Sử dụng Tự hoàn tất có Xem trước trong Excel

Tính năng Tự hoàn tất có Xem trước sẽ điền dữ liệu của bạn khi tính năng cảm nhận được mẫu hình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước để tách tên và họ khỏi một cột hoặc kết hợp tên và họ từ hai cột khác nhau.

Lưu ý: Tự hoàn tất có Xem trước chỉ sẵn dùng trong Excel 2013 trở lên.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử cột A có chứa tên, cột B có chứa họ và bạn muốn điền cả tên lẫn họ vào cột C. Nếu bạn thiết lập mẫu hình bằng cách nhập tên đầy đủ vào cột C, tính năng Tự hoàn tất có Xem trước của Excel sẽ điền phần còn lại cho bạn dựa theo mẫu hình mà bạn cung cấp.

  1. Nhập tên đầy đủ vào ô C2, rồi nhấn ENTER.

  2. Bắt đầu nhập tên đầy đủ tiếp theo vào ô C3. Excel sẽ cảm nhận được mẫu hình bạn cung cấp và hiển thị bản xem trước cho phần còn lại của cột được điền bằng văn bản kết hợp.

  3. Để chấp nhận bản xem trước, hãy nhấn ENTER.

    Ghép nối dữ liệu bằng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước

    Nếu tính năng Tự hoàn tất có Xem trước không tạo ra bản xem trước thì có thể tính năng chưa được bật. Bạn có thể đi đến Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước để chạy thủ công hoặc nhấn Ctrl+E. Để bật tính năng Tự hoàn tất có Xem trước, hãy đi đến Công cụ > Tùy chọn > Nâng cao > Tùy chọn chỉnh sửa > chọn hộp Tự hoàn tất có Xem trước tự động.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử cột A có chứa tên, cột B có chứa họ và bạn muốn điền cả tên lẫn họ vào cột C. Nếu bạn thiết lập mẫu hình bằng cách nhập tên đầy đủ vào cột C, tính năng Tự hoàn tất có Xem trước của Excel sẽ điền phần còn lại cho bạn dựa theo mẫu hình mà bạn cung cấp.

  1. Nhập tên đầy đủ vào ô C2, rồi nhấn ENTER.

  2. Đi đến Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước hoặc nhấn Ctrl+E.

  3. Excel sẽ cảm nhận được mẫu hình bạn cung cấp trong ô C2 và điền các ô bên dưới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Video về nội dung đào tạo: Tự động Điền và Tự hoàn tất có Xem trước

Kết hợp văn bản từ hai ô trở lên vào một ô

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×