Sử dụng trình hướng dẫn Thiết lập Office 365 để thực hiện di chuyển IMAP

Trình hướng dẫn thiết lập nâng cao có thể chạy kiểm tra tự động để khám phá cách thức môi trường hiện tại của bạn được thiết lập, rồi sẽ đề xuất một đường dẫn đến Office 365 dựa trên những gì được tìm thấy. Nếu bạn thông báo cho Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 rằng hệ thống email nguồn của bạn sử dụng IMAP và bạn có dưới 151 hộp thư thì bạn nên sử dụng Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 để sao chép email người dùng của mình sang Office 365 bằng cách sử dụng di chuyển IMAP.

Bạn cũng có thể thực hiện di chuyển IMAP bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Exchange (EAC). Để biết các bước trong EAC, hãy xem mục Di chuyển hộp thư Google Apps sang Office 365 hoặc mục Di chuyển các loại hộp thư IMAP khác sang Office 365.

Điều kiện tiên quyết

Để chuẩn bị cho việc di chuyển IMAP, hãy đảm bảo đáp ứng một vài điều kiện tiên quyết:

Tác vụ di chuyển IMAP

Di chuyển hộp thư IMAP của bạn sang Office 365 sẽ cho phép bạn xem toàn bộ quy trình di chuyển IMAP. Đọc chủ đề này trước nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi bắt đầu.

Dưới đây là các tác vụ cần hoàn tất khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu:

Trong trang Trung tâm quản trị Office 365Trang chủ, hãy bấm vào Đi đến thiết lập. Thiết đặt trung tâm quản trị Office 365

Bước đầu tiên là chứng minh cho Office 365 rằng bạn sở hữu miền mà bạn sẽ đưa vào office 365.

Lưu ý: Bạn sẽ cần phải lặp lại các bước này cho từng miền bạn sở hữu và muốn sử dụng trong Office 365.

 1. Trên trang Hãy cá nhân hóa thiết lập của bạn, chọn Có, tôi cần sao chép dữ liệu cho người dùng của mình và sau đó:

  • Trong hộp Hệ thống email hiện tại của bạn là gì?, chọn IMAP (outlook.com, Hotmail, Gmail).

  • Trong hộp Bạn có bao nhiêu người dùng?, hãy chỉ định số người dùng (dưới 151 người).

  Lưu ý: Để sử dụng Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 để di chuyển email sang Office 365, số người dùng phải ít hơn 151 người. Tuy nhiên, bạn có thể chạy Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 nhiều lần nếu bạn muốn di chuyển trên 150 tài khoản IMAP.

 2. Trên trang Những điều bạn cần biết về miền và DNS, chọn Hãy bắt đầu.

  Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về miền, hãy xem video trên trang này.

 3. Trên trang Bạn muốn sử dụng miền nào?, hãy nhập miền của bạn, ví dụ: contoso.com.

 4. Trang Thêm bản ghi TXT này để thông báo bạn sở hữu <tên miền của bạn> liệt kê bản ghi TXT dành riêng cho bạn ở định dạng "MS=ms########". Thêm trang này vào máy chủ DNS của bạn. Để biết hướng dẫn, xem Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý bản ghi DNS của mình.

  Sau khi bạn đã thêm bản ghi TXT tại máy chủ DNS của mình, hãy chờ vài phút rồi chọn OK, tôi đã thêm bản ghi để đến bước tiếp theo.

  Thêm bản ghi TXT để xác nhận bạn sở hữu tên miền.

  Lưu ý: Bản ghi TXT thường được xác minh rất nhanh nhưng nếu bạn nhận được lỗi, hãy chờ vài phút rồi bấm lại vào OK, tôi đã thêm bản ghi.

 5. Trên trang Chúng tôi đã xác minh rằng bạn sở hữu <tên miền của bạn>, chọn Tiếp theo.

Trong bước này, tài khoản người quản trị sẽ được cập nhật vào miền mà bạn đã thêm, sau đó bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 để thêm người dùng.

 1. Trên trang Hãy cập nhật Office 365 hiện tại của bạn vào <tên miền của bạn>, ghi lại tên người dùng của tài khoản người quản trị mới, chọn tên đó rồi chọn Cập nhật người dùng đã chọn để cập nhật tài khoản người quản trị để sử dụng miền mới.

  Trên hộp thoại Đăng xuất để hoàn tất thay đổi, chọn Đăng xuất để tiếp tục. Bạn sẽ phải đăng nhập bằng cách sử dụng tên người dùng mới của mình. Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 sẽ đưa bạn quay lại bước thiết lập mà bạn đang thực hiện sau khi đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn chạy Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 nhiều lần, bạn sẽ chỉ phải thêm tài khoản người quản trị trong lần đầu tiên bạn chạy.

  Chọn Đăng xuất để hoàn tất việc thay đổi tài khoản người quản trị.
 1. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang Bỏ qua thêm người dùng. Chọn Tiếp theo.

 2. Đọc thông tin ở trang Chuẩn bị sao chép dữ liệu sang Office 365, rồi bấm Tiếp theo.

 3. Trên trang Thêm người dùng mới, nhập tên, họ và biệt danh email vào bảng rồi chọn + Thêm hàng (1) để nhập thêm người dùng.

  Bạn cũng có thể chọn Sử dụng tệp CSV để thêm người dùng hàng loạt (2) để thêm nhiều người dùng cùng một lúc.

  Khi bạn hoàn thành, bấm vào Thêm những người dùng này.

  Thêm người dùng vào bên thuê Office 365 của bạn
 4. Trên trang Đã thêm thành công <số người dùng>, bấm vào Tiếp theo rồi làm theo hướng dẫn để cài đặt các ứng dụng Microsoft Office. Bạn có thể không thấy trang này nếu đăng ký của bạn không bao gồm các ứng dụng dành cho máy tính.

  Bạn cũng có thể bỏ qua trang này và cài đặt các ứng dụng sau.

 5. Trên trang Sao chép dữ liệu, chọn từng người dùng mà bạn muốn di chuyển email và trong hộp Địa chỉ email nguồn, nhập tài khoản đã kích hoạt IMAP mà bạn đang sao chép email từ đó. Địa chỉ này có thể giống như địa chỉ Office 365 nếu tên người dùng và miền giống nhau nhưng cũng có thể là địa chỉ Gmail, địa chỉ outlook.com, v.v..

 6. Nhập Mật khẩu cho email nguồn đối với từng người dùng, rồi bấm vào Tiếp theo để bắt đầu sao chép email.

 7. Trên trang Thêm kết nối máy chủ của bạn, nhập tên máy chủ IMAP, số Cổng và kiểu Bảo mật, rồi chọn Sao chép dữ liệu.

  Đối với Gmail, các giá trị là:

  • Máy chủ IMAP: imap.gmail.com

  • Cổng: 993

  • Bảo mật: SSL

  Xem Tìm hiểu thêm về việc thiết lập kết nối máy chủ IMAP của bạn để biết hướng dẫn về cách xác định tên máy chủ IMAP của mình.

 8. Trên trang Đang tiến hành sao chép dữ liệu, bạn có thể theo dõi trạng thái di chuyển. Sau khi hoàn tất di chuyển, bấm vào Tiếp theo để tiếp tục thiết lập miền, như được mô tả trong Thêm người dùng và miền vào Office 365.

  Lưu ý: Nếu bạn dự định chạy Trình hướng dẫn thiết lập Office 365 nhiều lần, hãy bấm vào X ở góc trên bên phải để thoát trình hướng dẫn và khi được nhắc, hãy chọn Không, tôi muốn bắt đầu lại. Thao tác này sẽ cho phép bạn quay lại trình hướng dẫn nếu bạn muốn sao chép email trong các lô nhỏ hơn. Khi bạn hoàn tất công việc với lô cuối cùng, bạn có thể hoàn tất việc thiết lập miền của mình.

Xem Thêm

Di chuyển hộp thư IMAP đến Office 365

Cách di chuyển email đến Office 365

Mẹo tối ưu hóa di chuyển IMAP

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×