Sử dụng trong sổ địa chỉ di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chức năng nhắn đa phương tiện không sẵn dùng với người đăng ký dịch vụ không dây tại Hoa Kỳ. Outlook Mobile Service bị hạn chế vào tin nhắn văn bản chỉ trong Hoa Kỳ.

Sau khi bạn tạo một tài khoản Outlook Mobile Service, một sổ địa chỉ di động được tạo tự động. Sổ địa chỉ này chứa tất cả các liên hệ trong thư mục Outlook liên hệ của bạn mà bạn có số điện thoại di động của họ được liệt kê.

Bạn muốn làm gì?

Tìm kiếm sổ địa chỉ di động cho liên hệ

Xóa các liên hệ từ sổ địa chỉ di động

Tìm kiếm sổ địa chỉ di động cho liên hệ

Bạn có thể tìm kiếm liên hệ di động trong một trong hai cách:

 • Từ bên trong một văn bản mới hoặc thư đa phương tiện

  1. Trên tab Tin nhắn văn bản trong tin nhắn văn bản hoặc trên tab Thư đa phương tiện trong thư đa phương tiện, trong nhóm tên , hãy bấm Sổ địa chỉ.

  2. Trong các chọn tên: liên hệ (di động) hộp thoại, hãy bấm vào liên hệ mà bạn muốn từ danh sách liên hệ hoặc nhập tên của một liên hệ trong Tìm kiếm hộp tìm kiếm nó.

  3. Bấm vào hộp để thêm liên hệ đã chọn vào đó. Bạn có thể chọn nhiều liên hệ đồng thời bằng cách nhấn CTRL, rồi bấm liên hệ mà bạn muốn.

  4. Bấm OK.

  5. Các liên hệ mà bạn đã bấm vào trong các chọn tên: liên hệ (di động) hộp thoại được hiển thị trong hộp đến trong văn bản hoặc thư đa phương tiện của bạn.

 • Từ cửa sổ chính của Outlook

  1. Trên menu công cụ , hãy bấm Sổ địa chỉ.

  2. Bấm vào liên hệ (di động) trong danh sách Sổ địa chỉ .

  3. Trong các chọn tên: liên hệ (di động) hộp thoại, hãy bấm vào liên hệ mà bạn muốn từ danh sách liên hệ hoặc nhập tên của một liên hệ trong Tìm kiếm hộp tìm kiếm nó.

  4. Bấm vào hộp để thêm liên hệ đã chọn vào đó. Bạn có thể chọn nhiều liên hệ đồng thời bằng cách nhấn CTRL, rồi bấm liên hệ mà bạn muốn.

  5. Bấm OK.

  6. Các liên hệ mà bạn đã bấm vào trong các chọn tên: liên hệ (di động) hộp thoại được hiển thị trong hộp đến trong văn bản hoặc thư đa phương tiện của bạn.

Đầu trang

Xóa các liên hệ từ sổ địa chỉ di động

 1. Trong các chọn tên: liên hệ (di động) hộp thoại, hãy bấm vào liên hệ mà bạn muốn xóa, và sau đó nhấn phím DELETE.

 2. Bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ liên hệ.

Lưu ý: Xóa một liên hệ từ sổ địa chỉ di động sẽ không loại bỏ liên hệ từ danh sách Outlook liên hệ của bạn. Thay vào đó, nó sẽ loại bỏ chỉ số di động từ các chi tiết cho liên hệ được liệt kê.

Xóa một liên hệ từ liên hệ Outlook sẽ tự động loại bỏ nó từ sổ địa chỉ di động.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×