Sửa bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng (chỉ đọc)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đánh dấu là cuối cùng lệnh làm cho bản trình bày dạng chỉ đọc, nhưng nó không phải là một tính năng bảo mật. Bạn hoặc bất kỳ ai nhận được một bản sao điện tử của bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng có thể đảo ngược đánh dấu là cuối cùng trạng thái và sửa bản trình bày.

Để xác định xem một bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng, tìm đánh dấu là cuối cùng biểu tượng trên thanh trạng thái ở phía dưới bên trái của cửa sổ PowerPoint, như hình dưới đây. Khi bạn bỏ dấu khỏi mỗi bản trình bày, biểu tượng biến mất khỏi thanh trạng thái.

Biểu tượng Đánh dấu là Cuối cùng được hiển thị trong thanh trạng thái của PowerPoint 2010.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về đánh dấu bản trình bày là cuối cùng, hãy xem Trợ giúp ngăn không cho thay đổi đối với phiên bản cuối cùng của tệp.

  1. Mở bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng.

  2. Bấm tab Tệp.

  3. Bấm Thông tin.

  4. Bên cạnh các quyền, bấm Bảo vệ bản trình bày, sau đó chọn đánh dấu là cuối cùng để hoàn tác đánh dấu là cuối cùng trạng thái.
    Đánh dấu là Cuối cùng, như hiển thị trong dạng xem Backstage.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×