Sử dụng thư mục để tạo tệp chỉ đọc dành cho học viên hoặc thành viên nhóm khác

Sử dụng thư mục để tạo tệp chỉ đọc dành cho học viên hoặc thành viên nhóm khác

Chia sẻ tệp với học viên của bạn mà họ có thể đọc nhưng không chỉnh sửa bằng thư mục tài liệu lớp học trong kênh chung của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để chia sẻ tài liệu như syllabi, các quy tắc trường học và tài liệu tham khảo với lớp học. Bạn cũng có thể tạo các thư mục chỉ đọc riêng của bạn để hạn chế đặc quyền chỉnh sửa của thành viên trong bất kỳ nhóm nào.

Lưu ý: Thư mục tài liệu lớp học hiện không sẵn dùng trên các thiết bị di động. Vui lòng dùng ứng dụng nhóm trên máy tính hoặc ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động để truy nhập vào các tài liệu lớp học. Có thể tìm thấy các tài liệu lớp bên dưới dẫn hướng của SharePoint.

Thêm tệp vào thư mục tài liệu lớp học trong nhóm lớp học

 1. Dẫn hướng đến kênh chung trong nhóm lớp học của bạn, rồi chọn tab tệp .

 2. Chọn các tài liệu lớp học.

  Chọn thư mục tài liệu lớp học trong tab tệp.

 3. Sử dụng nút mới để tạo các tệp chỉ đọc mới trong thư mục tài liệu lớp. Sử dụng nút tải lên để thêm tệp từ OneDrive hoặc thiết bị của bạn.

  Chọn nút mới để tạo tệp mới.

 4. Bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép một tệp vào thư mục tài liệu lớp học bằng cách chọn Thêm tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn khác bên cạnh tệp của bạn và chọn di chuyển hoặc sao chép. Hãy làm theo cấu trúc tệp để chọn các tài liệu lớp.

  Di chuyển hoặc sao chép tệp.

Lưu ý: Di chuyển hoặc sao chép tệp tài liệu lớp học vào một thư mục mà không có quyền tương tự có nghĩa là học viên sẽ có thể sửa bản sao của tài liệu đó.

Từ bây giờ, bạn có thể thêm bất kỳ tệp nào mà bạn không muốn học viên sửa vào thư mục tài liệu lớp học. Bạn có thể thêm tệp vào thư mục từ các nhóm hoặc SharePoint--thay đổi của bạn sẽ được giữ lại đồng bộ.

Tạo thư mục chỉ đọc riêng của bạn

Tạo các thư mục chỉ đọc cho phép bạn chia sẻ tệp với thành viên của một nhóm mà bạn sở hữu trong khi ngăn không cho chúng chỉnh sửa tệp.

 1. Dẫn hướng đến kênh trong nhóm nơi bạn định chia sẻ tệp.

 2. Chọn tab tệp , sau đó mở trong SharePoint. SharePoint sẽ mở trong trình duyệt web của bạn và hiển thị cho bạn cấu trúc tệp cho nhóm của bạn.

  Mở SharePoint từ tab tệp.

 3. Trong SharePoint, chọn + thư mục > mới. Đặt tên cho thư mục của bạn, rồi chọn tạo.

 4. Bấm chuột phải vào hoặc chọn hiện hành động (dấu ba chấm đứng xuất hiện khi bạn chọn thư mục) cho thư mục mà bạn vừa tạo và chọn chi tiết.

  Chọn chi tiết.

 5. Chọn quản lý quyền truy nhập trong ngăn chi tiết.

 6. Bên dưới thành viên, chọn mũi tên thả xuống và sau đó thay đổi thành chỉ xem.

  Chọn thay đổi để chỉ xem trong ngăn chi tiết.

Từ bây giờ, hãy thêm bất kỳ tệp nào mà bạn không muốn học sinh hoặc nhân viên sửa vào thư mục này. Bạn có thể thêm tệp vào thư mục từ các nhóm hoặc SharePoint--thay đổi của bạn sẽ đồng bộ lại và ra.

Lưu ý: Di chuyển hoặc sao chép tệp chỉ đọc vào một thư mục mà không có quyền giống nhau có nghĩa là thành viên nhóm sẽ có thể chỉnh sửa bản sao của tài liệu đó.

Tìm hiểu thêm

Các tệp trong Microsoft nhóm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×