Sửa hoặc xóa bỏ thư đã gửi trong nhóm

Sửa hoặc xóa bỏ thư đã gửi trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sửa thư đã gửi

Bạn có thể sửa bất kỳ thư nào mà bạn đã gửi đến một kênh hoặc trò chuyện. Chuyển tới thư và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > sửa. Thực hiện thay đổi thông điệp của bạn, sau đó nhấn Enter để lưu các bản Cập Nhật.

Bạn sẽ không có giới hạn số lượng thời gian bạn có thể thực hiện thay đổi thư đã gửi.

Xóa thư đã gửi

Nếu bạn cần quay lại và để xóa nội dung bạn chỉ cần gửi, chuyển tới thư và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xóa.

Xóa các tùy chọn cho thư

Nếu bạn chưa gửi thư, bấm bung rộng Nút Bung rộng để bung rộng hộp soạn, rồi bấm xóa bỏ Nút Xóa .

Sửa thư đã gửi

Trong một cuộc trò chuyện, nhấn và giữ thư của bạn để chọn tùy chọn sửa.

Sửa thư của bạn trong một kênh bằng cách gõ nhẹ xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác và chọn tùy chọn sửa.

Xóa thư đã gửi

Để xóa bỏ thư trò chuyện, nhấn và giữ thư và chọn tùy chọn xóa.

Để xóa bỏ thư trong một kênh, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác và chọn tùy chọn xóa.

Sửa thư đã gửi

Trong một cuộc trò chuyện, nhấn và giữ thư của bạn để chọn tùy chọn sửa.

Sửa thư của bạn trong một kênh bằng cách gõ nhẹ xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn và chọn tùy chọn sửa.

Xóa thư đã gửi

Để xóa bỏ thư trò chuyện, nhấn và giữ thư và chọn tùy chọn xóa.

Để xóa bỏ thư trong một kênh, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn và chọn tùy chọn xóa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×