Sửa Chuỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng tùy chọn này để bao gồm chuỗi dữ liệu bổ sung trên biểu đồ hoặc sửa đổi tên và các giá trị của chuỗi dữ liệu hiện có mà không ảnh hưởng đến dữ liệu trên trang tính.

Tên Chuỗi     Hiển thị các ô hoặc phạm vi có chứa tên của chuỗi dữ liệu đã chọn. Trong hộp này, hãy nhập tên của chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm hoặc sửa đổi. Tên mà bạn nhập không được thêm vào trang tính. Bạn có thể cũng có thể bấm trong hộp tên Chuỗi , sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng trên trang tính. Nút Thu gọn hộp thoại ở phần cuối bên phải của hộp này tạm thời sẽ thu nhỏ và di chuyển hộp thoại để bạn có thể chọn các ô trên trang tính. Để trở về hộp thoại toàn bộ, hãy bấm nút này lại sau khi bạn chọn phạm vi.

Giá trị chuỗi     Hiển thị các giá trị của chuỗi dữ liệu đã chọn. Bấm vào ô giá trị chuỗi , sau đó chọn giá trị trên trang tính. Nút Thu gọn hộp thoại ở phần cuối bên phải của hộp này tạm thời sẽ thu nhỏ và di chuyển hộp thoại để bạn có thể chọn các ô trên trang tính. Để trở về hộp thoại toàn bộ, hãy bấm nút này lại sau khi bạn chọn phạm vi.

Giá trị chuỗi X     Hiển thị các giá trị X trong chuỗi dữ liệu đã chọn. Bấm vào ô giá trị chuỗi X , sau đó chọn giá trị X trên trang tính. Nút Thu gọn hộp thoại ở phần cuối bên phải của hộp này tạm thời sẽ thu nhỏ và di chuyển hộp thoại để bạn có thể chọn các ô trên trang tính. Để trở về hộp thoại toàn bộ, hãy bấm nút này lại sau khi bạn chọn phạm vi. Tùy chọn này chỉ sẵn cho xy (phân tán) và biểu đồ bong bóng.

Giá trị chuỗi Y     Hiển thị các giá trị Y của chuỗi dữ liệu đã chọn. Bấm vào ô giá trị chuỗi Y , sau đó chọn giá trị Y trên trang tính. Nút Thu gọn hộp thoại ở phần cuối bên phải của hộp này tạm thời sẽ thu nhỏ và di chuyển hộp thoại để bạn có thể chọn các ô trên trang tính. Để trở về hộp thoại toàn bộ, hãy bấm nút này lại sau khi bạn chọn phạm vi. Tùy chọn này chỉ sẵn cho xy (phân tán) và biểu đồ bong bóng.

Chuỗi kích cỡ bong bóng     Hiển thị các giá trị của chuỗi dữ liệu đã chọn được sử dụng cho kích cỡ của bong bóng. Bấm vào hộp chuỗi kích cỡ bong bóng , và sau đó chọn giá trị trên trang tính. Nút Thu gọn hộp thoại ở phần cuối bên phải của hộp này tạm thời sẽ thu nhỏ và di chuyển hộp thoại để bạn có thể chọn các ô trên trang tính. Để trở về hộp thoại toàn bộ, hãy bấm nút này lại sau khi bạn chọn phạm vi. Tùy chọn này chỉ sẵn cho xy (phân tán) và biểu đồ bong bóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×