Sửa ghi chú cuộc họp từ Lync Web App

Bạn có thể thêm hoặc sửa sổ tay OneNote mà một người dùng Lync 2013 đã chia sẻ trong một cuộc họp trực tuyến. Tuy nhiên, bạn không tự chia sẻ được sổ tay khi sử dụng Lync Web App. Để sửa sổ tay chia sẻ, bạn phải có các quyền thích hợp.

Bạn có thể thêm một phần mới vào sổ tay chia sẻ. Hãy trỏ tới biểu tượng Chia sẻ, bấm vào tab ONENOTE, rồi bấm vào sổ tay để mở nó trong một cửa sổ mới. Bây giờ bạn có thể sửa sổ tay và thêm một phần vào đó.

Sổ tay đã được chia sẻ một lần sẽ được lưu trong tủ nội dung. Nếu bạn có quyền diễn giả trong cuộc họp thì bạn có thể chia sẻ lại sổ tay đã được chia sẻ trước đó và loại bỏ sổ tay chia sẻ khỏi hộp thoại Ghi chú. Hãy trỏ tới biểu tượng Chia sẻ, bấm vào tab ONENOTE rồi bấm Quản lý Ghi chú để mở hộp thoại Ghi chú.

Chia sẻ lại sổ tay: Bấm Chia sẻ cho sổ tay bạn muốn chia sẻ lại.

Loại bỏ sổ tay: Bấm Loại bỏ cho sổ tay bạn muốn xóa bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×