Sửa đánh số trang, chân trang, và tiêu đề cho bản phân phát trong PowerPoint

Sửa đánh số trang, chân trang, và tiêu đề cho bản phân phát trong PowerPoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng bản Cái phân phát để tạo và sửa bản trình bày bản phân phát. Thay đổi xuất hiện trên tất cả các trang được in bản phân phát.

Bạn có thể thay đổi số lượng các trang chiếu mỗi trang, hướng trang, kích cỡ trang chiếu. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ số trang, đầu trang và chân trang, ngày và thời gian, và bạn có thể chèn ảnh hoặc thêm nền.

Để xem các tùy chọn bản phân phát, chọn tab dạng xem , sau đó chọn Bản phân phát cái trong nhóm Dạng xem bản cái .

Hiển thị Xem Bản phân phát Cái trong PowerPoint

Chọn đầu đề dưới đây để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Trong nhóm Thiết lập trang , bạn có thể xác định số và bố trí trang chiếu để in trên mỗi trang, thay đổi hướng của bản phân phát và đặt kích cỡ bản chiếu. Bạn có thể sử dụng thiết đặt trên tất cả ba menu —Hướng bản phân phát, Kích cỡ trang chiếuBản chiếu trên mỗi trang— để tùy chỉnh bố trí của bạn chính xác cách bạn muốn.

Nhóm Thiết lập Trang

Thiết lập các trang chiếu mỗi trang:

 1. Bấm trang chiếu mỗi trang.

  Tùy chọn Số trang chiếu Cho mỗi Trang
 2. Chọn một tùy chọn bố trí từ hình thu nhỏ.

Mẹo: Tùy chọn trang chiếu 3 bao gồm dòng mà khán giả của bạn có thể dùng để ghi chú.

Đặt hướng:

 • Bấm vào Bản phân phát hướng, sau đó chọn dọc hoặc ngang.

  Menu Hướng Bản phân phát

Đặt Kích cỡ trang chiếu:

 • Bấm Kích cỡ trang chiếu (hoặc, trong PowerPoint 2010, Trang chiếu hướng), rồi chọn một trong các tùy chọn.

  Menu Kích cỡ Trang chiếu

  Khi PowerPoint không thể tự động co dãn nội dung của bạn, nó sẽ nhắc bạn với một thông báo. Chọn phóng đại để tăng kích cỡ của nội dung trang chiếu của bạn khi bạn tỷ lệ đến kích cỡ trang chiếu lớn hơn. (Chọn tùy chọn này có thể làm cho nội dung của bạn không đặt vừa trên bản chiếu.) Chọn Đảm bảo phù hợp để giảm kích cỡ của nội dung của bạn. (Điều này có thể làm cho nội dung của bạn xuất hiện nhỏ hơn, nhưng bạn có thể nhìn thấy tất cả nội dung trên trang chiếu của bạn.)

  Thông báo về việc giãn kích cỡ trang chiếu

  Mẹo: 

  • Để đặt một kích cỡ tùy chỉnh, bao gồm chiều rộng, chiều cao, đánh số trang chiếu và hướng của trang chiếu và ghi chú, hãy bấm Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh trên menu Kích cỡ trang chiếu .

  • Để bảo đảm bảo rằng trang chiếu của bạn sẽ in theo cách bạn muốn, xem trước bản phân phát của bạn trước khi in.

Bạn có thể điều chỉnh đầu trang và chân trang trong nhóm chỗ dành sẵn . Theo mặc định, các chỗ dành sẵn xuất hiện ở góc trên cùng và dưới cùng của trang cái phân phát.

Hiển thị Bản phân phát Cái của PowerPoint

Bấm vào một chỗ dành sẵn văn bản (đầu trang, chân trang, ngàyhoặc Số trang) để thực hiện thay đổi vào đó. Bạn có thể thực hiện những thứ như là:

 • Bật chỗ dành sẵn hoặc tắt: trong nhóm chỗ dành sẵn trên ruy-băng, hãy xóa hộp kiểm của chỗ dành sẵn (đầu trang, ngày, chân trang, hoặc Page số) mà bạn muốn tắt.

 • Sửa hoặc thêm nội dung vào chỗ dành sẵn cho văn bản: Ngoài những thay đổi của văn bản, bạn có thể dùng các lệnh trên tab Chèn để thêm đồ họa hoặc kiểu nội dung khác.

 • Định dạng văn bản hình dạng và hình thức: chọn văn bản và dùng các tùy chọn trên tab định dạngnhà để thực hiện thay đổi.

 • Thay đổi chỗ dành sẵn cho văn bản: Kéo chỗ dành sẵn cho văn bản để di chuyển nó và dùng điều khiển đổi cỡ hộp văn bản để thay đổi kích cỡ của nó.

 1. Trên ruy-băng công cụ, chọn tab dạng xem và sau đó chọn Bản cái phân phát.

 2. Trên chèn tab của ruy-băng, chọn chèn, sau đó chọn hình ảnh (hoặc một nút, chẳng hạn như Ảnh trực tuyến, tùy thuộc vào mà bạn đang lấy hình ảnh của bạn từ).

 3. Duyệt đến ảnh bạn muốn, hãy chọn nó, sau đó chọn chèn.

  Ảnh được chèn ở giữa trang.

 4. Kéo ảnh đến vị trí bạn muốn và đổi kích cỡ, nếu cần thiết. Để thêm tùy chọn định dạng, bấm vào tab Định dạng công cụ ảnh .

Bạn có thể thay đổi nền của bản phân phát của bạn (nhưng không có nền trang chiếu của bạn) trong nhóm nền . Bạn có thể nhanh chóng cũng thay đổi phông chữ cho tất cả cho văn bản phân phát của bạn cùng một lúc, và bạn có thể áp dụng viền đặc biệt và hiệu ứng hình ảnh.

Tùy chọn nền

 • Màu sắc: chọn một chủ đề màu cho nền bản phân phát của bạn. Bạn có thể phải bấm Kiểu nền và chọn một tùy chọn để xem nó áp dụng.

 • Kiểu nền: chọn một tùy chọn kiểu từ danh sách. Màu được hiển thị phụ thuộc vào lựa chọn của bạn trong danh sách màu .

  Mẹo: Bấm vào Định dạng Nền ở cuối danh sách Kiểu Nền để mở ngăn Định dạng, rồi chọn từ nhiều tùy chọn nền, chẳng hạn như cài đặt tô nâng cao, hiệu ứng nghệ thuật và cài đặt màu và hình ảnh.

 • Phông: chọn một phông từ danh sách để nhanh chóng áp dụng nó cho tất cả đầu trang và chân trang.

 • Hiệu ứng: chọn một hiệu ứng từ danh sách để áp dụng một hiệu ứng chủ đề, với tính năng bao gồm bóng đổ, phản chiếu, đường, tô, và nhiều hơn nữa.

Để xem cách phân phát của bạn sẽ trông khi nó được in ra:

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong hộp thoại in , dưới thiết đặt, hãy chọn hộp thứ hai (vốn theo mặc định được đặt là trang chiếu toàn trang) để bung rộng danh sách tùy chọn. Sau đó, bên dưới bản phân phát, hãy chọn bố trí bạn muốn.

  Bố trí in bản phân phát
 3. Bạn có thể dùng các nút mũi tên ở dưới cùng của ngăn xem trước trang qua hình thu nhỏ của hộp thoại in.

  Bạn có thể qua từng trang xem trước khi in bằng cách dùng các mũi tên ở dưới cùng của Pa-nen xem trước.

Bài viết trợ giúp có liên quan

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với PowerPoint bản phân phát, hãy xem:

Trên bản cái phân phát, bạn có thể di chuyển, đổi kích cỡ, và định dạng đầu trang và chân trang chỗ dành sẵn. Bạn cũng có thể đặt hướng trang và xác định số bản chiếu để in trên một bản phân phát trang.

Thay đổi bản phân phát cái

1 chỉ rõ số lượng bản chiếu bạn muốn in trên mỗi trang bản phân phát

2 đổi kích cỡ, định dạng lại hoặc di chuyển một chỗ dành sẵn cho đầu trang

3 đổi kích cỡ, định dạng lại hoặc di chuyển một chỗ dành sẵn cho chân trang

Để xem các tùy chọn bản phân phát:

 1. Bấm tab xem , sau đó bấm Bản cái phân phát trong nhóm Dạng xem bản trình bày .

 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 3. Trên tab Bản cái phân phát , trong nhóm đóng , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

 4. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu.

Thông tin bổ sung

 • Thay đổi bạn thực hiện cho bản cái phân phát sẽ không áp dụng cho một trang chiếu cái hoặc bản cái ghi chú.

 • Bạn không thể đổi kích cỡ chỗ dành sẵn bản chiếu trên trang cái phân phát, mà bạn có thể đổi kích cỡ chỗ dành sẵn cho đầu trang, chân trang, số trang và ngày.

Xem Thêm

In trang chiếu PowerPoint hoặc bản phân phát của bạn

Tạo và in ghi chú trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×