Sửa lỗi #NULL! .

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lỗi này xảy ra khi bạn xác định một giao điểm hai vùng (phạm vi) trên một trang tính không giao nhau. Toán tử giao là một ký tự dấu cách giữa các tham chiếu.

Dấu hiệu

Microsoft Excel sẽ hiển thị #NULL! trong một hoặc nhiều ô trên một trang tính.

Nguyên nhân

 • Bạn có thể dùng toán tử phạm vi không chính xác.

 • Phạm vi mà bạn đã xác định trong một công thức không giao nhau. Ví dụ, phạm vi trong công thức = SUM (A1: B3 C1:D5) không giao nhau, vì vậy công thức trả về #NULL! lỗi.

Giải quyết

 • Hoặc bạn có thể nếu kiểm tra lỗi được bật trong Excel, bấm nút sẽ xuất hiện bên cạnh ô đó hiển thị lỗi Ảnh Nút , bấm Hiện tính toán bước nếu nó xuất hiện, sau đó bấm độ phân giải thích hợp cho dữ liệu của bạn.

  Mẹo: Xem lại các giải pháp sau đây để giúp xác định các tùy chọn nào để bấm.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng toán tử phạm vi đúng bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để tham chiếu đến nhiều phạm vi ô, sử dụng dấu hai chấm (:) để phân tách tham chiếu đến ô đầu tiên trong phạm vi từ tham chiếu tới ô cuối cùng của ô trong phạm vi. Ví dụ, SUM(A1:A10) tham chiếu đến phạm vi bao gồm các ô từ A1 đến ô A10.

  • Để tham chiếu đến hai vùng không giao nhau, hãy dùng toán tử union, dấu phẩy (,). Ví dụ, nếu phạm vi hai công thức tính tổng, hãy đảm bảo rằng dấu phẩy phân tách các phạm vi hai (SUM(A1:A10,C1:C10)).

 • Thay đổi tham chiếu để các phạm vi giao nhau. Giao cắt tài là một điểm trong trang tính nơi dữ liệu trong hai hoặc nhiều phạm vi chéo hoặc "giao nhau." Ví dụ về công thức bao gồm các phạm vi giao nhau = CELL ("địa chỉ," (A1: A5 A3:C3)). Trong ví dụ này, hàm CELL trả về địa chỉ ô tại đó hai phạm vi giao nhau — A3.

  Khi bạn nhập hoặc sửa một công thức, tham chiếu ô và viền xung quanh các ô tương ứng có mã màu.

  Tham chiếu ô mã màu

  Tính năng Tìm kiếm Phạm vi đặt mã màu cho các ô tham chiếu chính

  1. Tham chiếu ô đầu tiên là B3, màu là màu xanh dương và phạm vi ô có viền màu xanh dương cùng các góc vuông.

  2. Tham chiếu ô thứ hai là C3, màu là màu xanh lá cây và phạm vi ô có viền màu xanh dương cùng các góc vuông.

  • Nếu có không có hình vuông ở mỗi góc của viền mã màu, tham chiếu là một phạm vi đã đặt tên.

  • Nếu có các bình phương ở mỗi góc của viền mã màu, tham chiếu là không thành một phạm vi đã đặt tên.

   Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thay đổi tham chiếu có thể không thành một phạm vi đã đặt tên bằng cách thực hiện các thao tác sau:

   1. Bấm đúp vào ô có chứa công thức bạn muốn thay đổi. Excel sẽ tô sáng từng ô hay phạm vi ô có màu khác.

   2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Để di chuyển tham chiếu ô hoặc phạm vi ô đến một ô hoặc phạm vi ô khác, hãy kéo viền có mã màu của ô hoặc phạm vi ô đến ô hoặc phạm vi ô mới.

    • Để đưa vào nhiều hoặc ít ô hơn trong một tham chiếu, hãy kéo góc viền.

    • Trong công thức, chọn tham chiếu và nhập tên mới.

   3. Nhấn ENTER.

  • Thay đổi tham chiếu là đến một phạm vi đã đặt tên bằng cách thực hiện các thao tác sau:

   1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Chọn phạm vi ô có chứa công thức mà bạn muốn thay thế các tham chiếu với các tên.

    • Chọn một ô để thay đổi tham chiếu đến tên trong tất cả các công thức trên trang tính.

   2. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, bấm vào mũi tên cạnh Xác định Tên, sau đó bấm Áp dụng Tên.

   3. Trong hộp Áp dụng tên , bấm vào một hoặc nhiều tên.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×