Sử dụng tùy chọn Kết hợp Tối thiểu để nhanh chóng di chuyển hộp thư Exchange sang Office 365

Bạn có thể sử dụng tùy chọn kết hợp tối thiểu, còn được gọi là di chuyển nhanh trong Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp Exchange để di chuyển nội dung của hộp thư người dùng sang Office 365 qua một khóa học vài tuần hoặc ít hơn.

Điều kiện tiên quyết

Sử dụng tùy chọn kết hợp tối thiểu để di chuyển email, nếu bạn:

 • Đang chạy ít nhất một máy chủ Exchange 2010, Exchange 2013 và/hoặc Exchange 2016 tại chỗ.

 • Lập kế hoạch để di chuyển sang Exchange Online qua một khóa học vài tuần hoặc ít hơn.

 • Không dự định tiếp tục chạy đồng bộ hóa thư mục để quản lý người dùng của bạn.

Trong quá trình di chuyển, địa chỉ Giao thức Chuyển Thư Đơn giản (SMTP) của mỗi hộp thư tại chỗ được sử dụng để tạo địa chỉ email cho hộp thư Office 365 mới. Để chạy di chuyển nhanh, miền tại chỗ phải là một miền được xác minh trong tổ chức Office 365 của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn Thiết lập > Miền.

 3. Ở trang Miền-, bấm Thêm miền để bắt đầu trình hướng dẫn miền.

  Chọn Thêm miền
 4. Ở trang Thêm miền, nhập tên miền (ví dụ: Contoso.com) mà bạn sử dụng cho tổ chức Exchange tại chỗ của mình, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Ở trang Xác minh miền, chọn Đăng nhập vào GoDaddy (nếu bản ghi DNS của bạn được quản lý bởi GoDaddy) hay Thêm bản ghi TXT thay thế cho bất kỳ cơ quan đăng ký khác > Tiếp theo.

 6. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp cho nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn. Bản ghi TXT thường được chọn để xác nhận quyền sở hữu.

  Bạn cũng có thể tìm các hướng dẫn trong mục Tạo bản ghi DNS tại bất cứ nhà cung cấp lưu trữ DNS nào cho Office 365.

  Sau khi bạn thêm bản ghi TXT hoặc MX của mình, hãy chờ khoảng 15 phút trước khi tiếp tục đến bước tiếp theo.

 7. Trong trình hướng dẫn tên miền Office 365, hãy chọn xong, xác nhận ngay bây giờ và bạn sẽ thấy trang xác nhận. Chọn Hoàn tất.

  Nếu ban đầu xác nhận không thành công, hãy chờ một lúc rồi thử lại.

  Không tiếp tục đến bước tiếp theo trong trình hướng dẫn miền. Lúc này, bạn đã xác minh rằng mình sở hữu miền của tổ chức Exchange tại chỗ và sẵn sàng tiếp tục di chuyển email.

  Bạn sẽ hoàn thành thiết lập miền của mình sau khi quá trình di chuyển hoàn tất.

Trên máy tính là miền đã tham gia vào tổ chức tại chỗ của bạn, đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn bẳng thông tin xác thực người quản trị toàn cầu của bạn, rồi khởi động Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp Exchange ở trang Di chuyển dữ liệu thuộc trang người quản trị Office 365.

 1. Ở Trung tâm quản trị Office 365, đi đến Người dùng > Di chuyển dữ liệu.

  Đi đến Người dùng > Di chuyển dữ liệu trên trang Quản trị Office 365
 2. Trang Di chuyển, ở mục Chọn dịch vụ dữ liệu của bạn, chọn Exchange.

  Trên trang Di chuyển, hãy chọn Exchange làm dịch vụ dữ liệu của bạn
 3. Ở trang Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp đầu tiên, chọn tiếp theo và ở trang Tổ chức Exchange Server tại chỗ, chấp nhận các giá trị mặc định, rồi chọn tiếp theo.

  Theo mặc định, trình hướng dẫn sẽ kết nối với máy chủ Exchange chạy phiên bản mới nhất.

 4. Ở trang Thông tin xác thực, chọn Sử dụng thông tin xác thực Windows hiện tại cho máy chủ Exchange tại chỗ, rồi nhập thông tin xác thực người quản trị cho máy chủ và đối tượng thuê Office 365 của bạn, chọn tiếp theo, rồi chọn tiếp theo lần nữa khi các kết nối và thông tin xác thực đã xác thực.

 5. Ở trang Tính năng Kết hợp, chọn Cấu hình Kết hợp Tối thiểu > tiếp theo.

  Trên trang Tính năng Kết hợp, chọn Cấu hình Kết hợp Tối thiểu
 6. Ở trang Sẵn sàng Cập nhật, chọn cập nhật để chuẩn bị các hộp thư tại chỗ cho việc di chuyển.

 1. Ở trang Cấp phép cho Người dùng, chọn Đồng bộ hóa người dùng và mật khẩu của tôi một lần.

  Tại thời điểm này, bạn sẽ được nhắc tải xuống và cài đặt Trình hướng dẫn Azure AD Connect để đồng bộ hóa người dùng của bạn từ tại chỗ sang Office 365.

 2. Sau khi Azure AD Connect đã tải xuống, chạy ứng dụng đó, rồi chọn tùy chọn mặc định dành cho Cài đặt nhanh.

  Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến trang Di chuyển dữ liệu của Office 365 là nơi mà bạn có thể xem tất cả người dùng của mình đã được đồng bộ hóa với Office 365.

  Sau khi quá trình đồng bộ hóa một lần hoàn tất, chức năng đồng bộ hóa thư mục sẽ được tắt đối với đối tượng thuê Office 365 của bạn.

Trên trang Cấp phép cho Người dùng, hãy chọn Đồng bộ hóa người dùng và mật khẩu của tôi trong một lần

Sau khi Azure AD connect đồng bộ hóa người dùng của bạn và mật khẩu của họ với Office 365, bạn phải gán giấy phép Office 365 cho họ để họ có hộp thư đám mây nhằm di chuyển dữ liệu hộp thư tại chỗ của họ đến đó.

Trạng thái ở trang Di chuyển dữ liệu cho biết rằng cần phải có giấy phép như minh họa trong hình.

Trong Trung tâm quản trị, hãy đi đến Người dùng > Người dùng hiện hoạt, rồi làm theo các hướng dẫn này để gán giấy phép cho người dùng của bạn.

Trạng thái người dùng trên trang Di chuyển dữ liệu cho biết người dùng có cần giấy phép không

Sau khi bạn gán giấy phép cho người dùng của mình, bạn có thể đi đến trang Di chuyển dữ liệu để bắt đầu di chuyển hộp thư của họ.

 1. Đi đến Người dùng > Di chuyển dữ liệu, rồi ở trang Di chuyển, chọn Exchange đối với dịch vụ dữ liệu của bạn.

 2. Ở trang Di chuyển dữ liệu , chọn người dùng có hộp thư mà bạn muốn di chuyển, rồi chọn Bắt đầu di chuyển.

  Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển hộp thư của hai hoặc ba người dùng dưới dạng thử nghiệm trước khi di chuyển toàn bộ người dùng của mình để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều hoạt động như mong đợi.

  Trang Di chuyển dữ liệu sẽ hiển thị trạng thái di chuyển theo tiến độ. Để biết danh sách đầy đủ, hãy xem mục Báo cáo tình trạng người dùng di chuyển là mục mà bạn cũng có thể xem trong Trung tâm quản trị Exchange.

Trang di chuyển Dữ liệu hiển thị trạng thái di chuyển cho mỗi người dùng

Các hệ thống email sử dụng bản ghi DNS được gọi là bản ghi MX để biết được vị trí cần cung cấp email. Trong suốt tiến trình di chuyển email, bản ghi MX được trỏ đến hệ thống email Exchange tại chỗ. Lúc này, quá trình chuyển email đến Office 365 đã hoàn tất, đây là lúc để trỏ bản ghi MX tại Office 365. Bạn sẽ cần phải hoàn tất thiết lập bản ghi DNS của mình. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi đến Cài đặt > Miền, rồi chọn tên miền bạn muốn cập nhật, như contoso.com. Trình hướng dẫn miền sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước cập nhật. Hãy xem bài viết này để biết hướng dẫn dành riêng cho nhà đăng ký hoặc máy chủ của bạn: Thêm bản ghi MX

Xem Thêm

Hiệu suất di chuyển Office 365 và cách thực hành tốt nhất

Cách để ngừng hoạt động máy chủ Exchange trong môi trường Kết hợp

Sửa đổi hoặc loại bỏ Exchange 2010

Cách loại bỏ một tổ chức Exchange 2007

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×