Sử dụng tham chiếu ô trong công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo công thức đơn giản hoặc công thức bằng mà sử dụng một hàm, bạn có thể tham chiếu đến dữ liệu trong ô trang tính bằng cách chèn tham chiếu ô trong đối số công thức. Ví dụ, khi bạn nhập hoặc chọn tham chiếu ô A2, công thức sử dụng giá trị của ô đó để tính toán kết quả. Bạn cũng có thể tham chiếu phạm vi ô.

Để biết thêm thông tin về các tham chiếu ô, hãy xem tạo hoặc thay đổi tham chiếu một ô. Để biết thêm thông tin về công thức nói chung, hãy xem tổng quan về công thức.

 1. Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.

 2. Trong thanh công thức Ảnh nút , gõ = (dấu bằng).

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây, chọn ô có chứa giá trị bạn muốn nhập vào tham chiếu ô của nó.

  Bạn có thể tham chiếu một ô, một phạm vi các ô, một vị trí trong một trang tính khác, hoặc một vị trí trong một sổ làm việc khác.

  Khi chọn một phạm vi các ô, bạn có thể kéo viền của vùng chọn ô để di chuyển vùng chọn hoặc kéo góc của viền để mở rộng vùng chọn.

  Tính năng Tìm kiếm Phạm vi đặt mã màu cho các ô tham chiếu chính

  1. Tham chiếu ô đầu tiên là B3, màu là màu xanh dương và phạm vi ô có viền màu xanh dương cùng các góc vuông.

  2. Tham chiếu ô thứ hai là C3, màu là màu xanh lá cây và phạm vi ô có viền màu xanh dương cùng các góc vuông.

  Lưu ý: Nếu không có góc vuông trên viền đã đặt mã màu, tham chiếu là đến một phạm vi đã đặt tên.

 4. Nhấn Enter.

  Mẹo:  Bạn cũng có thể nhập một tham chiếu vào ô hoặc phạm vi đã đặt tên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Xác định và dùng các tên trong công thức.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu. Sử dụng lệnh Xác định Tên (tab Công thức, nhóm Tên đã Xác định) để xác định "Tài sản" (B2:B4) và "Nợ" (C2:C4).

Phòng ban

Tài sản

Nợ

CNTT

274000

71000

Quản trị

67000

18000

Nhân sự

44000

3000

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=SUM(Tài sản có)

Trả về tổng số tài sản của ba phòng ban theo tên đã xác định "Tài sản có," được xác định là phạm vi ô B2:B4. (385000)

=SUM(Tài sản có)

'=SUM(Tài sản có)-SUM(Tài sản nợ)

Trừ tổng tên xác định "Tài sản" cho tổng tên xác định "Nợ" (293000)

=SUM(Tài sản)-SUM(Nợ)

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×