Sử dụng tab hội thoại trong Microsoft Teams

Sử dụng tab hội thoại trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tab hội thoại trong Microsoft Teams xuất hiện trong kênh chung, cũng như bất kỳ kênh bổ sung mà bạn tạo. Tất cả lớp học viên có thể xem và thêm vào hội thoại trong kênh chung. Trong kênh khác, hãy dùng @mention để mời các học viên hoặc nhân để tham dự cuộc hội thoại.

Hội thoại là khác nhau từ trò chuyện vì chúng được hiển thị với tất cả mọi người trong một kênh và không riêng tư. Tài liệu chia sẻ trong hội thoại tự động trở thành một phần của tab tệp, tệp đó.

Để đăng trong một hội thoại, chọn tab từ menu ở phía trên cùng. Sau đó, sử dụng công cụ để sửa bài đăng của bạn hoặc thêm một phần đính kèm, gif hoặc emoji. Chọn biểu tượng máy bay giấy để gửi bài đăng của bạn hoặc nhấn return trên bàn phím của bạn.

Bắt đầu một hội thoại mới, hãy dùng đề cập đến ai đó

Nếu bạn quyết định để sửa hoặc xóa bỏ bài đăng của bạn, hãy chọn dấu chấm lửng "Thêm tùy chọn".

Theo dõi các hội thoại của bạn

Theo dõi các hội thoại của bạn bằng cách truy cập nguồn cấp hoạt động. Bạn sẽ nhận được thông báo khi ai đó đã @mentioned bạn trong một hội thoại hoặc trả lời một bài đăng của bạn. Tên của bạn sẽ được tô sáng bằng màu đỏ khi nó là @mentioned bằng một giáo viên hay sinh viên. Kênh với nội dung mới, bao gồm các hội thoại, sẽ xuất hiện trong đậm.

Điều chỉnh kiểm soát riêng tư

Xóa bỏ thông tin không thích chú thích hoặc tắt tiếng học viên--này ngăn chúng đăng tin trong dòng thao tác hội thoại lớp học.

Tìm hiểu thêm

Thông báo cho toàn bộ lớp học và đăng Cập Nhật quan trọng

Tắt tiếng sinh viên duy nhất

Tắt tiếng tất cả học viên

Xóa bỏ chú thích sinh viên

Xóa bỏ chuỗi hội thoại hội thoại

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×