Sửa đổi hình mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn chèn một siêu tệp Windows Microsoft (.wmf tệp) từ Microsoft Clip Organizer, bạn có thể chuyển nó thành một đối tượng vẽ. Nếu ảnh bitmap, .jpg, .gif, hoặc .png tệp, nó không thể được chuyển vào đối tượng vẽ và rã nhóm.

Lưu ý: Clip Organizer đã ngừng hoạt động kể từ sau Office 2010.

  1. Bấm chuột phải vào người tổ chức hình ảnh bạn muốn sửa đổi và bấm Sửa ảnh.

  2. Bấm khi hộp thông báo xuất hiện.

  3. Dùng các công cụ trên thanh công cụ vẽ để sửa đổi các đối tượng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×