Sửa đổi, sửa hoặc thay đổi báo cáo

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này mô tả các kỹ thuật, bạn có thể dùng để sửa đổi báo cáo Access hiện có. Access cung cấp hai dạng xem mà bạn có thể dùng để thực hiện thay đổi vào báo cáo: dạng xem bố trí và dạng xem thiết kế. Lựa chọn của bạn trong dạng xem nào để dùng tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể bạn đang tìm cách thực hiện. Bạn có thể kết thúc bằng cách dùng cả hai dạng xem để thực hiện thay đổi của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về dạng xem bố trí

Tìm hiểu về dạng xem thiết kế

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Sửa đổi báo cáo của bạn trong dạng xem bố trí

Sửa đổi báo cáo của bạn trong dạng xem thiết kế

Tìm hiểu về dạng xem bố trí

Dạng xem bố trí là dạng xem nhất trực quan để sử dụng để sửa đổi báo cáo, và có thể dùng cho gần như tất cả các thay đổi mà bạn muốn thực hiện với báo cáo trong Access. Trong dạng xem bố trí, báo cáo đang thực sự chạy, để bạn có thể thấy dữ liệu của bạn rất giống như nó sẽ xuất hiện khi in. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thực hiện thay đổi thiết kế báo cáo trong dạng xem này. Vì bạn có thể xem dữ liệu trong khi bạn sửa đổi báo cáo, nó là một dạng xem rất hữu ích cho thiết đặt chiều rộng của cột, thêm mức gộp nhóm, hoặc thực hiện hầu như bất kỳ tác vụ nào ảnh hưởng đến diện mạo và độ dễ đọc của báo cáo. Minh họa sau đây cho thấy báo cáo danh bạ điện thoại của khách hàng trong dạng xem bố trí.

Báo cáo trong dạng xem Bố trí

Báo cáo mà bạn thấy trong dạng xem bố trí không giống không chính xác giống như báo cáo được in. Ví dụ, không có dấu ngắt trang không có trong dạng xem bố trí. Ngoài ra, nếu bạn đã sử dụng Page Setup cho định dạng báo cáo của bạn với cột, các cột được không hiển thị trong dạng xem bố trí. Tuy nhiên, dạng xem bố trí cung cấp cho bạn một xấp xỉ rất đóng của báo cáo được in. Nếu bạn muốn xem báo cáo mạo khi in, sử dụng xem trước khi in.

Một số nhiệm vụ không thể thực hiện trong dạng xem bố trí, và yêu cầu bạn chuyển sang dạng xem thiết kế. Trong trường hợp nhất định, Access sẽ hiển thị một thông báo cho biết bạn mà bạn phải chuyển sang dạng xem thiết kế để thực hiện thay đổi cụ thể.

Tìm hiểu về dạng xem thiết kế

Dạng xem thiết kế cung cấp cho bạn một dạng xem chi tiết hơn về cấu trúc báo cáo của bạn. Bạn có thể nhìn thấy ban đầu trang và chân trang cho báo cáo, trang và các nhóm. Báo cáo không thực sự hoạt động trong dạng xem thiết kế, vì vậy bạn không thể xem dữ liệu cơ bản khi làm việc; Tuy nhiên, không có một số tác vụ bạn có thể thực hiện dễ dàng hơn trong dạng xem thiết kế hơn trong dạng xem bố trí. Bạn có thể:

 • Thêm nhiều loại khác của điều khiển để báo cáo của bạn, chẳng hạn như nhãn, hình ảnh, dòng và hình chữ nhật.

 • Chỉnh sửa nguồn điều khiển hộp văn bản trong chính các hộp văn bản, mà không cần sử dụng bảng thuộc tính.

 • Thay đổi các thuộc tính không sẵn dùng trong dạng xem bố trí.

Minh họa sau đây cho thấy báo cáo danh bạ điện thoại của khách hàng trong dạng xem thiết kế.

Một báo cáo trong dạng xem Thiết kế

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Access cung cấp một loạt các phương pháp chuyển đổi giữa dạng xem. Nếu báo cáo đang mở, bạn có thể chuyển sang dạng xem khác bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm chuột phải vào báo cáo trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm dạng xem mà bạn muốn trên menu lối tắt.

 • Bấm chuột phải vào tab Tài liệu của báo cáo hoặc thanh tiêu đề, sau đó bấm dạng xem mà bạn muốn trên menu lối tắt.

 • Trên trang đầu tab, trong nhóm dạng xem , hãy bấm vào nút dạng xem để chuyển đổi giữa dạng xem sẵn dùng. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào mũi tên bên dưới dạng xem, và sau đó chọn một trong các dạng xem sẵn dùng từ menu.

 • Bấm chuột phải vào vùng trống của báo cáo chính nó, sau đó bấm dạng xem mà bạn muốn. Nếu báo cáo đang mở trong dạng xem thiết kế, bạn phải bấm chuột phải vào bên ngoài vào lưới thiết kế.

 • Bấm vào một trong các biểu tượng nhỏ dạng xem trên thanh trạng thái của Access.

Nếu báo cáo được mở, bấm đúp vào báo cáo trong ngăn dẫn hướng để mở nó trong dạng xem báo cáo. Để mở báo cáo trong dạng xem khác, bấm chuột phải vào báo cáo trong ngăn dẫn hướng và sau đó bấm dạng xem mà bạn muốn trên menu lối tắt.

Lưu ý: Nếu bạn đang sửa báo cáo mà bạn đã sử dụng Page Setup để tạo nhiều cột (ví dụ, một thư nhãn báo cáo), bạn chỉ có thể xem các cột trong xem trước khi in. Khi bạn xem báo cáo trong dạng xem báo cáo hoặc dạng xem bố trí, Access sẽ hiển thị dữ liệu trong một cột duy nhất.

Sửa đổi báo cáo của bạn trong dạng xem bố trí

Phần này mô tả một số các sửa đổi báo cáo phổ biến mà bạn có thể thực hiện trong dạng xem bố trí.

Thay đổi chiều rộng cột hoặc trường trong dạng xem bố trí

 1. Bấm vào một mục trong cột mà bạn muốn điều chỉnh.

  Viền được vẽ xung quanh mục để cho biết rằng trường được chọn.

 2. Kéo cạnh bên phải hoặc bên trái của viền cho đến khi cột đạt chiều rộng bạn muốn.

Thay đổi chiều cao hàng hoặc trường trong dạng xem bố trí

 1. Bấm vào một mục trong hàng bạn muốn điều chỉnh.

  Viền được vẽ xung quanh mục để cho biết rằng trường được chọn.

 2. Kéo cạnh trên cùng hoặc dưới cùng của viền cho đến khi hàng đạt chiều cao bạn muốn.

Thêm một trường trong dạng xem bố trí

 • Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm Thêm Trường Hiện có.

  Danh sách trường sẵn dùng được hiển thị. Nếu không có trường sẵn dùng trong các bảng khác, những mục này sẽ được hiển thị bên dưới trường sẵn dùng trong các bảng khác:.

 • Kéo một trường từ danh Sách trường vào báo cáo. Khi bạn di chuyển trường, một khu vực được tô sáng sẽ cho biết vị trí được đặt trường khi bạn thả nút chuột.

  Lưu ý: Để thêm nhiều trường cùng một lúc, nhấn giữ phím CTRL và bấm mỗi trường trong danh Sách trường mà bạn muốn. Sau đó, phát hành phím CTRL và kéo các trường vào báo cáo. Các trường sẽ đặt liền kề với nhau.

Đầu trang

Tìm hiểu về bố trí điều khiển

Bố trí điều khiển là đường căn chỉnh điều khiển của bạn theo chiều ngang và dọc để cung cấp cho báo cáo của bạn hình thức thống. Bạn có thể nghĩ của một bố trí điều khiển dưới dạng bảng, nơi mỗi ô của bảng chứa một điều khiển. Thủ tục sau đây cho bạn biết cách thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp lại các điều khiển trong bố trí điều khiển.

Bố trí điều khiển đi trong hai giống: xếp chồng và dạng bảng.

 • Trong bố trí dạng bảng điều khiển, điều khiển được sắp xếp theo hàng và cột như một bảng tính, có nhãn ở trên cùng. Bố trí dạng bảng điều khiển luôn kéo dài hai phần báo cáo; bất kỳ phần nào các điều khiển nhập, các nhãn trong phần ở trên chúng. Minh họa sau đây cho thấy bố trí điều khiển dạng bảng cơ bản.

  Bố trí điều khiển dạng bảng cơ bản

 • Trong bố trí xếp chồng, điều khiển được sắp xếp theo chiều dọc giống như bạn có thể nhìn thấy trên biểu mẫu giấy, với một nhãn ở bên trái của từng điều khiển. Bố trí xếp chồng luôn chứa trong phần báo cáo duy nhất. Minh họa sau đây cho thấy bố trí điều khiển xếp chồng cơ bản.

  Bố trí điều khiển xếp chồng cơ bản

Bạn có thể có nhiều bố trí điều khiển của một trong hai kiểu trên báo cáo. Ví dụ, bạn có thể có một bố trí dạng bảng để tạo một hàng dữ liệu cho từng bản ghi, và sau đó một hoặc nhiều bố trí xếp chồng bên dưới, có chứa nhiều dữ liệu từ bản ghi cùng.

Tạo bố trí điều khiển mới

Access tự động tạo bố trí điều khiển cột trong trường hợp sau đây:

 • Bạn tạo báo cáo mới bằng cách bấm vào báo cáo Ảnh nút trong nhóm báo cáo trên tab tạo .

 • Bạn tạo báo cáo mới bằng cách bấm vào Báo cáo trống Ảnh nút trong nhóm báo cáo trên tab tạo , và sau đó kéo trường từ ngăn danh Sách trường vào báo cáo.

Trên báo cáo hiện có, bạn có thể tạo bố trí điều khiển mới bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Chọn điều khiển mà bạn muốn thêm vào bố trí.

 2. Nếu bạn muốn thêm điều khiển khác vào cùng một bố trí, nhấn giữ phím SHIFT và cũng có thể chọn các điều khiển.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm bảng hoặc xếp chồng.

  • Bấm chuột phải vào điều khiển đã chọn hoặc điều khiển, trỏ đến bố trí, sau đó bấm bảng hoặc xếp chồng .

Access tạo bố trí điều khiển và thêm các điều khiển đã chọn vào đó.

Chuyển đổi một bố trí điều khiển từ bảng để xếp chồng, hoặc từ xếp chồng đa dạng bảng

Để chuyển một bố trí toàn bộ từ một loại bố trí khác:

 • Chọn bố trí điều khiển bằng cách bấm vào bộ chọn màu cam bố trí ở góc trên bên trái của bố trí.

  Tất cả các ô trong bố trí được chọn.

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm vào loại bố trí bạn muốn (bảng hoặc xếp chồng).

  • Bấm chuột phải vào bố trí điều khiển, trỏ đến bố trí, sau đó bấm loại bố trí bạn muốn.

Truy nhập rearranges các điều khiển vào loại bố trí mà bạn đã chọn.

Tách một bố trí điều khiển thành hai bố trí

Bạn có thể phân tách một bố trí điều khiển thành hai bố trí theo quy trình sau đây:

 1. Nhấn giữ phím SHIFT và bấm điều khiển bạn muốn di chuyển sang bố trí điều khiển mới.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm vào loại bố trí bạn muốn cho bố trí mới (bảng hoặc xếp chồng).

  • Bấm chuột phải vào các điều khiển đã chọn, trỏ đến bố trí, sau đó bấm loại bố trí bạn muốn cho bố trí mới.

Access sẽ tạo ra một bố trí điều khiển mới và thêm các điều khiển đã chọn nó.

Sắp xếp lại các điều khiển trong bố trí điều khiển

 • Bạn có thể di chuyển điều khiển trong một bố trí điều khiển bằng cách kéo nó đến vị trí bạn muốn. Khi bạn kéo trường, một thanh ngang hoặc dọc cho biết nơi sẽ được đặt khi bạn thả nút chuột.

 • Bạn có thể di chuyển điều khiển từ một điều khiển bố trí để bố trí điều khiển khác của cùng một kiểu. Ví dụ, bạn có thể kéo điều khiển từ một bố trí xếp chồng cho bố trí xếp chồng khác, nhưng không phải một bố trí dạng bảng.

Thêm điều khiển vào một bố trí điều khiển

Để thêm trường mới từ ngăn danh Sách trường vào một bố trí điều khiển hiện có   

 • Chỉ cần kéo trường từ ngăn danh Sách trường sang một bố trí. Một thanh ngang hoặc dọc cho biết vị trí được đặt trường khi bạn thả nút chuột.

Để thêm điều khiển hiện tại sang một bố trí điều khiển hiện có   

 1. Chọn điều khiển đầu tiên mà bạn muốn thêm vào bố trí điều khiển.

 2. Nếu bạn muốn thêm điều khiển khác vào cùng một bố trí, nhấn giữ phím SHIFT và cũng có thể chọn các điều khiển. Bạn có thể chọn điều khiển trong bố trí điều khiển khác.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu báo cáo đang mở trong dạng xem thiết kế, hãy kéo các trường đã chọn sang một bố trí. Một thanh ngang hoặc dọc cho biết nơi các trường sẽ được đặt khi bạn thả nút chuột.

  • Nếu báo cáo đang mở trong dạng xem bố trí:

   1. Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm vào loại bố trí bạn muốn thêm vào. Nếu bạn muốn thêm vào bố trí dạng bảng, bấmbảng. Nếu bạn muốn thêm vào bố trí xếp chồng, bấmxếp chồng.

    Access tạo bố trí mới và thêm các điều khiển đã chọn vào đó.

   2. Kéo mới bố trí để bố trí hiện tại. Một thanh ngang hoặc dọc cho biết nơi các trường sẽ được đặt khi bạn thả nút chuột.

Loại bỏ điều khiển từ một bố trí điều khiển

Loại bỏ một điều khiển từ một bố trí điều khiển cho phép bạn để đặt nó bất kỳ chỗ nào trên báo cáo mà không ảnh hưởng đến vị trí bất kỳ điều khiển khác.

 1. Chọn điều khiển bạn muốn loại bỏ khỏi bố trí. Để chọn nhiều điều khiển, nhấn giữ phím SHIFT và sau đó bấm điều khiển mà bạn muốn loại bỏ. Để chọn tất cả các điều khiển trong bố trí, hãy bấm vào hộp bộ chọn bố trí ở góc trên bên trái của bố trí.

 2. Bấm chuột phải vào một trong các điều khiển đã chọn, trỏ đến bố trí, sau đó bấm Loại bỏ bố trí.

  Access sẽ loại bỏ các điều khiển đã chọn khỏi bố trí.

Mẹo: Để ngăn không cho một điều khiển được chèn vào một bố trí điều khiển khi bạn di chuyển nó, nhấn và giữ phím CTRL, sau đó kéo điều khiển đến nơi mà bạn muốn.

Đầu trang

Xóa một trường hoặc cột

 1. Bấm vào trường hoặc cột bị xóa, hoặc bấm nhãn hoặc tiêu đề cột của nó.

  Truy nhập vẽ viền xung quanh mục để cho biết rằng nó được chọn.

 2. Nhấn DELETE.

Thay đổi thiết lập trang

Dùng các nhóm Kích cỡ trangBố trí trang trên tab Thiết lập trang để thay đổi kích cỡ, hướng, lề và nhiều.

 1. Bấm vào tab Thiết lập trang .

 2. Trong nhóm Kích cỡ trang , hãy bấm kích cỡ để chọn một kích cỡ giấy khác nhau.

 3. Trong nhóm Kích cỡ trang , hãy bấm lề để thực hiện điều chỉnh để lề của báo cáo.

 4. Trong nhóm Bố trí trang , bấm khổ dọc hoặc khổ ngang để thay đổi hướng giấy.

Thay đổi định dạng của một trường

 1. Chọn trường mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên tab định dạng , hãy dùng các công cụ trong nhóm phông để áp dụng định dạng bạn muốn.

Gắn kết hộp văn bản với một trường khác (thay đổi nguồn điều khiển của điều khiển)

 1. Bấm vào bên trong cột hoặc trường mà bạn muốn thay đổi nguồn điều khiển.

  Viền được vẽ xung quanh mục để cho biết rằng trường được chọn.

 2. Nếu trang thuộc tính không được hiển thị hiện tại, nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, hãy đặt thuộc tính nguồn điều khiển vào trường mới. Bạn cũng có thể chọn một trường từ danh sách thả xuống, hoặc bạn có thể nhập một biểu thức trong hộp.

Thay đổi nguồn bản ghi của báo cáo

 1. Nếu trang thuộc tính không được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

 2. Trong danh sách thả xuống ở phía trên cùng của trang thuộc tính, hãy bấm báo cáo.

 3. Trong bảng thuộc tính, bấm tab Dữ liệu.

 4. Trong danh sách thả xuống Nguồn bản ghi , hãy chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn dùng cho một nguồn bản ghi, hoặc bấm Nút Trình Tạo để hiển thị bộ dựng truy vấn.

  Lưu ý: Nếu báo cáo hiện đang được dựa trên một bảng, truy nhập yêu cầu nếu bạn muốn tạo một truy vấn dựa trên bảng. Bấm để hiển thị bộ dựng truy vấn và tạo truy vấn, hoặc bấm không có để hủy bỏ quá trình. Nếu bạn chọn để tạo một truy vấn, truy vấn mới sẽ trở thành nguồn bản ghi của báo cáo. Tạo dưới dạng một truy vấn "nhúng" — tức là một truy vấn được lưu trữ trong báo cáo RecordSource thuộc tính, chứ không phải là một đối tượng truy vấn riêng biệt.

Ngắt dòng trong một trường

 1. Nếu trang thuộc tính không được hiển thị, bấm chuột phải vào trường mà bạn muốn văn bản ngắt dòng, rồi bấm thuộc tính. Nếu không, chỉ cần bấm vào trường để chọn nó.

 2. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy đặt thuộc tính CanGrow để.

Thêm đường lưới

Nếu điều khiển của bạn chứa trong một bố trí điều khiển, bạn có thể thêm đường lưới để cung cấp nhiều trực quan khoảng phân tách giữa các điều khiển.

 1. Bấm vào bất kỳ trường nào trong một bố trí điều khiển.

  Viền được vẽ xung quanh trường để cho biết rằng nó được chọn.

 2. Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , hãy bấm đường lưới.

 3. Chọn kiểu đường lưới mà bạn muốn từ danh sách thả xuống.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm đường lưới bằng cách bấm chuột phải bất kỳ trường nào trong một bố trí điều khiển, trỏ đến bố trí, trỏ đến đường lưới , rồi chọn kiểu đường lưới mà bạn muốn.

Đầu trang

Thêm hoặc sửa đổi logo hoặc ảnh khác

Thủ tục sau đây hướng dẫn bạn cách thêm logo vào báo cáo bằng cách sử dụng công cụ Logo và làm thế nào để đổi kích cỡ điều khiển hình ảnh hoặc hình ảnh bên trong điều khiển hình ảnh.

Thêm logo

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm Đầu trang/chân trang , hãy bấm Logo.

  Hộp thoại Chèn ảnh được hiển thị.

 • Duyệt đến thư mục nơi lưu trữ tệp logo của bạn, và bấm đúp vào tệp.

  Access Thêm logo vào góc trên bên trái của báo cáo.

Đổi kích cỡ điều khiển có chứa một logo hoặc ảnh khác

 1. Bấm vào điều khiển có chứa ảnh.

  Viền được vẽ xung quanh điều khiển để cho biết rằng nó được chọn.

 2. Hãy đặt con trỏ trên viền. Khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai đầu, bạn có thể kéo nó trong hướng dẫn biểu thị bằng các mũi tên để thực hiện điều khiển hình ảnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Lưu ý rằng giá trị mặc định cho Chế độ kích cỡ thuộc tính của một hình ảnh là Clip, có nghĩa là có ảnh sẽ luôn cùng kích cỡ bất kể cách lớn hoặc nhỏ bạn thực hiện điều khiển ảnh. Nếu bạn muốn ảnh để lấy lớn hơn hoặc nhỏ hơn khi bạn thay đổi kích cỡ điều khiển, hãy làm như sau:

Đổi kích cỡ logo hoặc hình ảnh bên trong điều khiển

 1. Chọn ảnh.

 2. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy đặt thuộc tính Kích cỡ chế độ tùy chọn bạn muốn:

Thiết đặt

Mô tả

Kẹp

Ảnh giữ nguyên cùng kích thước, bất kể cách lớn hay nhỏ, bạn thực hiện các điều khiển ảnh. Nếu bạn thực hiện điều khiển hình ảnh nhỏ hơn ảnh, hình ảnh được cắt bớt.

Kéo dãn

Ảnh được kéo giãn theo chiều dọc và ngang để khớp với kích cỡ của điều khiển ảnh. Tỷ lệ khung ảnh gốc của ảnh không được bảo toàn, để thiết đặt này có thể gây ra một ảnh méo trừ khi bạn đặt chính xác chiều cao và chiều rộng của điều khiển ảnh.

Thu phóng

Khi đổi kích cỡ điều khiển hình ảnh, hình ảnh điều chỉnh để thể lớn càng mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ khung ảnh gốc của ảnh.

Đầu trang

Thêm hoặc sửa tiêu đề báo cáo

Thủ tục sau đây Hiển thị cho bạn biết cách thêm hoặc sửa một nhãn chứa tiêu đề của báo cáo.

Thêm tiêu đề vào báo cáo

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm Đầu trang/chân trang , hãy bấm tiêu đề.

  Nhãn mới được thêm vào đầu trang báo cáo, và tên báo cáo được nhập vào cho bạn làm tiêu đề báo cáo.

 • Khi nhãn được tạo ra, văn bản trong nhãn được chọn cho bạn để nếu bạn muốn thay đổi văn bản, bạn có thể chỉ cần bắt đầu nhập tiêu đề bạn muốn.

 • Nhấn ENTER khi bạn đã xong.

Sửa tiêu đề báo cáo

 1. Bấm đúp vào nhãn chứa tiêu đề báo cáo để đặt con trỏ lên nhãn.

 2. Nhập văn bản bạn muốn dùng làm tiêu đề báo cáo, và nhấn ENTER khi bạn đã xong.

Thêm số trang, ngày hiện tại, hoặc thời gian hiện tại

Thủ tục sau đây hướng dẫn bạn cách thêm số trang vào báo cáo, và cách thêm ngày hiện tại hoặc thời gian hiện tại.

Thêm số trang

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm Đầu trang/chân trang , hãy bấm Số trang.

  Hộp thoại Số trang được hiển thị.

 • Chọn định dạng, vị trí và căn chỉnh bạn muốn cho số trang.

 • Xóa hộp kiểm Hiện số của trang đầu tiên nếu bạn không muốn một số trên trang đầu tiên.

 • Bấm OK.

  Số trang sẽ được thêm vào báo cáo. Chuyển sang bản xem trước in để xem các số sẽ thế khi bạn in báo cáo.

Thêm ngày hoặc thời gian

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm Đầu trang/chân trang , bấm ngày và thời gian.

  Hộp thoại ngày và thời gian được hiển thị.

 • Bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm Ngày nếu bạn không muốn bao gồm ngày.

 • Nếu bạn muốn bao gồm ngày tháng, hãy bấm định dạng bạn muốn.

 • Bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm Thời gian nếu bạn không muốn bao gồm thời gian.

 • Nếu bạn muốn bao gồm thời gian, hãy bấm định dạng thời gian bạn muốn.

  Mẫu của ngày và thời gian, trong các định dạng mà bạn đã chọn, sẽ xuất hiện trong khu vực mẫu của hộp thoại.

 • Bấm OK.

Sửa đổi báo cáo của bạn trong dạng xem thiết kế

Trong một số trường hợp, bạn không thể thực hiện các sửa đổi vào báo cáo trong dạng xem bố trí, và thay vào đó phải sử dụng dạng xem thiết kế.

Thêm số dòng

 1. Ở tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, bấm vào Hộp văn bản.

 2. Bấm vào một vùng mở phần mà bạn muốn dòng số xuất hiện. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ là phần chi tiết. Bạn sẽ di chuyển hộp văn bản tới vị trí cuối cùng của nó sau này.

  Khi bạn bấm vào báo cáo, Access sẽ tạo ra một hộp văn bản mới, không gắn kết.

 3. Bấm vào nhãn (chỉ ở bên trái của hộp văn bản mới), và nhấn DELETE.

 4. Bấm một lần trong hộp văn bản mới để chọn nó, sau đó bấm một lần nữa để định vị con trỏ trong hộp văn bản.

 5. Nhập = 1 và sau đó nhấn ENTER.

 6. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy nhấn F4 để hiển thị nó.

 7. Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, hãy đặt thuộc tính Tổng chạyTrêntất cả.

  Lưu ý: Nếu đây là một báo cáo được nhóm, và bạn muốn đánh số để bắt đầu tại 1 cho mỗi nhóm, đặt thuộc tính Lên nhóm.

 8. Đổi kích cỡ hộp văn bản nhỏ hơn chiều rộng cho bằng định vị con trỏ qua điều khiển đổi cỡ trên cạnh phải của hộp văn bản và kéo nó sang trái. Dành đủ chỗ cho số dòng lớn nhất bạn mong đợi nhìn thấy trên báo cáo này.

 9. Nếu cần thiết, hãy phòng cho hộp văn bản theo cạnh bên trái của phần chi tiết bằng cách kéo các điều khiển hiện có trong phần đó ở bên phải, hoặc đổi kích cỡ điều khiển ngoài cùng bên trái trong phần đó.

 10. Kéo hộp văn bản mới đến vị trí mà bạn muốn trên báo cáo.

 11. Chuyển sang dạng xem báo cáo, xem trước khi in, hoặc dạng xem bố trí để xem số dòng.

Thực hiện một đầu mục nhóm xuất hiện ở đầu mỗi trang

Đối với nhóm dàn trải qua nhiều trang, đó là hữu ích nếu bạn đã xuất hiện ở đầu mỗi trang, bạn có thể dễ dàng bảnđể nhóm dữ liệu trong đầu mục nhóm. Bạn có thể chọn Nhóm đầu trang trong dạng xem bố trí, nhưng thật dễ dàng hơn để thực hiện điều này trong dạng xem thiết kế.

 1. Bấm đúp vào bộ chọn phần đầu trang nhóm (thanh ngang ở trên phần đầu trang nhóm).

 2. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy đặt thuộc tính Phần lặp lại để .

Mở một báo cáo con trong cửa sổ riêng của dạng xem thiết kế

Khi bạn mở báo cáo trong dạng xem thiết kế, bất kỳ báo cáo con chứa trên báo cáo cũng được mở trong dạng xem thiết kế. Tuy nhiên, mỗi báo cáo con được hiển thị bên trong điều khiển báo cáo con của nó, không phải là một cửa sổ riêng. Vì điều khiển báo cáo con thường là quá nhỏ để làm việc trong dễ dàng, nó thường thuận tiện hơn để mở báo cáo con vào trong cửa sổ của chính nó, rồi sửa nó. Để mở một báo cáo con trong cửa sổ mới, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chọn báo cáo con, và sau đó trên tab thiết kế , trong nhóm công cụ , bấm báo cáo con trong cửa sổ mới.

 • Bấm một lần bên ngoài vào điều khiển báo cáo con để đảm bảo rằng nó sẽ không được chọn, và sau đó bấm chuột phải vào bên trong điều khiển báo cáo con và sau đó bấm báo cáo con trong cửa sổ mới.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×