Sử dụng và tùy chỉnh thanh việc cần làm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thanh việc cần làm là một trong các ngăn bạn có thể thêm vào Outlook cho PC. Bạn có thể sử dụng thanh việc cần làm để hiển thị sự kiện sắp tới lịch của bạn, danh sách nhiệm vụ của bạn, hoặc liên hệ yêu thích của bạn.

Bật thanh việc cần làm hoặc tắt

 1. Để hiển thị thanh việc cần làm, hãy chọn dạng xem > Thanh việc cần làm.

  Bật hoặc tắt thanh việc cần làm.

 2. Chọn lịch, nhiệm vụhoặc mọi người. Bạn có thể chọn một kiểu mục để hiển thị trong thanh việc cần làm, hai loại mục hoặc tất cả ba.

 3. Để tắt thanh việc cần làm, hãy chọn dạng xem > Thanh việc cần làm > tắt.

Tùy chỉnh thanh việc cần làm

Các phần trong thanh việc cần làm xuất hiện trong thứ tự mà bạn đã thêm chúng. Vì vậy nếu bạn đã thêm vào phần lịch, sau đó phần nhiệm vụ, sau đó phần mọi người, chúng sẽ xuất hiện theo thứ tự. Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự, bạn sẽ cần phải đóng các phần khác nhau và thêm lại chúng theo thứ tự mà bạn muốn chúng xuất hiện.

Bạn có thể hiển thị nhiều mục trong thanh việc cần làm

Ví dụ, nếu bạn đã thêm dạng xem nhiệm vụ, sau đó dạng xem mọi người, sau đó dạng xem lịch biểu và bạn muốn hiển thị lịch ở trên cùng của thanh việc cần làm thay vì phía dưới cùng, hãy dùng các bước sau đây.

 1. Chọn dạng xem > Thanh việc cần làm > nhiệm vụ để ẩn dạng xem nhiệm vụ.

 2. Chọn dạng xem > Thanh việc cần làm > mọi người để ẩn dạng xem mọi người.

 3. Bây giờ, bạn nên có chỉ có dạng xem lịch Hiển thị.

 4. Chọn dạng xem > Thanh việc cần làm > mọi người để đặt dạng xem mọi người trực tiếp dưới dạng xem lịch biểu.
  hoặc
  chọn dạng xem > Thanh việc cần làm > nhiệm vụ để đặt dạng xem nhiệm vụ trực tiếp dưới dạng xem lịch biểu.

Tùy chỉnh thứ tự sắp xếp các nhiệm vụ trong thanh việc cần làm

Nếu bạn muốn tùy chỉnh thứ tự sắp xếp các mục nhiệm vụ trong thanh việc cần làm, hãy dùng các bước sau đây.

 1. Ở phía trên cùng của vùng nhiệm vụ của thanh việc cần làm, hãy bấm sắp xếp theo: gắn cờ: ngày đến hạn, rồi chọn Sắp xếp theo để thay đổi cách nhiệm vụ được sắp xếp.

  Bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp nhiệm vụ của bạn trong thanh việc cần làm.
 2. Để sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ngược lại, hãy bấm lên hoặc xuống mũi tên ở bên phải của thanh việc cần làm để đảo ngược thứ tự sắp xếp.

Thay đổi mà liên hệ xuất hiện trong phần mọi người của thanh việc cần làm

Tất cả liên hệ bạn đã thêm vào ưa chuộng xuất hiện trong phần mọi người của thanh việc cần làm.

 • Để thêm một liên hệ yêu thích, bấm chuột phải vào tên của người đó từ thông điệp email hoặc từ thư mục liên hệ của bạn và chọn Thêm vào yêu thích. Người đó ngay bây giờ sẽ xuất hiện trong phần mọi người của thanh việc cần làm nếu bạn đã bật phần đó.

 • Để loại bỏ một liên hệ từ danh sách yêu thích, bấm chuột phải vào tên của người đó trong thanh việc cần làm và chọn loại bỏ khỏi yêu thích. Người đó vẫn còn trong liên hệ của bạn, nhưng sẽ không xuất hiện trong thanh việc cần làm.

Lưu ý: Bạn không thể tùy chỉnh vào mục lịch của thanh việc cần làm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×