Sử dụng tiêu chí OR để truy vấn trên điều kiện thay thế hoặc trên nhiều điều kiện

Sử dụng tiêu chí OR để truy vấn trên điều kiện thay thế hoặc trên nhiều điều kiện

Để xem thông tin khi có từ hai tiêu chí thay thế trở lên được thỏa mãn, hãy sử dụng các hàng tiêu chí or trong lưới thiết kế truy vấn Access.

Nếu bạn muốn ôn lại phần này, xem mục áp dụng tiêu chí cho truy vấn.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp có khách hàng tại một số quốc gia khác nhau và họ đang có chương trình khuyến mại chỉ riêng cho khách hàng tại Pháp, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Để có được danh sách khách hàng chỉ từ những quốc gia này, dưới đây là cách bạn có thể dùng hàng OR:

Sử dụng tiêu chí OR trong trình thiết kế và kết quả

  1. Mở bảng bạn muốn sử dụng làm nguồn truy vấn, rồi trên tab Tạo, bấm vào Thiết kế truy vấn.

  2. Trong Thiết kế Truy vấn, hãy chọn bảng và bấm đúp vào những trường mà bạn muốn hiển thị trong kết quả truy vấn.

  3. Thêm tiêu chí thứ nhất trong hàng Tiêu chí.

    Lưu ý:  Hãy sử dụng cột thích hợp, chúng tôi đã sử dụng Quốc gia/Vùng lãnh thổ trong ví dụ này nhưng nếu bạn muốn xác định những họ cụ thể, bạn có thể thêm tiêu chí vào trường Họ.

  4. Thêm tiêu chí thay thế trong hàng or và nếu bạn có nhiều tiêu chí thay thế, hãy dùng các hàng trống bên dưới và bấm Chạy.

  5. Nhấn CTRL+S để lưu truy vấn.

Một ví dụ khác về tiêu chí OR:    Tìm những nhân viên làm việc tại văn phòng chi nhánh Chicago HOẶC những nhân viên có ngày sinh trùng với một ngày cụ thể:

Tiêu chí thay thế

1. Tiêu chí Thành phố được xác định trong hàng Tiêu chí.

2. Tiêu chí Ngày sinh được xác định trong hàng or.

Các tiêu chí đã chỉ định trong các hàng Tiêu chíhoặc được kết hợp bằng cách sử dụng toán tử OR, như dưới đây:

Thành_phố = "Chicago" OR Ngày_Sinh < Ngày_Thêm (" yyyy ", -40, Date())

Bạn có thể chỉ định thêm các lựa chọn thay thế, bằng cách sử dụng các hàng trống dưới hàng or.

Mẹo:  Nếu tiêu chí là tạm thời hoặc thay đổi thường xuyên, bạn nên chọn lọc để có kết quả truy vấn.

Dùng tiêu chí OR trên các trường khác nhau

Hình ảnh sau đây thể hiện cách bạn có thể dùng hàng tiêu chí OR cho tiêu chí thay thế trong các trường khác nhau, chẳng hạn như tìm các công ty có khách hàng sống tại Pháp hoặc London.

Truy vấn với tiêu chí từ các trường khác nhau, trong đó phải đáp ứng ít nhất một điều kiện

Mẹo:  Khi bạn sử dụng một tiêu chí cũng là một từ khóa, hãy đặt dấu ngoặc kép quanh tiêu chí, ví dụ: ORIN là các toán tử lô-gic, đồng thời cũng là tên viết tắt của OregonIndianavì vậy, hãy nhập ""OR"".

Nếu các trường tiêu chí không thay đổi nhưng những giá trị mà bạn muốn dùng thường xuyên thay đổi, bạn có thể tạo một truy vấn tham số.

Xem các ví dụ về tiêu chí truy vấn này.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×