Sử dụng #tags nhãn và chia sẻ thông tin trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Outlook trên web, bạn có thể gắn thẻ từ hoặc cụm từ trong thông điệp email và sự kiện lịch để cho biết một nối kết để biết thêm thông tin về chủ đề.

Thêm thẻ vào email thư hoặc yêu cầu cuộc họp

  1. Nhập một biểu tượng hashtag # trong dòng chủ đề hoặc nội dung của một email thông báo hoặc sự kiện lịch, và mà không cần thêm bất kỳ khoảng trắng, hãy nhập tên của thẻ. Danh sách xuất hiện có chứa thẻ mà đã tồn tại, hãy chọn từ danh sách đó, hoặc tạo một thẻ mới.

    Chọn thẻ từ danh sách

  2. Nhập thư bạn muốn người hoặc nhóm đó để nhận được.

  3. Hoàn tất việc tạo sự kiện email thư hoặc lịch của bạn, và bấm gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×