Sửa dạng xem danh sách trong SharePoint Online

Sửa dạng xem danh sách trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không có nhiều cách để sửa dạng xem danh sách. Bạn có thể trình bày dữ liệu bằng các kiểu khác nhau, nhóm con, cột, sắp xếp và lọc. Bạn cần quyền đóng góp mức hoặc cao hơn để sửa một dạng xem.

Sửa một dạng xem

Lưu ý: Màn hình của bạn trông khác với các ví dụ ở đây? Người quản trị của bạn có thể có cổ điển trải nghiệm thiết trên danh sách, hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ hơn. Nếu vậy, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện. Nếu bạn là người sở hữu danh sách, chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, hãy xem chuyển trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển để biết các bước để thiết lập trải nghiệm mặc định.

 1. Trong ứng dụng công cụ khởi động Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , bấm SharePoint, định vị và đi đến trang sau đó mở danh sách. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , bấm Nội dung trang, sau đó mở danh sách.

 2. Trên thanh lệnh của danh sách, bấm tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách , và chọn xem bạn muốn sửa.

  Bấm tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách lần nữa, sau đó bấm sửa dạng xem hiện tại. Trong trải nghiệm cổ điển, hãy chọn quản lý dạng xem hoặc tạo dạng xem.

  Nếu tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách không hiển thị, hãy đảm bảo bạn đang không sửa danh sách hoặc không có chọn một hoặc nhiều mục. Ngoài ra, bạn có thể không có quyền. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 hoặc chủ sở hữu trang hoặc danh sách.

 3. Thực hiện thay đổi của bạn, sau đó bấm OK ở phía dưới cùng của trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết đặt cho dạng xem.

Thiết đặt cho dạng xem

Dạng xem có nhiều thiết đặt để giúp dễ dàng hơn cho bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin bạn cần trong danh sách. Sau đây là các thiết đặt cho SharePoint dạng xem. Tất cả thiết đặt sẽ không sẵn dùng cho tất cả các loại dạng xem, chẳng hạn như các thiết đặt cho dạng xem lịch biểu. Tất cả các thiết đặt sau đây được hỗ trợ trong trải nghiệm cổ điển, nhưng chỉ là một tập con được hỗ trợ trong SharePoint trực tuyến hoặc SharePoint Server 2019 danh sách. Để chuyển đến trải nghiệm cổ điển, bấm trở lại cổ điển SharePoint ở dưới cùng của danh sách trang.

Dạng xem mặc định   

Bạn có thể thay đổi dạng xem mặc định bất kỳ dạng xem công cộng cho danh sách đó. Nhưng bạn không thể đặt dạng xem cá nhân là dạng xem mặc định. Để xóa bỏ dạng xem dạng xem mặc định, bạn phải trước tiên hãy dạng xem công cộng khác mặc định cho danh sách đó. Nếu Điều này vào dạng xem mặc định không được hiển thị trên trang tạo hoặc sửa các dạng xem trang, bạn không có quyền tạo dạng xem công cộng, hoặc dạng xem là một dạng xem cá nhân.

Người xem   

Khi bạn tạo dạng xem bất kỳ, bạn có thể đặt khán giả cho dạng xem là Dạng xem cá nhân hoặc Dạng xem công cộng. Dạng xem cá nhân là dạng xem mà chỉ mình bạn có thể nhìn thấy. Dạng xem công cộng là một dạng xem bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.

Bạn không thể thay đổi dạng xem cá nhân thành dạng xem công cộng hoặc dạng xem công cộng thành dạng xem cá nhân. Bạn có thể dùng dạng xem công cộng làm điểm bắt đầu cho dạng xem cá nhân hoặc công cộng. Bạn có thể dùng dạng xem cá nhân làm điểm bắt đầu cho riêng dạng xem cá nhân.

Nếu Tạo dạng xem bị vô hiệu hóa khi bạn tìm cách tạo dạng xem, bạn không có quyền đóng góp hoặc cao hơn. Nếu Tạo dạng xem sẵn dùng, nhưng tùy chọn tạo dạng xem công cộng bị vô hiệu hóa bạn không có quyền. Với tạo dạng xem cá nhân, bạn cần sửa ở cấp độ quyền hoặc cao hơn.

Cột   

Các cột trong dạng xem chứa thông tin bạn cần để xem các mục danh sách. Cột, kết hợp với các tính năng khác của dạng xem, chẳng hạn như bộ lọc, có thể giúp bạn thấy chỉ những thông tin quan trọng nhất để làm việc của bạn. Đây là đặc biệt hữu ích nếu danh sách chứa nhiều mục. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các cột để tạo dạng xem tùy chỉnh, hãy xem sửa một cột danh sách trong SharePoint Online.

Cột Gantt   

Truy nhập trong trải nghiệm cổ điển, bên dưới tạo dạng xem. Chọn các cột sẽ có trong dạng xem biểu đồ Gantt. Tiêu đề là một trường văn bản bắt buộc. Ngày bắt đầu và ngày đến hạn là ngày yêu cầu trường. Khi bạn chọn một cột, chẳng hạn như tiêu đề, nếu không có tùy chọn Hiển thị trong danh sách thả xuống, bạn phải tạo cột để hỗ trợ các dạng xem này.

Sắp xếp   

Đặt thứ tự mà mục xuất hiện trong dạng xem. Bạn có thể có tối đa hai tiêu chí. Ví dụ, Hiển thị các mục trong danh sách nhiệm vụ được sắp xếp theo mức ưu tiên và sau đó theo hạn ngày.

Bộ lọc   

Cấu hình một dạng xem để hiển thị tập con của các mục trong danh sách bằng cách lọc chúng với thông tin trong cột của danh sách. Ví dụ, một dạng xem có thể hiển thị các mục trong danh sách dành cho một dự án cụ thể.

Bạn có thể sử dụng cột được tính toán hoặc bộ lọc sử dụng các phép tính, chẳng hạn như [hôm nay] để hiển thị mục khi khớp với ngày hôm nay hoặc [tôi] để hiển thị mục cho người dùng của dạng xem. Bạn cũng có thể kết hợp các phương trình đơn giản với hàm. Ví dụ, để hiển thị mục được tạo trong vòng bảy ngày qua, bộ lọc trên cột đã tạo , đặt toán tử nhỏ hơn, và đặt giá trị [hôm nay] -7 (không chứa khoảng trắng). Hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint để biết thêm thông tin.

Dạng xem Bảng   

Cung cấp các hộp kiểm cho mỗi mục sao cho người dùng có thể chọn nhiều mục danh sách để thực hiện các thao tác hàng loạt. Điều này có thể tiết kiệm nhiều thời gian nếu nhiều mục trong danh sách phải được thay đổi. Ví dụ, người dùng có thể chọn và kiểm xuất nhiều tài liệu.

Nhóm theo   

Nhóm danh mục theo thông tin trong các cột. Ví dụ: nhóm các mục trong danh sách nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên và sau đó phần trăm hoàn tất. Lưu ý rằng bạn không thể dùng nhanh sửa trên các dạng xem nơi mục được gộp nhóm.

Tổng cộng   

Hiển thị các phép tính tóm tắt cho các cột trong dạng xem, chẳng hạn như: đếm, Trung bình, tối đa, tối thiểu. Bằng cách đặt tiêu đề cột tính trong một danh sách, ví dụ, dạng xem sẽ hiển thị số danh sách trong dạng xem và trong các nhóm trong dạng xem. Các cột sẵn có cho tổng và các thiết đặt sẵn dùng cho mỗi cột khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột, chẳng hạn như số, và loại danh sách dạng xem được tạo cho là.

Kiểu    

Xác định bố trí cho dạng xem, chẳng hạn như bản tin. Tất cả các kiểu sẽ không sẵn dùng cho tất cả các kiểu dạng xem.

 • Bao hình hộp    Hiển thị mục trong danh sách bằng bố trí tương tự như danh thiếp. Kiểu này chỉ sẵn dùng cho danh sách.
  Dạng xem kiểu đóng khung

 • Bao hình hộp, không có nhãn    Tương tự như kiểu bao hình hộp nhưng không có nhãn cho cột trong dạng xem. Kiểu này chỉ sẵn dùng cho danh sách.

 • Mặc định    Dạng xem mặc định khác nhau, tùy thuộc vào kiểu và cấu hình của danh sách.

 • Chi tiết tài liệu    Hiển thị tệp trong thư viện bằng bố trí tương tự như danh thiếp. Kiểu này sẵn dùng cho hầu hết các thư viện, nhưng không sẵn dùng cho danh sách.
  Dạng xem chi tiết tài liệu

 • Bản tin    Hiển thị mục theo hàng với dòng kẻ giữa các hàng.
  Dạng xem kiểu bản tin

 • Bản tin, không dòng kẻ    Hiển thị mục theo hàng được tô màu xen kẽ, không có dòng kẻ giữa các hàng.
  Dạng xem bản tin không dòng kẻ

 • Ngăn Xem trước    Hiển thị tên mục ở phía bên trái trang. Khi bạn trỏ tới tên mục, cột đã chọn cho dạng xem được hiển thị ở phía bên phải trang.
  Kiểu Dạng xem Ngăn Xem trước

 • Tô màu    Hiển thị mục theo hàng được tô màu xen kẽ.
  Dạng xem Tô màu

Thư mục   

Chọn Hiển thị các mục trong thư mục để hiển thị các thư mục danh sách trong dạng xem với các mục. Chọn hiện tất cả các mục mà không có thư mục để hiển thị chỉ các mục danh sách trong dạng xem, còn được gọi là dạng xem phẳng. Bạn cũng có thể chọn xem dạng xem mà bạn đang tạo được áp dụng trong tất cả thư mục, chỉ vào thư mục mức cao nhất hoặc thư mục của một cụ thể loại nội dung.

Giới hạn mục   

Bạn có thể xác định số lượng các mục được hiển thị cùng một lúc (lô) trong mỗi dạng xem hoặc tổng số mục mà sẽ hiển thị dạng xem. Lớn hơn lô của các mục trong dạng xem, còn cần thiết để tải xuống trong trình duyệt.

Di động   

Bạn có thể chỉ định dạng xem này dành cho thiết bị di động, là dạng xem di động mặc định cho thiết bị di động và số lượng các mục để hiển thị trong danh sách xem phần Web cho dạng xem này. Tùy chọn này không sẵn dùng cho tất cả danh sách. Dạng xem phải là dạng xem công cộng.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Cập Nhật tháng 8, 2018

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×