Sửa đổi một bảng trong Word trên thiết bị di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không có nhiều bảng dạng lựa chọn trong Word, ngay cả khi bạn đang làm việc trên thiết bị di động. Đây là tổng quan về một số việc bạn có thể thực hiện định dạng bảng của bạn trong Word cho iPad và iPhone, Word Mobile cho Windows 10, và Word cho máy tính bảng Android và điện thoại.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android

Bạn có thể dùng mẫu để định dạng bảng của bạn dựa trên một kiểu hiện có từ bộ sưu tập. Các mẫu bảng có thể giúp bạn trực quan hóa bảng sẽ trông giống như khi bạn thêm dữ liệu của bạn.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong bảng

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Kiểu bảng .

 3. Chọn từ bộ sưu tập mẫu bảng.

  Các mẫu bảng Android

Bạn có thể dùng các tùy chọn kiểu để thêm màu nền cho hàng hoặc cột.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong bảng.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào Tùy chọn kiểu.

 3. Chọn tùy chọn từ menu. Bạn có thể chọn màu nền trên hàng tiêu đề, và bạn có thể thêm màu nền vào toàn bộ hàng hoặc cột hoặc để xoay hàng hoặc cột.

  Tùy chọn kiểu bảng Android

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô mà bạn muốn tô màu.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ màu nền.

 3. Chọn một màu.

  Tùy chọn tô nền bảng Android

Bạn có thể chọn để căn chỉnh văn bản trái, giữa hoặc bên phải, và bạn có thể căn chỉnh văn bản ở trên cùng, giữa hoặc dưới cùng của một ô.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô có chứa văn bản.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào văn bản. (Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ căn chỉnh.)

 3. Gõ nhẹ vào một tùy chọn căn chỉnh.

  Căn chỉnh văn bản bảng Android

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô có chứa văn bản.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào văn bản, và gõ nhẹ vào Xoay văn bản. (Trên điện thoại Android của bạn, chỉ cần gõ nhẹ vào Xoay văn bản.)

 3. Gõ nhẹ ngang, xoay tất cả văn bản 90 °hoặc xoay tất cả văn bản 270 °.

  Xoay văn bản bảng Android

Bạn có thể sử dụng tự động khớp để tự động bung rộng hoặc thu gọn chiều rộng của cột để vừa khớp với nội dung của ô.

 1. Mở tài liệu của bạn, rồi gõ nhẹ vào bên trong một cột hoặc gõ nhẹ khối lựa chọn ở góc trên bên trái của bảng của bạn để chọn toàn bộ bảng của bạn.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Kích cỡ ô . (Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào tự động khớp.)

 3. Chọn từ các tùy chọn tự động khớp:

  • Gõ nhẹ vào Tự động khớp vừa nội dungvà cột chiều rộng sẽ tự động thu nhỏ hoặc bung rộng chiều rộng của nội dung.

  • Gõ nhẹ và Trang tự động khớpchiều rộng sẽ tự động bung rộng chiều rộng trang cho cột.

  • Gõ nhẹ vào Độ rộng cột cố định để tắt tính năng tự động khớp.

  Kích cỡ ô bảng Android

 1. Mở tài liệu của bạn, rồi gõ nhẹ vào bên trong một cột hoặc gõ nhẹ khối lựa chọn ở góc trên bên trái của bảng của bạn để chọn toàn bộ bảng của bạn.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ phân phối.

 3. Gõ nhẹ phân phối hàng hoặc cột phân phối.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô mà bạn muốn chèn bảng.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng chèn (trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào dấu chấm lửng, gõ nhẹ vào nhà và sau đó gõ nhẹ vào chèn.)

 3. Trên tab chèn , gõ nhẹ bảng.

Trên iPad hoặc iPhone

Bạn có thể dùng mẫu để định dạng bảng của bạn dựa trên kiểu hiện có từ bộ sưu tập. Các mẫu bảng có thể giúp bạn trực quan hóa bảng sẽ trông giống như khi bạn thêm dữ liệu của bạn.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong bảng

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào Kiểu bảng.

 3. Chọn từ bộ sưu tập mẫu bảng.

  bộ sưu tập mẫu bảng iPad

Bạn có thể dùng các tùy chọn kiểu để thêm màu nền cho hàng hoặc cột.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong bảng.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào Tùy chọn kiểu .

 3. Chọn tùy chọn từ menu. Bạn có thể chọn màu nền trên hàng tiêu đề, và bạn có thể thêm màu nền vào toàn bộ hàng hoặc cột hoặc để xoay hàng hoặc cột.

  tùy chọn kiểu bảng iPad

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô mà bạn muốn tô màu.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ màu nền.

 3. Chọn một màu.

  tùy chọn tô nền bảng iPad

Bạn có thể chọn để căn chỉnh văn bản trái, giữa hoặc bên phải, và bạn có thể căn chỉnh văn bản ở trên cùng, giữa hoặc dưới cùng của một ô.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô có chứa văn bản.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ căn chỉnh.

 3. Gõ nhẹ vào một tùy chọn căn chỉnh.

  iPad menu căn chỉnh văn bản

Bạn có thể sử dụng tự động khớp để tự động bung rộng hoặc thu gọn chiều rộng của cột để vừa khớp với nội dung của ô.

 1. Mở tài liệu của bạn, rồi gõ nhẹ vào bên trong một cột hoặc gõ nhẹ vào mũi tên để chọn toàn bộ bảng của bạn.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng tự động khớp . (Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào tự động khớp.)

 3. Chọn từ các tùy chọn tự động khớp:

  • Gõ nhẹ vào Tự động khớp vừa nội dungvà cột chiều rộng sẽ tự động thu nhỏ hoặc bung rộng chiều rộng của nội dung.

  • Gõ nhẹ và Trang tự động khớpchiều rộng sẽ tự động bung rộng chiều rộng trang cho cột.

  • Gõ nhẹ vào Độ rộng cột cố định để tắt tính năng tự động khớp.

  tùy chọn tự khớp iPad

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô mà bạn muốn chèn bảng.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng chèn (trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa , gõ nhẹ vào nhà và sau đó gõ nhẹ vào chèn.)

 3. Trên tab chèn , gõ nhẹ bảng.

  iPad bảng trong một bảng

Trên máy tính bảng Windows 10 hoặc điện thoại của bạn

Bạn có thể dùng mẫu để định dạng bảng của bạn dựa trên kiểu hiện có từ bộ sưu tập. Các mẫu bảng có thể giúp bạn trực quan hóa bảng sẽ trông giống như khi bạn thêm dữ liệu của bạn.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong bảng

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Kiểu bảng .

 3. Chọn từ bộ sưu tập mẫu bảng.

  Bộ sưu tập mẫu bảng Windows Mobile

Bạn có thể dùng các tùy chọn kiểu để thêm màu nền cho hàng hoặc cột.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong bảng.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Tùy chọn kiểu .

 3. Chọn tùy chọn từ menu. Bạn có thể chọn màu nền trên hàng tiêu đề, và bạn có thể thêm màu nền vào toàn bộ hàng hoặc cột hoặc để xoay hàng hoặc cột.

  Tùy chọn kiểu bảng Windows Mobile

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô mà bạn muốn tô màu.

 2. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào biểu tượng màu nền .

 3. Chọn một màu.

  Windows Mobile bảng màu nền

Bạn có thể chọn để căn chỉnh văn bản trái, giữa hoặc bên phải, và bạn có thể căn chỉnh văn bản ở trên cùng, giữa hoặc dưới cùng của một ô.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô có chứa văn bản.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng căn chỉnh .

 3. Gõ nhẹ vào một tùy chọn căn chỉnh.

  Căn chỉnh văn bản bảng Windows Mobile

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô có chứa văn bản.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng căn chỉnh .

 3. Gõ nhẹ vào xoay văn bản.

 4. Gõ nhẹ ngang, xoay tất cả văn bản 90 °hoặc xoay tất cả văn bản 270 °.

  Xoay văn bản bảng Windows Mobile

Bạn có thể sử dụng tự động khớp để tự động bung rộng hoặc thu gọn chiều rộng của cột để vừa khớp với nội dung của ô.

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào bên trong một cột hoặc gõ nhẹ vào lựa chọn khối trong góc trên bên phải của bảng của bạn để chọn toàn bộ bảng.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Kích cỡ ô . (Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào tự động khớp.)

 3. Chọn từ các tùy chọn tự động khớp:

  • Gõ nhẹ vào Tự động khớp vừa nội dungvà cột chiều rộng sẽ tự động thu nhỏ hoặc bung rộng chiều rộng của nội dung.

  • Gõ nhẹ và Trang tự động khớpchiều rộng sẽ tự động bung rộng chiều rộng trang cho cột.

  • Gõ nhẹ vào Độ rộng cột cố định để tắt tính năng tự động khớp.

  Tùy chọn tự động khớp Windows Mobile

 1. Mở tài liệu của bạn, rồi gõ nhẹ vào bên trong một cột hoặc gõ nhẹ khối lựa chọn ở góc trên bên trái của bảng của bạn để chọn toàn bộ bảng.

 2. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào biểu tượng Kích cỡ ô . (Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ phân phối.)

 3. Gõ nhẹ phân phối hàng hoặc cột phân phối.

  Windows Mobile phân phối các cột bảng và hàng

 1. Mở tài liệu của bạn, và gõ nhẹ vào ô mà bạn muốn chèn bảng.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng chèn (trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào dấu chấm lửng, gõ nhẹ vào nhà và sau đó gõ nhẹ vào chèn.)

 3. Trên tab chèn , gõ nhẹ bảng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×