Sửa lỗi #NULL! .

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lỗi này xuất hiện khi bạn dùng toán tử phạm vi ô không đúng trong công thức hoặc khi bạn dùng toán tử giao (ký tự khoảng trống) giữa tham chiếu phạm vi ô để xác định giao điểm của hai phạm vi không giao cắt. Giao cắt là một điểm trong một trang tính có dữ liệu thuộc hai hoặc nhiều phạm vi giao nhau.

Nếu bạn đã dùng toán tử phạm vi ô không đúng, thì bạn hãy nhớ dùng:

  • Dấu hai chấm (:) để phân tách ô đầu tiên khỏi ô cuối cùng khi bạn tham chiếu đến phạm vi ô liên tục trong công thức. Ví dụ, SUM(A1:A10) tham chiếu đến phạm vi bao gồm các ô A1 đến ô A10.

  • Dấu phẩy (,) là toán tử liên kết khi bạn tham chiếu đến hai vùng không giao nhau. Ví dụ, nếu công thức tính tổng hai phạm vi, hãy chắc chắn có dấu phẩy phân tách hai phạm vi (SUM(A1:A10,C1:C10)).

Nếu bạn thấy lỗi này vì đã dùng ký tự phân tách giữa các phạm vi không giao nhau, hãy thay đổi tham chiếu để làm phạm vi đó giao nhau.

Ví dụ, trong công thức =CELL(“address”,(A1:A5 C1:C3)), phạm vi A1:A5 và C1:C3 không giao nhau và công thức trả về giá trị lỗi #NULL! . Nếu bạn thay đổi điều này thành =CELL("address",(A1:A5 A3:C3)), Hàm CELL sẽ trả về địa chỉ ô nơi có hai phạm vi giao nhau—ô A3.

Mẹo: Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể bấm Ảnh Nút kế bên ô hiện lỗi. Bấm vào Hiện các Bước Tính toán nếu bước này sẵn sàng và chọn giải pháp hiệu quả cho dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×