Sửa một công thức không nhất quán

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lỗi này có nghĩa là công thức trong ô không khớp với mẫu hình của công thức bên cạnh mà.

Khắc phục sự cố tại sao không nhất quán

 1. Bấm công thức > hiện công thức.

 2. Làm điều này cho phép bạn xem các công thức trong tất cả các ô, thay vì kết quả được tính toán.

 3. So sánh công thức không nhất quán với những người trước và sau đó, và sửa bất kỳ sự không nhất quán ngoài dự định.

 4. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm công thức > Hiện công thức. Mà sẽ chuyển bạn trở lại Hiển thị kết quả được tính toán của tất cả các ô.

 5. Nếu không có tác, chọn một ô bên cạnh mà đó không có vấn đề.

 6. Bấm công thức > theo dõi tham chiếu.

 7. Sau đó chọn ô đó vấn đề.

 8. Bấm công thức > theo dõi tham chiếu.

 9. So sánh các mũi tên màu lam hoặc phạm vi bằng màu lam. Sau đó sửa bất kỳ vấn đề với công thức không nhất quán.

 10. Bấm công thức > loại bỏ mũi tên.

Xem thêm giải pháp

Chọn ô có công thức không nhất quán, và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi nhấn một phím mũi tên của bạn. Điều này sẽ chọn ô không nhất quán cùng với người khác. Sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu bạn chọn ô bên dưới, nhấn CTRL + D để điền công thức.

 • Nếu bạn đã chọn ô ở trên, hãy bấm trang đầu > điền > lập để điền công thức.

 • Nếu bạn đã chọn ô bên phải, hãy nhấn CTRL + R để điền công thức ở bên phải.

 • Nếu bạn đã chọn ô ở bên trái, bấm trang đầu > điền > trái để điền công thức ở bên trái.

Nếu bạn có nhiều ô cần công thức, lặp lại quy trình trên đây cách đi theo hướng khác.

 1. Chọn ô có vấn đề.

 2. Bấm vào nút này: Nút Cảnh báo Lỗi Excel và sau đó chọn Sao chép công thức ở trên hoặc Sao chép công thức từ bên trái.

 3. Nếu mà không làm việc và bạn cần công thức từ ô bên dưới, bấm trang đầu > điền > lập.

 4. Nếu bạn cần công thức từ ô ở bên phải, bấm trang đầu > điền > bên trái.

Nếu công thức không phải là lỗi bạn có thể chọn bỏ qua nó:

 1. Bấm công thức > kiểm tra lỗi

 2. Sau đó bấm Bỏ qua lỗi.

 3. Bấm OK hoặc tiếp theo để nhảy đến lỗi tiếp theo.

Lưu ý: Nếu không muốn Excel để kiểm tra cho các công thức không nhất quán như thế này, đóng hộp thoại kiểm tra lỗi. Bấm tệp > tùy chọn > công thức. Ở phía dưới cùng, hãy bỏ chọn công thức không nhất quán với các công thức khác ở khu vực.

Nếu bạn dùng máy Mac, hãy bấm vào Excel > tùy chọn > kiểm tra lỗi và sau đó bỏ chọn công thức mà không khớp với bên cạnh mà công thức.

Chỉ báo lỗi xuất hiện khi công thức không khớp với mẫu hình của công thức khác gần nó. Điều này không phải luôn có nghĩa là công thức sai. Nếu công thức không đúng, thực hiện tham chiếu ô nhất quán thường giải quyết vấn đề.

Ví dụ, để nhân các cột A theo cột B, các công thức là A1 * B1, A2 * B2, A3 * B3, vân vân. Nếu công thức tiếp theo sau A3 * B3 là A4 * B2, Excel nhận dạng nó là một công thức không nhất quán, vì để tiếp tục cho mẫu hình, công thức phải A4 * B4.

 1. Bấm vào ô có chứa chỉ báo lỗi và nhìn vào thanh công thức để xác nhận rằng tham chiếu ô là chính xác.

 2. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút xuất hiện.

  Công thức không nhất quán trong C4\tmac_inconsistent_formula

  Menu lối tắt hiển thị các tùy chọn sẵn dùng để giải quyết các cảnh báo này.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Chọn

Tới

Sao chép công thức ở trên

Thực hiện công thức nhất quán bằng cách sao chép các mô hình từ ô ở trên. Trong ví dụ của chúng tôi, công thức sẽ trở thành A4 * B4 để khớp với mẫu hình A3 * B3 vào ô bên trên.

Bỏ qua lỗi

Loại bỏ chỉ báo lỗi, ví dụ, nếu thuẫn trong công thức được cố ý hay nếu không chấp nhận được.

Sửa trong thanh công thức

Xem xét cú pháp công thức và xác nhận rằng tham chiếu ô là những gì bạn dự định.

Tùy chọn kiểm tra lỗi

Chọn loại lỗi mà bạn muốn Excel gắn cờ. Ví dụ, nếu bạn không muốn thấy các chỉ báo lỗi cho công thức không nhất quán, xóa hộp kiểm cờ công thức mà sẽ không nhất quán với các công thức trong các ô liền kề .

Mẹo: 

  • Để bỏ qua chỉ báo lỗi cho nhiều ô cùng một lúc, hãy chọn phạm vi chứa lỗi mà bạn muốn bỏ qua. Tiếp theo, hãy bấm vào mũi tên kế bên nút Nút cảnh báo Công thức không nhất quán xuất hiện, và trên menu lối tắt, hãy chọn Bỏ qua lỗi.

  • Để bỏ qua chỉ báo lỗi cho toàn bộ trang tính, trước hết bấm vào một ô có chỉ báo lỗi. Sau đó nhấn LỆNH + A để chọn trang tính. Tiếp theo, hãy bấm vào mũi tên kế bên nút Nút cảnh báo Công thức không nhất quán xuất hiện, và trên menu lối tắt, hãy chọn Bỏ qua lỗi.

Thêm tài nguyên

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Phát hiện lỗi trong công thức

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×