Sửa đổi thời gian không được hiển thị chính xác cho mục trong danh sách SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn xem cột được sửa đổi trong một danh sách SharePoint Online, mục danh sách hiển thị dấu thời gian như "12:00 sa," ngay cả khi không có thay đổi được thực hiện ở đó thời gian cụ thể. Các điều kiện sau đây cũng là đúng trong tình huống này:

  • Bên dưới thiết đặt trang, thiết đặt khu vực, bản địa, bản địa của bạn được đặt là tiếng Anh (Nam Phi).

  • Bên dưới Thiết đặt trang, thiết đặt khu vực, định dạng thời gian, định dạng thời gian được đặt là 12 giờ.

Giải pháp

Để tránh vấn đề này, hãy đặt định dạng thời gian 24 giờ. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Duyệt đến trang mà vấn đề tồn tại.

  2. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng để mở menu thiết đặt , sau đó bấm thiết đặt trang.

  3. Trong phần Quản trị trang của trang thiết đặt trang, hãy bấm thiết đặt khu vực.

  4. Thay đổi thiết đặt Định dạng thời gian để 24 giờ, sau đó bấm OK.

Ghi chú: Sau khi bạn thực hiện thay đổi cấu hình này, tem thời gian sẽ phản ánh một thời gian chính xác. Tuy nhiên, nó sẽ được hiển thị trong định dạng 24 giờ.

Xem thêm thông tin

Đây là một vấn đề đã biết trong SharePoint Online.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi tới cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×