Sử dụng thiết đặt TypeGuessRows cho trình điều khiển Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng trình điều khiển Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng giá trị sổ đăng ký TypeGuessRows để cấu hình số lượng hàng kiểm cho kiểu dữ liệu. Giá trị TypeGuessRows nằm bên dưới khóa đăng ký phụ sau đây:

 • Đối với một cài đặt Office MSI

  • Đối với Office 32-bit trên Windows 32-bit hoặc 64-bit của Office trên Windows 64-bit:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

  • Đối với Office 32-bit trên Windows 64-bit:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

 • Đối với bản cài đặt Click-to-Run của Office

  • Đối với Office 32-bit trên Windows 32-bit hoặc 64-bit của Office trên Windows 64-bit:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\16.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

  • Đối với Office 32-bit trên Windows 64-bit:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

 • Đối với Office 32-bit trên Windows 32-bit hoặc 64-bit của Office trên Windows 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

 • Đối với Office 32-bit trên Windows 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

 • Đối với Office 32-bit trên Windows 32-bit hoặc 64-bit của Office trên Windows 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

 • Đối với Office 32-bit trên Windows 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Access kết nối Engine\Engines\Excel

Số lượng hàng kiểm mặc định là 8 (tám). Khi bạn đặt giá trị TypeGuessRows0 (không), Excel điều khiển kiểm tra các hàng với 16.384 đầu tiên cho kiểu dữ liệu. Nếu bạn muốn kiểm tra dòng và 16.384 nhiều hàng, đặt TypeGuessRows thành một giá trị dựa trên phạm vi mong muốn của bạn. Để kiểm tra tất cả các hàng, hãy đặt TypeGuessRows 1.048.576 (số hàng tối đa được phép trong Excel).
 
Kiểu dữ liệu được xác định bởi số loại dữ liệu được tìm thấy, tối đa. Nếu có một liên kết, kiểu dữ liệu được xác định trong thứ tự sau:

 • Số

 • Tiền tệ

 • Ngày

 • Văn bản

 • Boolean

Nếu dữ liệu đang gặp phải không khớp với kiểu dữ liệu đoán cho cột, dữ liệu đó được trả về là một giá trị Null . Trong quá trình nhập một, nếu một cột có hỗn hợp cho kiểu dữ liệu, toàn bộ cột được bỏ kiểu dữ liệu đã được thiết lập thiết đặt ImportMixedTypes .

Xem Thêm

Khởi tạo trình điều khiển Microsoft Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×