Sửa mối quan hệ

Sửa mối quan hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu thiết kế cơ sở dữ liệu Access của bạn thay đổi, bạn có thể cần thay đổi một mối quan hệ giữa các bảng. Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn làm điều này bằng cách chọn mối quan hệ trong cửa sổ mối quan hệ rồi sửa nó. Thay đổi một mối quan hệ trong ứng dụng web Access là quy trình khác nhau, như được giải thích về sau, trong phần sửa mối quan hệ trong ứng dụng web Access.

Để tìm hiểu thêm về những điều vào và ra của mối quan hệ, hãy xem bài viết Tạo, sửa hoặc xóa một quan hệ.

Trong chủ đề này

Sửa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Sửa mối quan hệ trong ứng dụng web Access

Sửa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

 1. Để xem tất cả các mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , hãy bấm mối quan hệ.

  Lệnh quan hệ trong tab Công cụ Cơ sở dữ liệu

 2. Bấm Tất cả Mối quan hệ.

  Tất cả bảng có các mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ.

 3. Đặt con trỏ cẩn thận để nó chỉ vào đường quan hệ bạn muốn chỉnh sửa rồi sau đó bấm vào đường đó để chọn nó.

  Đường quan hệ giữa các trường trong hai bảng

  Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm đúp vào nó. Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

  Sửa hộp thoại Quan hệ

 5. Thực hiện thay đổi rồi bấm OK.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ cho phép bạn thay đổi mối quan hệ bảng. Cụ thể là, bạn có thể thay đổi bảng hoặc truy vấn ở cả hai bên của mối quan hệ hoặc thay đổi trường ở cả hai bên. Bạn cũng có thể đặt kiểu nối hoặc bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng.

 6. Khi bạn hoàn tất trong cửa sổ mối quan hệ, bấm lưu để lưu tất cả các mối quan hệ của bạn thay đổi bố trí.

Sửa mối quan hệ trong ứng dụng web Access

Cửa sổ mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng web Access. Bạn sử dụng một trường trong một bảng làm nguồn (trường tra cứu) cho các giá trị trong trường có liên quan trong một bảng khác.

 1. Mở bảng chứa tra cứu bạn muốn thay đổi bằng cách bấm vào Sửa Bảng.

  Sửa Bảng

 2. Chọn trường nhận giá trị của nó từ bảng khác.

 3. Trên tab Thiết kế, bên dưới Công cụ Bảng, hãy bấm vào Sửa đổi Tra cứu.

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Bạn có thể thay đổi như sau:

  • Trường là nguồn giá trị.

  • Thứ tự sắp xếp của giá trị

  • Độ rộng của trường và có ẩn cột khóa được không

  • Nhãn cho trường tra cứu

  • Đã bật tính toàn vẹn của dữ liệu chưa

  • Nếu tính toàn vẹn dữ liệu được bật rồi, không biết những xóa bỏ có bị xếp tầng hoặc hạn chế không.

Chỉ muốn có thông tin cơ bản về tạo hoặc xóa quan hệ? Xem các bài viết sau:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×