Sửa lỗi thời gian chậm đồng bộ trong sổ ghi chép lớp học cho OneNote

Sửa lỗi thời gian chậm đồng bộ trong sổ ghi chép lớp học cho OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi lần bạn phân phối trang mới từ thư viện nội dung của bạn, sổ ghi chép lớp học của bạn đồng bộ hóa dữ liệu này vào mỗi sổ ghi chép học cách sử dụng kết nối internet của bạn. Bất kỳ thay đổi nào thực hiện đối với một sổ ghi chép lớp học trong khi đang ngoại tuyến được đồng bộ cũng tự động khi bạn đang trực tuyến một lần nữa. Tệp lớn như tệp PDF yêu cầu băng thông thêm và tốn nhiều thời gian để đồng bộ giữa tất cả các sổ ghi chép học viên trên tất cả thiết bị.

Nếu bạn nhận thấy lâu hơn thời gian đồng bộ thông thường trong khi thêm hoặc phân phối nội dung trong sổ tay lớp học, hãy thử sử dụng các lớp học cách thực hành tốt nhất để khắc phục vấn đề.

Bước một: Cập Nhật phiên bản mới nhất của sổ ghi chép lớp học dành cho OneNote

Bước 2: giảm tệp PDF và bản in tệp trong sổ tay lớp học trang

Tệp PDF hoặc các tài liệu bạn đã chèn vào sổ tay lớp học OneNote của bạn bằng cách dùng bản in tệp hoặc in trình điều khiển hàm có thể làm chậm quá trình đồng bộ hóa do kích cỡ lớn của họ. Khắc phục sự cố bằng cách dùng thử một số các lựa chọn thay thế.

  • Thêm một siêu kết nối đến tệp hoặcchèn tệp dưới dạng phần đính kèmthay vào đó.

  • Tải tệp của bạn lên OneDrive dành cho doanh nghiệp trước khi thêm nó vào một trang OneNote. Hãy truy cập OneDrive và đăng nhập bằng trường email và mật khẩu của bạn. Chọn tải lên, sau đó chọn một tệp để tải lên. Khi bạn chèn tệp vào trang của bạn, hãy chọn nó từ thư mục OneDrive của bạn trong File Explorer.

  • Khi có thể xảy ra, hãy nhập hoặc sao chép và dán các tài liệu trực tiếp lên một trang sổ ghi chép lớp học.

  • Sử dụng OneNote tối ưu hóa công cụđể cắt tỉa thêm dữ liệu từ tệp PDF và cho phép để đồng bộ hóa nhanh hơn. Lưu ý: Công cụ này có thể giảm bớt các chi tiết trong chất lượng kém quét để bạn có thể muốn kiểm tra nó lần đầu tiên trên một bản sao của sổ ghi chép bạn không cần thiết cho lớp học.

Bước 3: dùng cách thực hành tốt nhất để đồng bộ hóa lớp học

  • Phân phối bản phân phát và nhiệm vụ bằng cách dùng sổ tay lớp học của Phân bố trang cụ hợp lý hóa phân phối nội dung cho học viên riêng lẻ hoặc nhóm các học viên.

  • Phân phối tài liệu cho học viên sau khi kết thúc lớp học hoặc trước đó bắt đầu để học viên có thể đồng bộ thay đổi ở nhà.

  • Hãy thử phân phối chỉ tệp PDF, bạn cần cho bài học hôm nay từ thư Viện nội dung sao cho thiết bị học viên của bạn nhanh chóng đồng bộ.

  • Bắt buộc đồng bộ sổ ghi chép lớp học của bạn sau khi bạn phân phối các tài liệu mới để tăng tốc quá trình đồng bộ hóa. Bấm chuột phải vào tên sổ ghi chép và chọn đồng bộ sổ ghi chép này bắt buộc dùng đồng bộ. Khuyến khích học viên của bạn để bắt buộc đồng bộ khi họ mở ứng dụng của họ ở nhà, kết thúc bài tập về nhà hoặc đang về để bắt đầu lớp học.

  • Đóng bất kỳ sổ ghi chép bạn hoặc học viên của bạn không hiện đang dùng. Để thực hiện điều này, bấm chuột phải vào sổ ghi chép và chọn đóng sổ ghi chép này.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×