Sử dụng tham chiếu ô trong công thức

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo công thức đơn giản hoặc một công thức bằng cách dùng một hàm, bạn có thể tham chiếu đến dữ liệu trong các ô bằng cách chèn tham chiếu ô trong công thức. Ví dụ, khi bạn nhập hoặc chọn tham chiếu ô A2, công thức sử dụng giá trị của ô đó để tính toán kết quả. Bạn cũng có thể tham chiếu phạm vi ô, chẳng hạn như A2: A6.

  1. Bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , nhập = (dấu bằng).

  3. Chọn ô hoặc phạm vi ô, hoặc gõ tham chiếu ô.

  4. Nhấn Nhập.

Ví dụ

Sổ làm việc bên dưới cho thấy các ví dụ về cách dùng tham chiếu ô. Bạn có thể thay đổi giá trị hoặc công thức tại bất kỳ ô nào và xem kết quả cập nhật. Trong sổ làm việc, B2:B4 được xác định là "Tài sản" và C2:C4 được xác định là "Nợ."

Phòng ban

Tài sản

Nợ

CNTT

274000

71000

Quản trị

67000

18000

Nhân sự

44000

3000

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=SUM(Tài sản có)

Trả về tổng số tài sản của ba phòng ban theo tên đã xác định "Tài sản có," được xác định là phạm vi ô B2:B4. (385000)

=SUM(Tài sản có)

'=SUM(Tài sản có)-SUM(Tài sản nợ)

Trừ tổng tên xác định "Tài sản" cho tổng tên xác định "Nợ" (293000)

=SUM(Tài sản)-SUM(Nợ)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×