiện, hãy chọn trang tính thích hợp rồi bấm OK.

   8. Chọn ô A1.

   9. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

   10. Chọn một khu vực, bắt đầu từ ô A1, đó là xấp xỉ cùng kích thước như phạm vi ô có chứa dữ liệu trong sổ làm việc bị lỗi.

   11. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

   12. Với phạm vi ô vẫn được chọn, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép lần nữa.

   13. Trên tab nhà , trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán, sau đó bên dưới Dán giá trị, bấm giá trị.

    Lưu ý: Việc dán các giá trị sẽ loại bỏ các nối kết tới sổ làm việc bị lỗi và chỉ giữ lại dữ liệu.

  • Dùng macro để trích xuất dữ liệu từ sổ làm việc bị lỗi     Nếu biểu đồ được nối kết vào sổ làm việc bị lỗi, bạn có thể dùng macro để trích xuất dữ liệu nguồn của biểu đồ.

   Để dùng macro, hãy làm như sau:

   1. Nhập mã macro sau đây trong một trang mô-đun:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Chèn một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và đổi tên thành ChartData.

   3. Chọn biểu đồ mà bạn muốn trích xuất những giá trị dữ liệu cơ bản từ đó.

   4. Lưu ý: Biểu đồ có thể được nhúng vào trang tính hoặc vào một trang biểu đồ riêng biệt.

   5. Chạy macro GetChartValues.

   6. Dữ liệu khỏi biểu đồ sẽ được đặt trên trang tính thành ChartData.

Tự động lưu một bản sao lưu của sổ làm việc

Tự động lưu bản sao của sổ làm việc của bạn giúp đảm bảo rằng bạn sẽ có quyền truy nhập vào một bản sao tốt của sổ làm việc, nếu phiên bản gốc vô tình bị xóa hoặc bị lỗi.

 1. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, bấm vào vị trí nơi có bảng tính và bấm duyệt.

 3. Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh công cụ, nằm bên cạnh nút lưu , sau đó bấm Tùy chọn chung.

 4. Chọn hộp kiểm luôn tạo sao lưu .

Để biết thêm thông tin về lưu và khôi phục Phiên bản trước của một sổ làm việc, cũng như thông tin về việc khôi phục sổ làm việc mới (mà bạn đã không lưu trước đó), hãy xem các tệp Office khôi phục.

Tự động tạo tệp khôi phục ở các khoảng thời gian

Cấu hình Excel theo định kỳ tạo tệp phục hồi sổ làm việc của bạn giúp đảm bảo rằng bạn sẽ có quyền truy nhập vào một bản sao tốt của sổ làm việc, nếu phiên bản gốc vô tình bị xóa hoặc bị lỗi.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Trong lưu mục, dưới lưu sổ làm việc, hãy chọn các thông tin lưu tự động khôi phục mỗi hộp kiểm, sau đó nhập một số phút.

 3. Trong hộp Vị trí tệp Tự Khôi phục, hãy nhập vị trí mà bạn muốn lưu tệp khôi phục.

 4. Hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Vô hiệu hóa tự động khôi phục cho sổ làm việc này chỉ không được chọn.

Để biết thêm thông tin về lưu và khôi phục Phiên bản trước của một sổ làm việc, cũng như thông tin về việc khôi phục sổ làm việc mới (mà bạn đã không lưu trước đó), hãy xem các tệp Office khôi phục.

Sửa một sổ làm việc bị lỗi theo cách thủ công

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 2. Trong hộp thoại mở , hãy chọn sổ làm việc bị lỗi mà bạn muốn mở.

 3. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút Mở và bấm Mở và Sửa chữa.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để khôi phục của dữ liệu sổ làm việc càng nhiều, hãy bấm sửa chữa.

  • Để trích xuất các giá trị và công thức từ sổ làm việc khi ra do cố gắng sửa sổ làm việc không thành công, hãy bấm Trích xuất dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu của sổ làm việc bị lỗi

Những cách sau đây có thể giúp bạn salvage dữ liệu nếu không có thể bị mất. Nếu một phương pháp không thành công, bạn có thể thử khác. Bạn cũng có thể thử các giải pháp phần mềm bên thứ ba để tìm cách khôi phục dữ liệu sổ làm việc nếu bạn không thể khôi phục dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các phương pháp.

Quan trọng: Nếu một ổ đĩa lỗi hoặc mạng lỗi sẽ giúp bạn không thể mở sổ làm việc, di chuyển sổ làm việc với một ổ đĩa cứng khác nhau hoặc từ mạng để một ổ đĩa cục bộ trước khi bạn mất nhiều thời gian cố bất kỳ tùy chọn khôi phục sau đây.

 • Để khôi phục dữ liệu khi sổ làm việc được mở trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Phục hồi sổ làm việc về phiên bản cuối cùng đã lưu     Nếu bạn đang chỉnh sửa một trang tính và sổ làm việc bị lỗi trước khi bạn lưu các thay đổi của bạn, bạn có thể khôi phục trang tính gốc bằng quay trở lại nó tới ô cuối cùng đã lưu Phiên bản.

   Để chuyển đổi sổ làm việc tới ô cuối cùng đã lưu Phiên bản, hãy làm như sau:

   1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

   2. Bấm đúp vào tên sổ làm việc mà bạn mở trong Excel.

   3. Bấm Có để mở lại sổ làm việc.

    Lưu ý: Sổ làm việc sẽ chuyển trở về phiên bản cuối cùng đã lưu sổ làm việc. Bất kỳ thay đổi nào có thể đã khiến sổ làm việc bị lỗi đã được loại bỏ.

  • Lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK (Symbolic Link)     Bằng cách lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK, bạn có thể để lọc ra các yếu tố bị lỗi. Định dạng SYLK thường được sử dụng để loại bỏ máy in bị hỏng.

   Để lưu sổ làm việc trong định dạng SYLK, hãy làm như sau:

   1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và sau đó trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu như.

   2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm SYLK (Symbolic Link) rồi bấm Lưu.

    Lưu ý: Chỉ trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc được lưu khi bạn dùng định dạng tệp SYLK.

   3. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng kiểu tệp được chọn không hỗ trợ sổ làm việc chứa nhiều trang tính, hãy bấm OK để lưu chỉ trang tính hiện hoạt.

   4. Nếu một thông báo nhắc bạn rằng sổ làm việc có thể chứa các tính năng có thể không tương thích với định dạng SYLK, bấm .

   5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm đóng.

   6. Nếu một thông báo nhắc bạn lưu các thay đổi mà bạn đã thực hiện, bấm .

   7. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

   8. Chọn tệp .slk bạn đã lưu, sau đó bấm mở.

    Lưu ý: Để xem tệp .slk, bạn có thể phải bấm SYLK tệp hoặc Tất cả các tệp trong danh sách tệp của loại .

   9. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và sau đó trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu như.

   10. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy bấm Sổ làm việc Excel.

   11. Trong hộp tên tệp , nhập tên mới cho sổ làm việc để tạo một bản sao mà không thay thế sổ làm việc gốc, sau đó bấm lưu.

    Lưu ý: Vì định dạng này sẽ lưu chỉ trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc, bạn phải mở sổ làm việc bị lỗi liên tục và lưu mỗi trang tính riêng biệt.

 • Để khôi phục dữ liệu khi bạn không thể mở sổ làm việc trong Excel, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đặt tùy chọn tính toán trong Excel thành thủ công     Để mở một sổ làm việc, hãy thử thay đổi thiết đặt tính toán tự động thành thủ công. Vì sổ làm việc sẽ không được tính toán lại, nó có thể mở ra.

   Để đặt tùy chọn tính toán trong Excel thành thủ công, hãy làm như sau:

   1. Hãy bảo đảm rằng sổ làm việc mới, trống đang mở trong Excel. Nếu một sổ làm việc mới, trống được mở, hãy làm như sau:

    1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Mới.

    2. Bên dưới Mới, trống, bấm tài liệu trống.

   2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   3. Trong thể loại công thức , bên dưới tùy chọn tính toán , hãy bấm theo cách thủ công.

   4. Bấm OK.

   5. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

   6. Chọn sổ làm việc bị lỗi, sau đó bấm mở.

  • Sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi     Nếu bạn muốn truy xuất chỉ dữ liệu và không phải công thức hay giá trị từ sổ làm việc, bạn có thể dùng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi.

   Để sử dụng tham chiếu bên ngoài để nối kết đến sổ làm việc bị lỗi, hãy làm như sau:

   1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

   2. Trong hộp Tìm , chọn thư mục chứa sổ làm việc bị lỗi, sau đó bấm hủy.

   3. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Mới.

   4. Bên dưới Mới, trống, bấm tài liệu trống.

   5. Trong ô A1 của sổ làm việc mới, nhập = tên tệp! A1, trong đó tên tệp là tên của sổ làm việc bị lỗi và sau đó nhấn ENTER.

    Mẹo: Bạn cần phải nhập chỉ tên của sổ làm việc — bạn không cần nhập phần mở rộng.

   6. Bấm sổ làm việc, sau đó bấm OK.

   7. Nếu hộp thoại Chọn Trang tính xuất hiện, hãy chọn trang tính thích hợp rồi bấm OK.

   8. Chọn ô A1.

   9. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

    Lối tắt bàn phím  Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

   10. Chọn một khu vực là xấp xỉ cùng kích thước như phạm vi ô có chứa dữ liệu trong sổ làm việc bị lỗi.

   11. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

   12. Với phạm vi ô vẫn được chọn, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép lần nữa.

   13. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

   14. Bên dưới dán, chọn giá trị, sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Việc dán các giá trị sẽ loại bỏ các nối kết tới sổ làm việc bị lỗi và chỉ giữ lại dữ liệu.

  • Mở sổ làm việc bị lỗi trong Microsoft Office Word hoặc Microsoft WordPad     Nếu bạn có bộ chuyển đổi Microsoft Office Excel được cài đặt, bạn có thể mở sổ làm việc trong Word. Nếu sổ làm việc sẽ mở ra trong Word, bạn có thể khôi phục dữ liệu. Bạn không thể dùng phương pháp này để khôi phục mô-đun trang tính, trang tính thoại, trang tính biểu đồ, trang tính macro hoặc bất kỳ biểu đồ nhúng. Bạn sẽ không thể khôi phục các công thức ô hoặc. Bạn có thể khôi phục chỉ là kết quả của các công thức đang được hiển thị trong ô sổ làm việc bị lỗi.

   Bạn cũng có thể mở sổ làm việc Excel trong WordPad. Nếu sổ làm việc mở, bạn có thể khôi phục mã Microsoft Visual Basic trong mô-đun và mô-đun lớp học của bạn. Bạn có thể tìm kiếm các từ "Phụ" hoặc "Hàm" để tìm mã của bạn.

  • Dùng macro để trích xuất dữ liệu từ sổ làm việc bị lỗi     Nếu biểu đồ được nối kết vào sổ làm việc bị lỗi, bạn có thể dùng macro để trích xuất dữ liệu nguồn của biểu đồ.

   Để dùng macro, hãy làm như sau:

   1. Nhập mã macro sau đây trong một trang mô-đun:

    Nhập mã macro sau đây trong một trang mô-đun:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Chèn một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và đổi tên thành ChartData.

   3. Chọn biểu đồ mà bạn muốn trích xuất những giá trị dữ liệu cơ bản từ đó.

    Lưu ý: Biểu đồ có thể được nhúng vào trang tính hoặc vào một trang biểu đồ riêng biệt.

   4. Chạy GetChartValues97 macro.

    Dữ liệu khỏi biểu đồ sẽ được đặt trên trang tính thành ChartData.

Tự động lưu một bản sao lưu của sổ làm việc

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và sau đó trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu như.

 2. Bấm vào mũi tên bên cạnh công cụ, sau đó bấm Tùy chọn chung.

 3. Chọn hộp kiểm luôn tạo sao lưu .

Tự động tạo tệp khôi phục ở các khoảng thời gian

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Trong lưu mục, dưới giữ nguyên các thông tin sao lưu cho sổ làm việc của bạn, hãy chọn các thông tin lưu tự động khôi phục mỗi hộp kiểm, sau đó nhập một số phút.

 3. Trong hộp Vị trí tệp Tự Khôi phục, hãy nhập vị trí mà bạn muốn lưu tệp khôi phục.

 4. Hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Vô hiệu hóa tự động khôi phục cho sổ làm việc này chỉ không được chọn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×