Sửa ngoại tuyến cho tài liệu SharePoint, đồng bộ hóa với Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm Office có không chấp nhận các chức năng "Sửa ngoại tuyến" cho tài liệu SharePoint, đồng bộ hóa với Outlook. Dữ liệu người dùng của chúng tôi hiển thị các tính năng này được dùng thường xuyên, nhưng chúng tôi muốn cung cấp cách để người dùng để cung cấp phản hồi của họ trên thay đổi này.

Thay đổi này ảnh hưởng đến người đăng ký Office 365 chỉ.

Để chia sẻ ý kiến của bạn, để chúng tôi phản hồi trên Người dùng thoại.

Bước Tiếp theo

Chúng tôi khuyên bạn nên đó bạn đồng bộ SharePoint thư viện với máy tính của bạn bằng cách dùng ứng dụng khách đồng bộ OneDrive, cho phép bạn sửa ngoại tuyến và tự động lưu thay đổi của bạn vào SharePoint sau khi bạn đi lên mạng trở lại.

Tìm hiểu thêm: SharePoint đồng bộ tệp với khách hàng mới đồng bộ OneDrive

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×