Sửa một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Sửa một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sửa một nhiệm vụ ngay cả sau khi bạn đã gán nó cho học viên của bạn. Đính kèm tài liệu bổ sung, thay đổi ngày đến hạn hoặc cho phép chậm bật bổ trợ.

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
 2. Chọn thẻ nhiệm vụ bạn muốn sửa. Điều này sẽ mở dạng xem chi tiết nhiệm vụ.

  Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn sửa.
 3. Chọn sửa.

  Chọn nhiệm vụ sau đó chọn sửa.
 4. Thực hiện thay đổi bạn cần — bạn có thể sửa bất kỳ trường nào.

 5. Chọn Cập Nhật để lưu thay đổi của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×