Sửa hoặc loại bỏ một sổ làm việc được phát hành từ thư viện SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn phát hành sổ làm việc với chương trình Microsoft Excel trên máy tính vào một thư viện SharePoint Services, bạn có thể thực hiện thay đổi để nó trong Excel ở bất kỳ lúc nào. Nếu tổ chức của bạn có phiên bản dịch vụ SharePoint hỗ trợ Excel Web App, bạn cũng có thể sửa sổ làm việc trong trình duyệt web. Khi bạn mở sổ làm việc trong Excel, toàn bộ sổ làm việc được hiển thị, ngay cả khi bạn đã phát hành chỉ các phần của nó vào thư viện SharePoint. Nếu cần thiết, bạn có thể thay đổi các phần mà bạn muốn có thể xem được, bạn cũng có thể thêm, thay đổi, hoặc loại bỏ các tham số để xác định ô có thể sửa trong dữ liệu trang tính thể xem. Khi bạn lưu sổ làm việc, những thay đổi tự động được phản ánh trên máy chủ.

Nếu bạn không còn cần chia sẻ sổ làm việc với những người khác, bạn có thể lưu nó vào ổ đĩa cứng của máy tính của bạn hoặc một mạng chia sẻ, và sau đó xóa bỏ nó từ thư viện tài liệu SharePoint.

Quan trọng    Khả năng phát hành sổ làm việc Excel lên Excel Services có sẵn trong Excel 2007 trở lên.

Bạn muốn làm gì?

Sửa một sổ làm việc được phát hành trong SharePoint Server Excel Services

Xóa một sổ làm việc từ một thư viện SharePoint Services

Sửa một sổ làm việc được phát hành trong SharePoint Server Excel Services

 1. Để mở sổ làm việc được phát hành trong Excel Services, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở sổ làm việc từ Excel, hãy làm như sau:

   1. Bấm tab Tệp rồi bấm Mở.

   2. Trong hộp tên tệp , hãy nhập URL của máy chủ và đường dẫn đến sổ làm việc mà bạn muốn mở.
    Ví dụ, nhập http://máy chủ/site/tên tệp

   3. Bấm Mở.

  • Để mở sổ làm việc trong Excel bằng cách dùng trình duyệt, hãy làm như sau:

   1. Trong hộp địa chỉ của trình duyệt, hãy nhập URL của máy chủ.
    Ví dụ, nhập http://máy chủ/site

   2. Mở thư viện tài liệu chứa sổ làm việc.

   3. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh sổ làm việc mà bạn muốn mở, sau đó bấm sửa trong Microsoft Excel trên menu thả xuống.

 2. Sửa sổ làm việc để kết hợp bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện.

 3. Nếu bạn dự định xác định các tham số, đặt tên cho các ô mà bạn muốn có thể sửa.

  Ghi chú    Bạn có thể xác định tham số chỉ khi bạn đã có tên là duy nhất các ô có chứa các giá trị trên trang tính. Bạn không thể xác định các tham số cho phạm vi có chứa nhiều hơn một ô.

  Để đặt tên cho ô, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên trang tính, hãy chọn ô mà bạn muốn có thể sửa trong Excel Web Access.

  2. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, hãy bấm Xác định tên.

   Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

  3. Trong hộp tên , nhập tên mà bạn muốn dùng cho tham số.

  4. Bấm OK.

 4. Bấm tab tệp , bấm lưu & gửi, sau đó bấm lưu vào SharePoint.

 5. Bấm Lưu dưới dạng, sau đó bấm Tùy chọn phát hành.

 6. Trên tab hiện , hãy làm như sau để thay đổi những phần của sổ làm việc bạn muốn hiển thị:

  1. Để hiển thị toàn bộ sổ làm việc trong trình duyệt, hãy chọn Toàn bộ sổ làm việc trong hộp danh sách.

  2. Để hiển thị chỉ các trang tính trong trình duyệt, chọn trang tính trong hộp danh sách, sau đó xóa hộp kiểm của các trang tính mà bạn không muốn thực hiện thể xem.
   Ghi chú    theo mặc định, tất cả trang tính được chọn. Để nhanh chóng làm cho tất cả trang tính thể xem lại sau khi bạn xóa một số các hộp kiểm, bạn có thể chọn hộp kiểm Tất cả trang tính .

  3. Để hiển thị chỉ các mục (chẳng hạn như phạm vi đã đặt tên, biểu đồ, bảng hoặc PivotTable) trong trình duyệt, chọn mục trong sổ làm việc trong hộp danh sách, sau đó chọn các hộp kiểm của các mục mà bạn muốn hiển thị.

 7. Để xác định các tham số, trên tab tham số , bấm Thêm, chọn hộp kiểm của tham số mà bạn muốn thêm, sau đó bấm OK.

 8. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Xóa một sổ làm việc từ một thư viện SharePoint Services

Để xóa bỏ sổ làm việc từ Excel Services, thực hiện một trong những thao tác sau:
quan trọng    , bạn có thể muốn trước tiên lưu một bản sao vào ổ đĩa cứng của máy tính hoặc vào một mạng chia sẻ dưới dạng bản sao lưu.

 • Để xóa bỏ sổ làm việc từ máy chủ bằng cách dùng Excel, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp rồi sau đó bấm Mở.

   Lối tắt bàn phím     Để hiển thị hộp thoại mở , hãy nhấn CTRL + O.

  2. Bấm vào Vị trí mạng của tôi, và sau đó bấm đúp vào máy chủ mà bạn đã lưu sổ làm việc.

  3. Bấm đúp vào thư viện tài liệu chứa sổ làm việc.

  4. Bấm sổ làm việc mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa bỏ xóa .

   Lối tắt bàn phím    Bạn có thể cũng có thể bấm vào tệp mà bạn muốn xóa, và sau đó nhấn phím DELETE.

 • Để xóa bỏ sổ làm việc từ máy chủ bằng cách dùng trình duyệt, hãy làm như sau:

  1. Trong hộp địa chỉ của trình duyệt, hãy nhập URL của máy chủ.

   Ví dụ, nhập http://máy chủ/site

  2. Mở thư viện tài liệu chứa sổ làm việc.

  3. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh sổ làm việc mà bạn muốn mở, sau đó bấm xóa bỏ trên menu thả xuống.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×