Sửa một sản phẩm hoặc dịch vụ trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để sửa một hiện có sản phẩm và dịch vụ mục trong danh sách sản phẩm và dịch vụ mục , trong Business Contact Manager cho Outlook, Cập nhật các trường sau đây:

Tên mục      Nhập tên của mục sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mô tả      Nhập mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.

Số lượng mặc định      Nhập số sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thường bán cùng một lúc. Số lượng mặc định là 1.

Chi phí đơn vị      Nhập chi phí của một đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đơn giá      Nhập giá đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Lưu ý: Mô tả, đơn vị chi phíGiá đơn vị trường không phải là có thể sửa cho các mục đến từ hệ thống kế toán của bạn.

Sự khác biệt giữa chi phí và giá của một đơn vị được tính toán tự động và được hiển thị trong trường đánh dấu .

Mặc định thuế      Chọn thuế để cho biết rằng thuế được yêu cầu cho một mục.

Nếu bạn truy nhập này biểu mẫu từ một Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội, bạn có thể chỉ rõ bất giảm giá mà bạn có thể cung cấp dịch vụ hoặc nhận. Trong trường chiết khấu , hãy nhập tỷ lệ phần trăm chiết khấu. Các trường Tổng dòng (trước chiết khấu)Tổng dòng được tính toán tự động.

Lưu ý: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách. Trên biểu mẫu sản phẩm và dịch vụ , hãy bấm sửa. Nút sửa sẵn dùng nếu mục được tìm thấy chỉ trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu Business Contact Manager cho Outlook và hệ thống kế toán của bạn được tích hợp, các mục trong danh sách có thể tìm thấy trong hệ thống kế toán và Business Contact Manager cho Outlookcủa bạn. Bạn cũng có thể truy nhập biểu mẫu này từ một mở Cơ hội. Trong phần sản phẩm và dịch vụ , chọn một mục, sau đó bấm sửa.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×