Sử dụng tiện ích trong Business Contact Manager

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Business Contact Manager cho Outlook Hiển thị Cập nhật thông tin về hoạt động kinh doanh của bạn trong biểu đồ thiết kế đặc biệt--hoặc tiện ích--mà bạn có thể thêm vào bảng điều khiển Business Contact Manager, hoặc bất kỳ các không gian làm việc.

Với tiện ích, bạn có thể chọn thông tin mà bạn muốn, và vị trí mà bạn muốn. Bạn cũng có thể in các báo cáo từ dữ liệu được hiển thị.

Bài viết này mô tả các tiện ích sẵn dùng trong Business Contact Manager cho Outlook, và làm thế nào bạn có thể làm việc với chúng.

Trong bài viết này

Tìm hiểu về Tiện ích

Thêm hoặc loại bỏ một tiện ích

Làm việc với tiện ích

Xem báo cáo từ một tiện ích

Tìm hiểu về Tiện ích

Bạn có muốn biết sản phẩm bán chạy trên cùng của bạn ngay bây giờ không? Hãy xem tiện ích Sản phẩm trên cùng .

Trạng thái hiện tại nỗ lực của bạn trong đủ điều kiện các đầu mối là gì? Hãy xem tiện ích Bán hàng kênh .

Bạn có cần căn đều chi phí của bạn trên chiến dịch tiếp thị mới nhất? Tiện ích Chiến dịch so sánh cho biết bạn doanh thu dự kiến được tạo bởi chiến dịch hoạt động của bạn.

Business Contact Manager cho Outlook có nhiều tiện ích mà bạn có thể dùng để lấy một ảnh chụp nhanh về trạng thái của doanh nghiệp của bạn. Các tiện ích Hiển thị biểu đồ và các trực quan tóm tắt thông tin mà bạn đã nhập trong bản ghi của bạn. Họ sẽ được cập nhật mỗi khi bạn mở bảng điều khiển hoặc một workspace chứa Tiện ích, hoặc khi bạn bấm làm mới.

Càng siêng năng bạn và nhân viên của bạn là về việc nhập dữ liệu trên các tài khoản và liên hệ công việc, tạo bản ghi Cơ hội , nối kết đầu mối với hoạt động tiếp thị, v.v., giá trị hơn sẽ tóm tắt dữ liệu được hiển thị trong Tiện ích của bạn.

Đầu Trang

Có các tiện ích lấy dữ liệu của họ?

Trước khi bạn có thể nhìn thấy bất kỳ dữ liệu trong một tiện ích, bạn phải nhận được thông tin doanh nghiệp của bạn vào Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc. Tiện ích truy vấn dữ liệu được lưu trữ để hiển thị biểu đồ có thông tin bạn cần.

Sử dụng các biểu mẫu theo cách thủ công nhập dữ liệu nghiệp vụ của bạn, hoặc nhập dữ liệu như được mô tả trong nhập dữ liệu của bạn vào Business Contact Manager. Các phần sau đây mô tả các tiện ích trong Business Contact Manager cho Outlookvà làm thế nào để nhập dữ liệu Hiển thị.

Tiện ích bán hàng

Tiện ích bán hàng tập trung vào các vùng của quy trình bán hàng của bạn cần sự chú ý của bạn, tô sáng và thách thức. Hai tiện ích đặc biệt là chi tiết, Hệ thống bán hàngKênh bán hàng được mô tả trong nhập đầy đủ sử dụng hệ thống bán hàng và tiện ích kênh bán hàng.

tiện ích Nguồn bán hàng trong tương lai

Tiện ích nguồn bán hàng lai Hiển thị cơ hội bán hàng theo giai đoạn bán hàng nào chúng nằm trong.

Để xem dữ liệu trong bất kỳ tiện ích bán hàng, trước tiên bạn phải tạo bản ghi cơ hội. Tùy thuộc vào kiểu thông tin mà bạn muốn xem, bạn cũng sẽ cần phải thêm các mục sản phẩm và dịch vụ vào bản ghi cơ hội.

Cho bất kỳ tiện ích để hiển thị thông tin doanh thu, bạn phải nhập tỉ lệ phần trăm xác suất , và thêm các mục sản phẩm và dịch vụ với bản ghi cơ hội. Doanh thu dự kiến xuất phát từ tỷ lệ phần trăm xác suất và tổng cộng các sản phẩm và dịch vụ trên các bản ghi. Doanh thu xuất phát từ tổng số sản phẩm và dịch vụ trên các bản ghi.

Lưu ý: Bản ghi cơ hội phải được nối kết với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Để xem dữ liệu trong Tiện ích này...

... nhập dữ liệu trong các trường này trên một bản ghi cơ hội

Hiển thị Tiện ích

Khách hàng tiềm tàng

Giai đoạn bán hàng – cho tài khoản hoặc liên hệ công việc được coi là một khách hàng, mỗi phải có ít nhất một nối kết cơ hội với một giai đoạn bán hàng của Đóng nhận huy.

Tài khoản và liên hệ công việc mà bạn thực hiện không có thông tin liên lạc cho một khoảng thời gian đã chọn và doanh thu ước tính mỗi một đại diện cho.

Hệ thống doanh số

 • Xác suất (phải lớn hơn 0%),

 • Đóng ngày

 • Sản phẩm và dịch vụ

Mở cơ hội bán hàng theo ngày tháng đóng dự kiến.

Kênh bán hàng

 • Xác suất (phải lớn hơn 0%)

 • Giai đoạn Bán hàng

 • Sản phẩm và dịch vụ

Cơ hội đang mở bằng giai đoạn bán hàng.

Khách hàng Hàng đầu

Giai đoạn bán hàng (phải Đóng nhận huy) và sản phẩm và dịch vụ

Khách hàng đã nhất tiền với công ty của bạn, bằng tiền hoặc biên lợi nhuận gộp.

Sản phẩm Hàng đầu

Giai đoạn bán hàng (phải Đóng nhận huy), Ngày đóngsản phẩm và dịch vụ

Biểu đồ của bạn mục bán chạy nhất theo thời gian, số đã bán, doanh thu, hoặc biên lợi nhuận gộp.

Người giới thiệu Hàng đầu

Khởi tạo bởi phải chứa tên của tài khoản hoặc liên hệ công việc đã gọi doanh nghiệp công ty của bạn. Để xem dữ liệu doanh thu từ business tham chiếu, bạn phải cũng hãy chọn một Giai đoạn bán hàng của Đóng nhận huyvà thêm sản phẩm và dịch vụ.

Các nguồn tốt nhất dành cho doanh nghiệp mới, theo giá trị đô-la hoặc số liên hệ của bạn.

Đầu Trang

Tiện ích hoạt động tiếp thị

So sánh giữa các hoạt động tiếp thị và chiến dịch tiếp thị đang làm việc chính của tiện ích tiếp thị. Để tận dụng hầu hết các tiện ích, bạn sẽ cần tạo các bản ghi chi tiết cho mỗi tiếp thị hoạt động và chiến dịch mà bạn thực hiện. Bạn có thể so sánh hoạt động và chiến dịch bằng các số của tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối, hoặc cơ hội họ lợi tức, hoặc bằng doanh thu, chi phí, hoặc số lượng ngân sách.

Để biết thông tin chính xác tài chính, hãy đảm bảo để bao gồm các chi tiết trên mỗi bản ghi hoạt động tiếp thị:

 • Trường budgeted chi phí trên trang chi tiết

 • Chi phí thực tế trường trên trang theo dõi

 • Trên tất cả cơ hội bán hàng hoặc tài khoản, liên hệ công việc hoặc bản ghi đầu mối là kết quả của một hoạt động tiếp thị, hãy nhập tên hoạt động trong trường khởi tạo bởi của từng bản ghi. Tổng của các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê trên biểu mẫu cơ hội được dùng để tính toán Doanh thu dự kiến.

Để xem dữ liệu trong Tiện ích này...

... bạn cần …

... và tiện ích

Hoạt động kiểu phân tích

Tạo nhiều hơn một bản ghi hoạt động tiếp thị của cùng một loại và nhập nhiều chi tiết như bạn có thể.

So sánh tất cả các hoạt động của một kiểu duy nhất, chẳng hạn như danh sách cuộc gọi hoặc email hàng loạt hoạt động. (Để xem kết quả của một hoạt động duy nhất, hãy dùng tab phân tích của tiếp thịkhông gian làm việc.)

Phân tích chiến dịch

Tạo một hoặc nhiều bản ghi hoạt động tiếp thị của bất kỳ loại, gán nó cho một chiến dịch và nhập nhiều chi tiết như bạn có thể.

Biểu đồ kết quả của mỗi hoạt động trong một chiến dịch tiếp thị đã chọn. Chiến dịch mặc định là Hoạt động hiện tại.

So sánh chiến dịch

Tạo nhiều hơn một chiến dịch tiếp thị, và nhập nhiều chi tiết như bạn có thể làm cho mỗi hoạt động trong chiến dịch.

So sánh thành công của tất cả chiến dịch tiếp thị.

Đầu Trang

Tiện ích quản lý dự án

Tiện ích quản lý dự án biểu đồ tiến triển của tất cả các dự án kinh doanh của bạn, được hiển thị theo ngày đến hạn, đường thời gian, và tỷ lệ phần trăm hoàn tất.

Để xem dữ liệu trong Tiện ích này...

Mở bản ghi này …

... nhập dữ liệu trong các trường này

Dự án kinh doanh - quá hạn

Dự án Kinh doanh

 • ngày bắt đầu

 • Ngày đến hạn (phải trước ngày hiện tại)

 • % Hoàn thành

Dự án kinh doanh - tiếp đến hạn

Dự án Kinh doanh

 • ngày bắt đầu

 • Ngày đến hạn

 • % Hoàn thành

Dự án kinh doanh - tất cả

Dự án Kinh doanh

 • ngày bắt đầu

 • Ngày đến hạn

 • % Hoàn thành

Nhiệm vụ dự án - quá hạn

Nhiệm vụ dự án

 • ngày bắt đầu

 • Ngày đến hạn (phải trước ngày hiện tại)

 • % Hoàn thành

Dự án nhiệm vụ - tiếp đến hạn

Nhiệm vụ dự án

 • ngày bắt đầu

 • Ngày đến hạn

 • % Hoàn thành

Dự án nhiệm vụ - tất cả

Nhiệm vụ dự án

 • ngày bắt đầu

 • Ngày đến hạn

 • % Hoàn thành

tiện ích dự án kinh doanh

Tiện ích dự án nhiệm vụ - đến hạn tiếp theo sẽ hiển thị các nhiệm vụ với sắp đến ngày đến hạn.

Đầu Trang

Tiện ích chung

Tiện ích này không phải là cụ thể cho một hàm công việc, nhưng có thể hữu ích trong nhiều vị trí.

 • Mục Business gần đây. Danh sách các mục tới 18 bạn gần đây nhất đã mở, với các biểu tượng để cho biết mỗi loại mục là gì.

Đầu Trang

Thêm hoặc loại bỏ một tiện ích

Tiện ích trong Business Contact Manager cho Outlook được phân loại theo Workspace mà bạn có thể nhất sẽ sử dụng chúng, nhưng bạn có thể thêm bất kỳ tiện ích bất kỳ không gian làm việc, hoặc vào bảng điều khiển.

Thêm một tiện ích vào bảng điều khiển

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm Business Contact Manager.

 2. Trên ruy-băng, trên trang đầu tab, trong nhóm Thêm tiện ích , hãy bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Doanh_số

  • Tiếp thị

  • Quản lý dự án

  • Chung

 3. Bấm vào tiện ích mà bạn muốn hiển thị.

Tiện ích xuất hiện trên bảng điều khiển. Cuộn xuống dưới để xem các tiện ích.

Đầu Trang

Thêm một tiện ích một không gian làm việc

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây để hiển thị không gian làm việc:

  • Quản lý Liên hệ.

  • Bán hàng.

  • Tiếp thị.

  • Quản lý Dự án.

 2. Trên Dải băng, bấm vào tab Tiện ích.

 3. Trong Tiện ích thêm nhóm, bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Doanh_số

  • Tiếp thị

  • Quản lý dự án

  • Chung

tab tiện ích

Tab Tiện ích trên ruy-băng.

 1. Bấm vào tiện ích mà bạn muốn hiển thị.

Tiện ích xuất hiện ở phía trên cùng của workspace.

Mẹo: Thêm một tiện ích một không gian làm việc tự động sẽ khiến Tiện ích vùng Hiển thị xuất hiện.

Đầu Trang

Loại bỏ một tiện ích

 • Trên Tiện ích mà bạn muốn loại bỏ, hãy bấm loại bỏ nút nút đóng trên tiện ích .

  Tiện ích đóng lại và tiện ích còn lại sẽ chuyển lên trên hay nằm ngang để điền kẽ hở sang trái bằng một tiện ích bị loại bỏ.

Đầu Trang

Làm việc với tiện ích

Tiện ích từng tính năng của một số nút.

Bấm

Kết quả

Nút Làm mới tiện ích

Làm mới     Cập nhật dữ liệu bằng truy vấn của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc và sau đó hiển thị thông tin hiện tại.

Nút Tạo báo cáo trên một tiện ích

Khởi động báo cáo     Hiển thị báo cáo mà dựa vào dữ liệu tiện ích.

Nút thiết đặt Tiện ích

Tùy chọn     Mở hộp thoại mà bạn có thể dùng để chọn dữ liệu được hiển thị trong Tiện ích.

nút đóng trên tiện ích

Loại bỏ     Loại bỏ tiện ích từ một workspace hoặc bảng điều khiển.

Lưu ý: Loại bỏ một tiện ích từ việc sẽ không loại bỏ tiện ích từ bảng điều khiển.

Lưu ý: Tiện ích sẽ không thể thay đổi.

Đầu Trang

Chọn dữ liệu được hiển thị trong một tiện ích

Tiện ích mỗi hiển thị cho bạn một lát cắt cụ thể của thông tin, nhưng bạn có thể chọn chính xác mà bit dữ liệu nghiệp vụ của bạn mà bạn muốn xem. Bạn có thể thậm chí thêm tiện ích cùng một bảng điều khiển của bạn hoặc workspace nhiều lần, chọn dữ liệu khác nhau được hiển thị trong Tiện ích mỗi.

 1. Bấm tùy chọn nút Nút thiết đặt Tiện ích trên một tiện ích.

 2. Xem lại các lựa chọn trong danh sách và hộp kiểm trong hộp thoại, sau đó bấm Tùy chọn mà bạn muốn xem trong Tiện ích.

 3. Nếu bạn muốn Tiện ích để hiển thị nhãn, bên dưới biểu đồ, hãy chọn bất kỳ hộp kiểm sau đây:

  • Tiêu đề trục. Hiển thị nhãn cho dữ liệu trên trục x và y của biểu đồ tiện ích.

  • Tiêu đề phụ. Hiển thị nhãn mô tả dữ liệu trong Tiện ích, chẳng hạn như cơ hội tạo bởi hoạt động hiện tại.

  • Chú giải. Hiển thị nhãn cho mỗi màu và thanh trong Tiện ích. Không phải là một tùy chọn trên mỗi tiện ích.

 4. Bấm OK. Tiện ích dữ liệu được Cập Nhật.

Đầu Trang

Sắp xếp hoặc di chuyển Tiện ích

Bạn có thể di chuyển Tiện ích quanh workspaces hoặc bảng điều khiển.

Để di chuyển một tiện ích, hãy kéo nó đến vị trí mới trong workspace hoặc trên bảng điều khiển.

Workspace Hiển thị Tiện ích trong một hàng. Để xem tiện ích có thể không hiển thị trong workspace, bấm vào mũi tên để di chuyển phải hoặc trái.

Trên bảng điều khiển, các tiện ích khác sẽ di chuyển theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang để điền vào khoảng trống. Bảng điều khiển hiển thị Tiện ích trong các cột và nó có thể bung rộng theo chiều dọc để hiển thị tối đa 20 tiện ích. Bạn có thể chọn để hiển thị các tiện ích trong tối đa bốn cột.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm Business Contact Manager để hiển thị bảng điều khiển.

 2. Trong Ribbon, bấm tab Xem.

 3. Trong nhóm cột , bấm số cột mà bạn muốn hiển thị.

Đầu Trang

Xem báo cáo từ một tiện ích

Tiện ích mỗi có thể tạo báo cáo từ dữ liệu được hiển thị của nó. Để xem báo cáo từ một tiện ích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào nút khởi động báo cáo . Nút Tạo báo cáo trên một tiện ích trên Tiện ích.

Báo cáo sẽ hiển thị tất cả dữ liệu từ tiện ích, cũng như thông tin liên quan khác. Ví dụ, nếu bạn mở báo cáo từ tiện ích Khách hàng tiềm tàng , bạn có thể xem danh sách khách hàng chưa có liên hệ với doanh nghiệp của bạn cho quá khứ 30 ngày, cùng với tên tài khoản của mỗi khách hàng, số điện thoại, và giai đoạn bán hàng và đóng ngày bản ghi cơ hội cuối cùng bạn đã tạo cho khách hàng.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×