Sửa một mục trong một công cụ biểu mẫu tùy chỉnh 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ quyền được gán cho vai trò của bạn trong workspace thường cho phép bạn sửa chỉ mục bạn thêm vào một công cụ tùy chỉnh.

  1. Chọn mục bạn muốn sửa, và nhấn ENTER.

  2. Sửa trường biểu mẫu.

    Lưu ý: Nếu bạn chỉnh sửa phần đính kèm tệp trong một công cụ tùy chỉnh sẽ lưu các phiên bản trước của các mục dưới dạng phản hồi, phiên bản mới nhất của phần đính kèm tệp được lưu trong cả hai mục Cập Nhật phản hồi phiên bản của nó.

  3. Lưu thay đổi của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×