Sử dụng Yammer với bộ đọc màn hình

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Yammer là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin, thậm chí với những người mà bạn không bao giờ đã gặp, nhưng đôi khi nhận biết một sản phẩm mới có thể là một thách thức nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình. Nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình, bài viết này có thể giúp bạn hiểu làm thế nào để dẫn hướng trong Yammer.

Bạn sẽ tìm thấy đăng ký (được liệt kê trong thứ tự tab) của bố trí trang Yammer và các thông tin cụ thể về cách sử dụng Yammer HTML đầu đề và vệ-ARIA tài liệu mốc. Chúng tôi cũng cung cấp một số kỹ thuật để dẫn hướng Yammer với bộ đọc màn hình.

Trong bài viết này

Dẫn hướng trang Yammer

Dẫn hướng nguồn cấp và chủ đề

Dẫn hướng thư đến Yammer của bạn

Lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng trong Yammer

Dẫn hướng trang Yammer

Bạn có thể dẫn hướng Yammer trang bằng cách dùng đầu đề hoặc vệ-ARIA tài liệu mốc.

Dẫn hướng theo đầu đề

Yammer dùng đầu đề mức 2 để xác định các phần chính của một trang, chẳng hạn như khu vực dẫn hướng, đầu đề nhóm và soạn thư. Khi bạn trước tiên hãy truy cập trang trong Yammer có thể bạn không quen, bạn có thể thấy hữu ích để duyệt chỉ các đầu đề mức 2 để lấy tổng quan về các chức năng trên trang.

Dẫn hướng bằng vệ-ARIA tài liệu mốc

Bạn cũng có thể dẫn hướng bằng vệ-ARIA tài liệu mốc. Tài liệu mốc đánh dấu các vùng sau đây của trang:

  • Biểu ngữ toàn trang

  • Khu vực dẫn hướng và tìm kiếm trong biểu ngữ

  • Thanh dẫn hướng bên trái

  • Khu vực nội dung chính

  • Bảng điều khiển nội dung liên quan ở phía bên phải

Dẫn hướng nguồn cấp và chủ đề

Yammer là tất cả về các hội thoại; hội thoại bắt đầu khi ai đó đăng thư hoặc câu hỏi và tiếp tục làm trả lời người khác vào tin nhắn đầu tiên. Thư và trả lời của được gọi là "luồng." Bạn có thể dẫn hướng chủ đề bằng cách dùng đầu đề. Thư ban đầu trong một chuỗi hội thoại có một mức đầu đề 3 và trả lời từng có một mức đầu đề 4.

Thông thường, một khu vực trang Yammer chứa một bộ sưu tập chủ đề. Loại trang được gọi là một "nguồn cấp trang", hoặc chỉ "nguồn cấp". Ví dụ, trang chủ, Toàn bộ công ty trang và trang cho lãi nhóm và cá nhân nguồn cấp trang.

Nguồn cấp trang có thể chứa một vùng nơi bạn có thể bắt đầu một hội thoại mới bằng cách nhập thư. Ngoài ra, trang chủ chứa một khu vực thông báo.

Dẫn hướng thư đến Yammer của bạn

Hộp thư đến Yammer chứa thư ai đó gửi trực tiếp đến bạn, dưới dạng cá nhân hoặc thành viên của nhóm. Ngoài ra, bạn có thể nhận thư từ một nhóm mà bạn có được đề cập.

Trang hộp thư đến Yammer có một bố trí khác nhau hơn các trang nguồn cấp dữ liệu. Nội dung chính của nó chứa:

  • Một nút Tạo thư , mở ra một hộp thoại với một biểu mẫu để tạo thư mới

  • Một chuỗi các tab để chọn dạng xem, bao gồm thư chưa đọc, thông điệp riêng tưtất cả các thư.

  • Một vùng tìm kiếm nơi bạn có thể tìm kiếm vào hộp thư đến

Tiếp theo là một danh sách các nối kết dẫn hướng vào từng thông điệp và trả lời của.

Lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng trong Yammer

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng bộ đọc màn hình sử dụng một hoặc nhiều trong các tổ hợp phím để dẫn hướng trang, bạn có thể cần thay đổi sang một chế độ đọc màn hình khác nhau hoặc sử dụng khóa chuyển qua để sử dụng các lối tắt bàn phím của Yammer; Nếu không bàn phím nhập liệu có thể được coi là trình dẫn hướng lệnh thay vì một lệnh Yammer.

Bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím để dẫn hướng đến các khu vực cụ thể của trang. Ví dụ, nhập 'g' nhanh chóng tiếp theo là 'tôi' sẽ đến hộp thư đến.

Bạn có thể tìm thấy danh sách các lối tắt vào bất kỳ lúc nào từ một trang Yammer. Chỉ cần nhấn vào '?' khóa (dấu hỏi) bất kỳ chỗ nào trên một trang Yammer để mở hộp thoại hiển thị các lối tắt.

Lối tắt bàn phím sẽ không hoạt động khi tiêu điểm bàn phím trên một điều khiển chấp nhận nhập văn bản.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×