Sửa hoặc phát hành cơ sở dữ liệu web trên SharePoint 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Bạn có thể dùng Dịch vụ Access – một cấu phần của Máy chủ SharePoint – để xây dựng cơ sở dữ liệu web. Dịch vụ này giúp bạn làm những việc sau:

 • Bảo mật và quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu của bạn

 • Chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ một tổ chức hoặc qua Internet

  Lưu ý: Bài viết này giải thích cơ sở dữ liệu web – một loại cơ sở dữ liệu giới thiệu trong Access 2010. Nó không giải thích ứng dụng web Access sử dụng máy chủ SQL lưu trữ dữ liệu, và cung cấp nhiều cải tiến khác trên cơ sở dữ liệu web. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết tạo ứng dụng Access.

  Lưu ý:  Cần có tài khoản người dùng để dùng cơ sở dữ liệu web. Không hỗ trợ truy nhập ẩn danh.

 • Tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu có thể sử dụng mà không yêu cầu có Access

Bài viết này cung cấp tổng quan về thiết kế cơ sở dữ liệu web của Access. Để xem giới thiệu về thiết kế cơ sở dữ liệu màn hình máy tính, hãy xem các bài viết Tạo cơ sở dữ liệu màn hình máy tính mớiCác khái niệm cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu.

Quan trọng:  Mặc dù bạn có thể mở một cơ sở dữ liệu web, phát hành, chỉnh sửa nó và đồng bộ hóa thay đổi, bạn không thể tạo cơ sở dữ liệu web mới bằng cách dùng phiên bản Access này.

Trong bài viết này / Bạn muốn làm gì? / Tôi muốn

Tổng quan

Cách thức hoạt động

Biểu mẫu và báo cáo chạy trong trình duyệt

Dữ liệu được lưu trữ trong các danh sách SharePoint

Các truy vấn và macro dữ liệu chạy trên máy chủ

Mạng nội bộ hoặc Internet

Sửa cơ sở dữ liệu web

Tổng quan

Dịch vụ Access (cấu phần tùy chọn của SharePoint) cung cấp nền tảng để bạn tạo cơ sở dữ liệu có thể dùng trên Web. Bạn thiết kế và phát hành cơ sở dữ liệu web bằng cách dùng Access và SharePoint, còn những người có tài khoản SharePoint dùng cơ sở dữ liệu web trong trình duyệt web.

Cách thức hoạt động

Khi bạn phát hành một cơ sở dữ liệu web, Dịch vụ Access tạo một trang SharePoint có chứa cơ sở dữ liệu. Tất cả các đối tượng của cơ sở dữ liệu và dữ liệu chuyển vào các danh sách SharePoint trong trang web đó. Sau khi phát hành, khách truy nhập SharePoint có thể dùng cơ sở dữ liệu của bạn, căn cứ vào quyền của họ cho trang SharePoint.

 • Toàn quyền Kiểm soát    Quyền này cho phép bạn thay đổi dữ liệu và thiết kế.

 • Đóng góp    Quyền này cho phép bạn thay đổi dữ liệu, nhưng không thay đổi thiết kế.

 • Đọc    Quyền này cho phép bạn đọc dữ liệu, nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Bạn có thể mở cơ sở dữ liệu web trong Access, sửa đổi thiết kế, sau đó đồng bộ hóa thay đổi  — đồng nghĩa với việc lưu chúng vào trang web SharePoint. Bạn cũng có thể chuyển cơ sở dữ liệu web của mình sang trạng thái ngoại tuyến, dùng phiên bản ngoại tuyến, sau đó đồng bộ dữ liệu và thay đổi thiết kế khi bạn trở lại trực tuyến.

Lưu ý: Để xây dựng một cơ sở dữ liệu web, bạn cần có quyền Toàn quyền Kiểm soát trên trang SharePoint mà bạn muốn phát hành nó.

Các biểu mẫu và báo cáo chạy trong trình duyệt

Các biểu mẫu, báo cáo và hầu hết các macro chạy bên trong trình duyệt. Điều này cho phép Access làm mới dữ liệu trên màn hình mà không cần phải làm lại toàn bộ trang.

Bạn có thể tạo một biểu mẫu để giúp mọi người dẫn hướng ứng dụng của bạn. Một điều khiển mới, điều khiển Dẫn hướng, giúp dễ dàng thêm các nút dẫn hướng theo kiểu Web chuẩn vào một biểu mẫu cho mục đích này.

Lưu ý: Ngăn Dẫn hướng (tính năng mà bạn dùng trong Access để duyệt các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu) không sẵn có trong một trình duyệt web.

Dữ liệu được lưu trữ trong các danh sách SharePoint

Tất cả các bảng của bạn trở thành các danh sách SharePoint và các bản ghi trở thành các mục danh sách. Điều này cho phép bạn dùng các quyền của SharePoint để kiểm soát truy nhập vào cơ sở dữ liệu web của bạn, đồng thời tận dụng lợi thế của các khả năng khác của SharePoint.

Ghi chú Bảo mật:  Chuỗi kết nối cho các bảng được nối kết không được mã hóa, bao gồm tên người dùng và mật khẩu nếu thông tin đó đã được lưu (và mục tiêu nối kết hỗ trợ tài khoản người dùng). Trong cơ sở dữ liệu có nối kết đến một danh sách SharePoint và nối kết này bao gồm tên người dùng và mật khẩu, một người dùng trái phép có thể thay đổi danh sách mục tiêu của nối kết, bằng cách dùng thông tin đăng nhập đã lưu. Thậm chí nếu các thông tin đăng nhập chưa được lưu với chuỗi kết nối, một người dùng trái phép có thể sửa đổi các quyền trên trang SharePoint với sự hỗ trợ của một cộng tác viên đã có đủ quyền. Hãy thận trọng khi chia sẻ các bản sao của một cơ sở dữ liệu có chứa nối kết đến các danh sách trong một cơ sở dữ liệu web được phát hành.

Các truy vấn và macro dữ liệu chạy trên máy chủ

Tất cả việc xử lý SQL cho các đối tượng web diễn ra trên máy chủ. Điều này giúp cải thiện hiệu suất mạng bằng việc hạn chế lưu lượng truy nhập vào các tập kết quả.

Lưu ý:  Nếu cơ sở dữ liệu web của bạn có các đối tượng "khách" – các truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, v.v... mà không thể được dùng trong một trình duyệt – bất kỳ SQL được dùng bởi các đối tượng này được Access xử lý trên màn hình máy tính của bạn.

Mạng nội bộ hoặc Internet

Bạn có thể phát hành lên máy chủ SharePoint nội bộ hoặc Internet. Microsoft cung cấp một giải pháp SharePoint Internet, được lưu trữ trên máy chủ và các bên thứ ba cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ.

Đầu trang

Sửa cơ sở dữ liệu web

Phần này cung cấp các bước cho các nhiệm vụ thiết kế cơ bản bạn có thể thực hiện trong một cơ sở dữ liệu web.

Trong phần này

Trước khi bạn bắt đầu

Các khác biệt thiết kế giữa cơ sở dữ liệu màn hình máy tính và cơ sở dữ liệu web

Những tính năng chỉ có trên màn hình máy tính không có tính năng tương đương trên cơ sở dữ liệu web

Mở cơ sở dữ liệu web trong Access

Tạo bảng web

Thêm trường

Thay đổi các thuộc tính của trường

Thêm trường tính toán

Thiết lập quy tắc hợp lệ dữ liệu

Thiết lập quy tắc hợp lệ trường và thông báo

Thiết lập quy tắc hợp lệ bản ghi và thông báo

Tạo mối quan hệ giữa hai bảng web

Tạo trường tra cứu trong Dạng xem biểu dữ liệu

Sửa đổi trường tra cứu trong Dạng xem biểu dữ liệu

Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách dùng macro dữ liệu

Tạo truy vấn web

Tạo biểu mẫu web

Tạo báo cáo web

Tạo biểu mẫu Dẫn hướng và đặt nó làm biểu mẫu mặc định để hiển thị khi bắt đầu

Đặt biểu mẫu dẫn hướng của bạn làm biểu mẫu hiển thị web mặc định

Phát hành cơ sở dữ liệu web

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu web

Trước khi bạn bắt đầu

Có một vài công việc mà bạn nên thực hiện trước khi bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu web. Ngoài ra, có những sự khác biệt về thiết kế giữa cơ sở dữ liệu web và cơ sở dữ liệu màn hình máy tính mà bạn nên biết, đặc biệt nếu bạn là một nhà phát triển Access giàu kinh nghiệm.

 • Xác định mục đích của cơ sở dữ liệu    Hãy lập một kế hoạch rõ ràng để bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt khi đặt ra chi tiết thiết kế.

 • Tìm và sắp xếp các thông tin cần thiết    Bạn không thể dùng các bảng nối kết trong cơ sở dữ liệu web. Bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn dùng không có nguồn gốc trong cơ sở dữ liệu phải được nhập trước khi phát hành. Nếu sắp xếp dữ liệu trước khi bắt đầu thiết kế, bạn có thể tránh việc phải sắp xếp lại thiết kế để xử lý những thách thức dữ liệu bất ngờ.

 • Xác định trang SharePoint bạn sẽ dùng để phát hành    Bạn không thể phát hành bất cứ nội dung gì nếu không có SharePoint. Nếu bạn muốn kiểm tra thiết kế của mình trong trình duyệt trong khi bạn thiết kế (không phải là một ý tưởng tồi), trước tiên bạn phải phát hành.

 • Lập kế hoạch bảo mật    Bạn có thể tận dụng lợi thế bảo mật của SharePoint để kiểm soát truy nhập vào cơ sở dữ liệu web của mình. Hãy lập kế hoạch bảo mật sớm để bạn có thể xây dựng nó vào thiết kế của mình.

Các khác biệt thiết kế giữa cơ sở dữ liệu màn hình máy tính và cơ sở dữ liệu web

Một số tính năng của cơ sở dữ liệu mà bạn có thể dùng trong cơ sở dữ liệu màn hình máy tính không sẵn có trong cơ sở dữ liệu web. Tuy nhiên, có những tính năng mới hỗ trợ nhiều kịch bản tương tự như các tính năng dành cho màn hình máy tính này.

Bảng sau đây liệt kê các tính năng chỉ dành cho màn hình máy tính và tính năng mới giúp hỗ trợ cùng một kịch bản.

Kịch bản

Tính năng chỉ dành cho màn hình máy tính

Cơ sở dữ liệu web tính năng

Thiết kế đối tượng cơ sở dữ liệu

Dạng xem thiết kế

Dạng xem biểu dữ liệu nâng cao; dạng xem Bố trí

Xem lại dữ liệu tóm lược, chẳng hạn như tổng, trung bình và các nhóm

Các chức năng nhóm

Macro dữ liệu; các chức năng nhóm trong báo cáo

Lập trình sự kiện

VBA

Macro và macro dữ liệu; Trải nghiệm thiết kế macro mới với IntelliSense

Dẫn hướng đến một đối tượng cơ sở dữ liệu

Ngăn Dẫn hướng; bảng điều khiển

Điều khiển dẫn hướng các thành phần biểu mẫu khác

Lưu ý: Bạn có thể tạo các đối tượng khách trong một cơ sở dữ liệu web, nhưng bạn không thể dùng chúng trong trình duyệt. Tuy nhiên, chúng là một phần của cơ sở dữ liệu web và có thể được dùng trong Access trên màn hình máy tính. Mọi người có thể mở cơ sở dữ liệu web trong Access, sau đó dùng các đối tượng khách. Đây là cách hiệu quả để chia sẻ một cơ sở dữ liệu và cũng mở ra cơ hội mới để hợp tác cùng nhau trên web. SharePoint xử lý mọi vấn đề đồng thời.

Những tính năng chỉ có trên màn hình máy tính không có tính năng tương đương trên cơ sở dữ liệu web

Danh sách sau đây không phải là độc quyền.

 • Truy vấn hợp

 • Truy vấn chéo bảng

 • Kiểm soát chồng lấp trên biểu mẫu

 • Mối quan hệ bảng

 • Định dạng có điều kiện

 • Các hành động macro và biểu thức khác nhau

Mở cơ sở dữ liệu web trong Access

Có hai cách bạn có thể mở một cơ sở dữ liệu web: từ trình duyệt hoặc từ Access.

Để mở từ một trình duyệt    Duyệt đến trang web cơ sở dữ liệu, và ở góc trên bên trái của dẫn hướng chính biểu mẫu (ngay bên dưới khu vực thanh công cụ của trình duyệt) bấm tùy chọn, sau đó bấm mở trong Access.
Menu Tùy chọn của một trang web cơ sở dữ liệu web trên SharePoint

Để mở từ Access    Mở tệp như bạn mở bất kỳ tệp cơ sở dữ liệu nào – bấm Ctrl + O và dùng hộp thoại mở .

Tạo bảng web

Với cơ sở dữ liệu web của bạn mở ra trong Access, trên ruy-băng, hãy bấm Tạo, sau đó trong nhóm Bảng, hãy bấm Bảng.

Khi bạn lần đầu tiên tạo bảng, nó có một trường: trường một ID số tự động. Bạn có thể thêm trường mới để lưu trữ các mục thông tin cần thiết theo chủ đề bảng. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm một trường lưu trữ ngày bạn bắt đầu theo dõi nội dung.

Thêm trường

Bạn có thể chọn từ rất nhiều trường được tạo sẵn để thêm vào bảng. Có hai cách dễ như nhau:

 • Trên ruy-băng, hãy bấm vào Trường, sau đó trong nhóm Thêm & Xóa bỏ, hãy bấm vào kiểu trường bạn muốn;

 • Hoặc, trên biểu dữ liệu bảng, hãy bấm vào Bấm để Thêm, sau đó chọn một kiểu trường.

Thay đổi các thuộc tính của trường

Định dạng và thuộc tính xác định cách các trường hoạt động, chẳng hạn như loại dữ liệu có thể lưu trữ. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt này để trường này hoạt động theo cách bạn muốn.

 1. Chọn trường có định dạng và thuộc tính bạn muốn thay đổi.

 2. Trên ruy-băng, hãy bấm vào tab Trường.

 3. Dùng các lệnh trong các nhóm Định dạngThuộc tính để thay đổi thiết đặt.

Thêm trường được tính toán

Bạn có thể thêm một trường hiển thị một giá trị được tính từ dữ liệu khác trong cùng một bảng. Không thể dùng dữ liệu từ các bảng khác làm nguồn cho dữ liệu được tính toán. Một số biểu thức không được hỗ trợ bởi các trường được tính toán.

 1. Với bảng đang mở, hãy bấm Bấm để thêm.

 2. Trỏ đến Trường được Tính toán, sau đó bấm vào kiểu dữ liệu bạn muốn cho trường này.

  Bộ dựng Biểu thức sẽ mở ra.

 3. Dùng Bộ dựng Biểu thức để tạo phép tính cho trường này. Xin nhớ rằng bạn chỉ có thể dùng các trường khác từ cùng một bảng làm nguồn dữ liệu cho việc tính toán. Để được Trợ giúp với việc dùng Bộ dựng Biểu thức, hãy xem bài viết Dựng một biểu thức.

Thiết lập quy tắc hợp lệ dữ liệu

Bạn có thể dùng một biểu thức để kiểm nghiệm danh sách được nhập vào cho hầu hết các trường. Bạn cũng có thể dùng một biểu thức để kiểm nghiệm dữ liệu được nhập vào cho một bảng, có thể hữu ích nếu bạn muốn kiểm nghiệm dữ liệu được nhập vào cho một trường không hỗ trợ kiểm nghiệm, hoặc nếu bạn muốn kiểm nghiệm dữ liệu được nhập vào trường dựa trên giá trị của các trường khác trong bảng. Để được giải thích kỹ hơn về kiểm nghiệm, hãy xem bài viết Hạn chế nhập dữ liệu bằng cách dùng một quy tắc hợp lệ.

Bạn cũng có thể xác định thông báo được hiển thị khi một quy tắc hợp lệ ngăn không cho nhập dữ liệu, được biết đến như một thông báo kiểm nghiệm.

Thiết lập quy tắc hợp lệ trường và thông báo

 1. Chọn trường bạn muốn thêm một quy tắc hợp lệ.

 2. Trên ruy-băng, hãy bấm vào tab Trường.

 3. Trong nhóm Kiểm nghiệm Trường, hãy bấm vào Kiểm nghiệm, sau đó bấm Quy tắc Hợp lệ Trường.

  Bộ dựng Biểu thức sẽ mở ra.

 4. Dùng Bộ dựng Biểu thức để tạo quy tắc hợp lệ. Để được Trợ giúp với việc dùng Bộ dựng Biểu thức, hãy xem bài viết Dựng một biểu thức.

 5. Trong nhóm Kiểm nghiệm Trường, hãy bấm vào Kiểm nghiệm, sau đó bấm Thông báo Kiểm nghiệm Trường.

 6. Nhập thông báo bạn muốn hiển thị khi dữ liệu được nhập không hợp lệ, sau đó bấm OK.

Thiết lập quy tắc hợp lệ bản ghi và thông báo

Bạn có thể dùng một quy tắc hợp lệ bản ghi để ngăn bản ghi trùng lặp hoặc yêu cầu một sự kết hợp nhất định của các dữ kiện của bản ghi là đúng, chẳng hạn như [Ngày Bắt đầu] sau ngày 1 tháng 1 năm 2013 và trước [Ngày Kết thúc]

 1. Mở bảng bạn muốn thêm một quy tắc hợp lệ.

 2. Trên ruy-băng, hãy bấm vào tab Trường.

 3. Trong nhóm Kiểm nghiệm Trường, hãy bấm vào Kiểm nghiệm, sau đó bấm Quy tắc Hợp lệ Bản ghi.

  Bộ dựng Biểu thức sẽ mở ra.

 4. Dùng Bộ dựng Biểu thức để tạo quy tắc hợp lệ. Để được Trợ giúp với việc dùng Bộ dựng Biểu thức, hãy xem bài viết Dựng một biểu thức.

 5. Trong nhóm Kiểm nghiệm Trường, hãy bấm vào Kiểm nghiệm, sau đó bấm Thông báo Kiểm nghiệm Bản ghi.

 6. Nhập thông báo bạn muốn hiển thị khi dữ liệu được nhập không hợp lệ, sau đó bấm OK.

Tạo mối quan hệ giữa hai bảng web

Mối quan hệ bảng là cách bạn cho biết rằng hai bảng có dữ liệu chung – mà một trong số chúng dùng dữ liệu từ bảng kia và có thể cả ngược lại. Ví dụ, giả sử mỗi Nhiệm vụ có một Nhân viên chịu trách nhiệm và thực tế này được thể hiện trong bảng Nhiệm vụ bằng trường ID Nhân viên – khóa chính của bảng Nhân viên. Khi bạn nhìn vào dữ liệu về một nhiệm vụ, bạn có thể bao gồm dữ liệu về nhân viên chịu trách nhiệm bằng cách tìm kiếm nó trong bảng Nhân viên dùng ID Nhân viên – hay đúng hơn, Access làm việc đó giúp bạn.

Để tạo một mối quan hệ trong một cơ sở dữ liệu web, bạn có thể dùng Trình hướng dẫn Tra cứu để tạo một trường tra cứu. Trường tra cứu vào bảng ở bên nhiều của mối quan hệ và trỏ vào bảng ở bên một của mối quan hệ.

Tạo trường tra cứu trong Dạng xem biểu dữ liệu

 1. Mở bảng ở bên nhiều của mối quan hệ - bảng có nhiều bản ghi cho mỗi giá trị khóa.

 2. Bấm vào mũi tên cạnh Bấm vào đây để thêm, sau đó bấm vào Tra cứu & Mối quan hệ.

 3. Thực hiện theo các bước của Trình hướng dẫn Tra cứu để tạo trường tra cứu.

Sửa đổi trường tra cứu trong Dạng xem biểu dữ liệu

 1. Mở bảng có trường tra cứu bạn muốn thay đổi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab Trường, trong nhóm Thuộc tính, hãy bấm vào Sửa đổi Tra cứu.

  • Bấm chuột phải vào trường tra cứu, sau đó bấm vào Sửa đổi Tra cứu.

 3. Thực hiện theo các bước của Trình hướng dẫn Tra cứu.

Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách dùng macro dữ liệu

Bạn có thể thực hiện cập nhật xếp tầng và xóa bỏ bằng cách dùng macro dữ liệu. Bạn có thể dùng các lệnh trên tab Bảng để tạo các macro nhúng sửa đổi dữ liệu.

Tạo truy vấn web

Bạn có thể dùng một truy vấn làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu và báo cáo. Các truy vấn chạy trên máy chủ, giúp giảm thiểu lưu lượng mạng.

Ví dụ, giả sử bạn dùng một cơ sở dữ liệu web để theo dõi các khoản đóng góp từ thiện. Bạn muốn xem ai đóng góp tiền trong khi một sự kiện đang diễn ra. Bạn có thể dùng một truy vấn để chọn dữ liệu và chuẩn bị nó để dùng trong các biểu mẫu và báo cáo.

Thủ tục này dùng mẫu đóng góp từ thiện làm ví dụ. Bạn có thể theo dõi nếu bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới bằng cách dùng mẫu cơ sở dữ liệu đóng góp từ thiện.

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Truy vấn, hãy bấm vào Truy vấn.

 2. Trong hộp thoại Hiện Bảng, hãy bấm đúp vào mỗi bảng bạn muốn bao gồm, sau đó bấm Đóng.

  Trong ví dụ này, bấm đúp vào Thành phần, Quyên tặng, Sự kiện và Người dự Sự kiện.

 3. Tạo bất kỳ sự kết hợp nào bằng cách kéo các trường từ đối tượng này sang một đối tượng khác trong cửa sổ thiết kế truy vấn.

  Trong ví dụ này, hãy kéo trường ID từ Thành phần sang trường ID Thành phần Người quyên tặng trong Quyên tặng, sau đó kéo trường ID Thành phần Quyên tặng từ Quyên tặng sang trường ID Thành phần trong Người dự Sự kiện.

 4. Thêm những trường bạn muốn dùng. Bạn có thể kéo các trường vào lưới hoặc bạn có thể bấm đúp vào một trường để thêm nó.

  Trong ví dụ này, hãy thêm Sự kiện từ bảng Sự kiện, Ngày Quyên tặng từ bảng Quyên tặng và Lời Chào mừng, Tên và Họ từ bảng Thành phần.

 5. Thêm bất kỳ tiêu chí nào bạn muốn áp dụng.

  Trong ví dụ này, bạn muốn giới hạn Ngày Quyên tặng để nó rơi giữa Ngày Bắt đầu và Ngày Kết thúc của sự kiện. Trong lưới thiết kế truy vấn, trong hàng Tiêu chí dưới Ngày Quyên tặng, hãy nhập >=[Ngày Bắt đầu] Và <=[Ngày Kết thúc].

Tạo biểu mẫu web

Biểu mẫu là cách chính để nhập và sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu web và cũng hữu ích cho việc xem lại dữ liệu. Biểu mẫu chạy trong trình duyệt, giúp tối ưu hóa hiệu suất. Khi bạn mở một biểu mẫu, trình duyệt truy xuất dữ liệu cần thiết từ máy chủ SharePoint. Bạn có thể lọc và sắp xếp dữ liệu trong biểu mẫu mà không cần truy xuất lại dữ liệu từ máy chủ.

Mẹo: Để có hiệu suất tốt nhất, hãy giới hạn các bản ghi được truy xuất bởi các bản ghi và báo cáo chính của bạn.

 1. Chọn một bảng hoặc truy vấn để dùng làm nguồn dữ liệu.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một biểu mẫu không có ràng buộc, hãy bỏ qua bước này.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Biểu mẫu, hãy bấm vào một trong các nút sau:

  • Biểu mẫu    Tạo một biểu mẫu đơn giản hiện một bản ghi tại một thời điểm, dùng đối tượng bạn đã chọn làm nguồn dữ liệu.

   Lưu ý: Nếu bạn tạo một biểu mẫu không có ràng buộc, nút này không sẵn dùng.

  • Nhiều mục    Tạo biểu mẫu hiện nhiều bản ghi tại một thời điểm, dùng đối tượng bạn đã chọn làm nguồn dữ liệu.

   Lưu ý: Nếu bạn tạo một biểu mẫu không có ràng buộc, nút này không sẵn dùng.

  • Biểu mẫu trống    Tạo biểu mẫu không có gì trên đó.

  • Biểu dữ liệu    Tạo biểu mẫu có hình thức và cách hoạt động giống như biểu dữ liệu bằng cách dùng đối tượng bạn đã chọn làm nguồn dữ liệu.

   Lưu ý: Nếu bạn tạo một biểu mẫu không có ràng buộc, nút này không sẵn dùng.

Tạo báo cáo web

Báo cáo là cách chính để xem xét hoặc in dữ liệu từ cơ sở dữ liệu web. Báo cáo chạy trong trình duyệt, giúp tối ưu hóa hiệu suất. Khi bạn mở một báo cáo, trình duyệt truy xuất dữ liệu cần thiết từ máy chủ SharePoint. Bạn có thể lọc và sắp xếp dữ liệu trong báo cáo mà không cần truy xuất lại dữ liệu từ máy chủ.

Mẹo: Để có hiệu suất tốt nhất, hãy giới hạn các bản ghi được truy xuất bởi các bản ghi và báo cáo chính của bạn.

 1. Chọn một bảng hoặc truy vấn để dùng làm nguồn dữ liệu.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Báo cáo, hãy bấm vào một trong các nút sau:

  • Báo cáo    Tạo báo cáo cơ bản bằng cách dùng đối tượng bạn đã chọn làm nguồn dữ liệu.

  • Báo cáo Trống    Tạo báo cáo không có gì trên đó.

Tạo biểu mẫu Dẫn hướng và đặt nó làm biểu mẫu mặc định để hiển thị khi bắt đầu

Mọi người cần một cách để dẫn hướng ứng dụng của bạn. Hãy nhớ — Ngăn Dẫn hướng không sẵn có trong một trình duyệt web. Để mọi người dùng các đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn, bạn cần phải cung cấp cho họ một phương tiện. Bạn có thể tạo một Biểu mẫu dẫn hướng và quy định nó được hiển thị bất cứ khi nào ai đó mở ứng dụng của bạn trong một trình duyệt web. Ngoài ra, nếu bạn không xác định một biểu mẫu hiển thị khi ứng dụng khởi động, sẽ không có biểu mẫu nào mở ra, làm cho mọi người khó dùng ứng dụng.

Bạn có thể muốn chờ đến cuối cùng để tạo Biểu mẫu dẫn hướng của mình, để bạn có thể thêm tất cả các đối tượng vào biểu mẫu này khi tạo nó.

 1. Trên ruy-băng, hãy bấm vào tab Tạo.

 2. Trong nhóm Biểu mẫu, hãy bấm vào Dẫn hướng, sau đó chọn một bố trí dẫn hướng từ danh sách.

 3. Để thêm một mục, hãy kéo mục này từ Ngăn Dẫn hướng vào Điều khiển dẫn hướng.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm biểu mẫu và báo cáo vào một điều khiển Dẫn hướng.

 4. Thêm bất kỳ điều khiển nào khác bạn muốn vào phần thân của biểu mẫu Dẫn hướng. Ví dụ, bạn có thể muốn cung cấp chức năng tìm kiếm trên tất cả các biểu mẫu bằng cách thêm một số điều khiển vào biểu mẫu Dẫn hướng của bạn.

Đặt biểu mẫu dẫn hướng của bạn làm biểu mẫu hiển thị web mặc định

 1. Trên tab Tệp, dưới Trợ giúp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn của Access, hãy bấm vào Cơ sở dữ liệu Hiện tại.

 3. Dưới Tùy chọn Ứng dụng, hãy bấm vào Mẫu Hiển thị Web, sau đó chọn biểu mẫu bạn muốn từ danh sách.

  Bạn không cần phải chọn biểu mẫu dẫn hướng của mình làm biểu mẫu hiển thị web. Bạn có thể chỉ định bất kỳ biểu mẫu web nào.

Đầu trang

Phát hành và đồng bộ hóa thay đổi cho ứng dụng của bạn

Phát hành cơ sở dữ liệu web

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm Lưu & phát hành, sau đó bấm vào phát hành lên Dịch vụ Access.

 2. Bấm Chạy Bộ kiểm tra Tương thích.
  Chạy nút Bộ kiểm tra Tương thích trong dạng xem Backstage của Access
  Bộ kiểm tra tương thích sẽ giúp bạn đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ phát hành chính xác. Nếu nó phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, bạn cần giải quyết chúng trước khi phát hành.

  Nếu phát hiện thấy bất kỳ vấn đề gì, Access sẽ lưu trữ chúng vào một bảng có tên Vấn đề Tương thích Web. Mỗi hàng trong bảng có chứa một nối kết đến thông tin gỡ rối.

 3. Trong Phát hành lên Dịch vụ Access, hãy nhập những thông tin sau:

  • Trong hộp URL Máy chủ, hãy nhập địa chỉ web của máy chủ SharePoint, nơi bạn muốn phát hành cơ sở dữ liệu. Ví dụ, http://Contoso/.

  • Trong hộp Tên trang web , hãy nhập tên cho cơ sở dữ liệu web của bạn. Tên này sẽ được nối với máy chủ URL để tạo ra URL cho ứng dụng của bạn. Ví dụ, nếu URL máy chủ là http://Contoso/ và tên trang web là CustomerService, URL là http://contoso/customerservice.

 4. Bấm vào Phát hành lên Dịch vụ Access.

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu web

Sau khi thực hiện thay đổi thiết kế hoặc chuyển cơ sở dữ liệu sang trạng thái ngoại tuyến, cuối cùng bạn cần đồng bộ hóa. Đồng bộ giải quyết sự khác biệt giữa các tệp cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn và trang SharePoint.

 1. Mở cơ sở dữ liệu web trong Access và thay đổi thiết kế.

 2. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm vào tab Tệp, sau đó bấm vào Đồng bộ hóa Tất cả.
  Nút Đồng bộ hóa Tất cả trong dạng xem Backstage của Access

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×