Sử dụng tra cứu để nhập giá trị trường trong một công cụ danh sách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể sử dụng tra cứu để nhập giá trị trường trong các kiểu danh sách trường, chẳng hạn như một hộp danh sách thả xuống hoặc hộp danh sách nhiều lựa chọn. Sử dụng tra cứu để nhập các giá trị trường cho phép bạn và người dùng khác để cập nhật các tùy chọn trong các trường này mà không sử dụng InfoPath Designer.

Ví dụ, giả sử bạn muốn thêm một hộp danh sách thả xuống yêu cầu người dùng để chọn một hương ice cream. Đây là một cách để thực hiện để tạo trường trong InfoPath, thêm các giá trị tùy chọn cụ thể (chẳng hạn như "Vanilla," "Sô-cô-la" và "Quả dâu"). Tuy nhiên, với phương pháp này, nếu bạn muốn sau đó thêm kiểu mới, bạn phải sửa trường trong InfoPath Designer.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một biểu mẫu cụ thể, có lẽ có tên là "Kiểu", được dùng để tạo các mục dữ liệu có chứa các giá trị tùy chọn cho hộp danh sách thả xuống. Biểu mẫu này thường nào chứa trường văn bản duy nhất cho bản ghi tên hương. Bạn hoặc người dùng khác workspace đó có thể tạo các mục bằng cách dùng biểu mẫu này, với một mục trên mỗi hương tên. Những mục nào được liệt kê trong dạng xem của chính mình, có lẽ còn có tên là "Kiểu". Bạn có thể áp dụng rồi kết nối dữ liệu trong hộp danh sách thả xuống "tìm kiếm" tất cả các mục trong dạng xem kiểu và hiển thị giá trị của họ dưới dạng các tùy chọn danh sách thả xuống. Với phương pháp này, để thêm tùy chọn hương mới, bạn hoặc người dùng khác chỉ cần thêm mục mới bằng cách dùng biểu mẫu hương.

Bạn có thể tạo tra cứu lấy được giá trị từ các dạng xem khác trong cùng một công cụ danh sách, hoặc từ công cụ danh sách khác trong cùng một Groove workspace. Bạn không thể xác định tra cứu sẽ phát sinh dữ liệu từ một công cụ trong workspace Groove khác.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xác định tra cứu, nó được cực kỳ khuyến nghị bạn sử dụng mẫu biểu mẫu bắt đầu trong một công cụ danh sách không gian làm việc SharePoint và chưa bắt đầu trực tiếp trong InfoPath. Bắt đầu trong một công cụ danh sách mẫu biểu mẫu có chứa các tính năng dựng sẵn cho phép tra cứu.

Tra cứu thiết đặt yêu cầu hai nhiệm vụ chung. Bạn phải:

Cho phép truy nhập dữ liệu tra cứu

Xác định tra cứu

Cho phép truy nhập dữ liệu tra cứu

Để cho phép một trường mà tra cứu được xác định truy nhập dữ liệu từ một danh sách công cụ và dạng xem, bạn phải chọn tùy chọn cho phép các công cụ danh sách khác và các dạng xem chia sẻ dữ liệu tra cứu.

 1. Đi tới công cụ có chứa dữ liệu tra cứu.

 2. Nhập trình thiết kế.

 3. Bấm thiết đặt và tùy chọn và sau đó chọn cho phép các công cụ này để cung cấp dữ liệu để tra cứu được xác định trong các công cụ khác.

 4. Bấm dạng xem danh sách các mục tra cứu dữ liệu.

 5. Bấm thuộc tính và sau đó chọn cho phép dạng xem này cung cấp dữ liệu để tra cứu được xác định trong các công cụ khác.

Đầu trang

Xác định tra cứu

Bạn xác định tra cứu bằng cách đặt thuộc tính trường để tạo kết nối với dữ liệu ngoài. Bạn phải đặt các thuộc tính trường trong Microsoft InfoPath.

 1. Mở các thuộc tính trường cho trường mà bạn muốn xác định tra cứu.

 2. Trên tab dữ liệu , hãy bấm Thêm các lựa chọn từ nguồn dữ liệu ngoài.

 3. Bấm Thêm bên cạnh hộp nguồn dữ liệu .

 4. Trong Hướng dẫn kết nối dữ liệu, chấp nhận các thiết đặt để tạo một kết nối mới tới... Nhận dữ liệu, sau đó bấm tiếp.

 5. Bấm danh sách hoặc thư viện SharePoint Workspace sau đó bấm tiếp theo.

 6. Thực hiện tất cả những điều sau đây khi được nhắc để biết thông tin về công cụ danh sách có chứa dữ liệu tra cứu:

  • Chọn công cụ, dạng xem và dạng xem cột có chứa các mục tra cứu dữ liệu.

  • Nếu bạn muốn, hãy nhập chú thích về tra cứu vào hộp văn bản.

  • Bấm Tiếp.

  • Nhập tên cho kết nối dữ liệu, sau đó bấm kết thúc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×