Sử dụng tính năng xác thực hiện đại Office 365 với các máy khách Office

Tính năng xác thực hiện đại cung cấp khả năng đăng nhập vào ứng dụng máy khách Office dựa trên Thư viện Xác thực Active Directory (ADAL) trên nhiều nền tảng. Điều này cho phép các tính năng đăng nhập, như Xác thực Đa Yếu tố (MFA), Nhà cung cấp Định danh bên thứ ba dựa trên SAML với các ứng dụng máy khách Office, xác thực dựa trên thẻ thông minh và chứng chỉ, đồng thời sẽ loại bỏ nhu cầu sử dụng giao thức xác thực cơ bản cho Outlook.

Trong chủ đề này:

Điều kiện tiên quyết

bạn phải cài đặt phần mềm sau đây (phiên bản được liệt kê bên dưới hoặc phiên bản mới hơn):

Yêu cầu phần mềm

Để sử dụng tính năng xác thực hiện đại với các ứng dụng máy khách Office 2013, bạn phải cài đặt phần mềm sau đây (phiên bản được liệt kê bên dưới hoặc phiên bản mới hơn) dựa trên việc bạn có Bản cài đặt dựa trên click-to-run hoặc Bản cài đặt dựa trên nền MSI.

Để xác định xem bản cài đặt Office của bạn dựa trên Click-to-run hay MSI:

  1. Bắt đầu Outlook 2013.

  2. Trên menu Tệp, hãy chọn Tài khoản Office.

  3. Đối với Bản cài đặt Click-to-Run của Outlook 2013, mục Tùy chọn Cập nhật sẽ được hiển thị. Đối với Bản cài đặt dựa trên MSI, mục Tùy chọn Cập nhật không được hiển thị.

    Đồ họa cho biết cách bạn nhận biết bản cài đặt Office 2013 là click-to-run hoặc trên nền MSI

Bản cài đặt dựa trên click-to-run

Đối với bản cài đặt dựa trên Click-to-run, bạn phải cài đặt phần mềm sau với phiên bản tệp được liệt kê bên dưới hoặc phiên bản tệp mới hơn. Nếu phiên bản tệp của bạn không bằng hoặc lớn hơn phiên bản tệp được liệt kê, hãy cập nhật phiên bản bằng các bước dưới đây.

Tên tệp

Đường dẫn cài đặt trên máy tính của bạn

Phiên bản tệp

MSO.DLL

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonx86\Microsoft Shared\OFFICE15\MSO. DLL

15.0.4753.1001

CSI.DLL

CSI.DLL C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\csi.dll

15.0.4753.1000

Groove.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\GROOVE.exe

15.0.4763.1000

Outlook.exe

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\OUTLOOK.exe

15.0.4753.1002

ADAL.DLL

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonx86\Microsoft Shared\OFFICE15\ADAL.DLL

1.0.2016.624

Iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer

thay đổi

Bản cài đặt trên nền MSI

Đối với bản cài đặt dựa trên MSI, bạn phải cài đặt phần mềm sau với phiên bản tệp được liệt kê bên dưới hoặc phiên bản tệp mới hơn. Nếu phiên bản tệp của bạn không bằng hoặc lớn hơn phiên bản tệp được liệt kê, hãy cập nhật phiên bản bằng liên kết trong cột Bài viết KB Cập nhật.

Tên tệp

Đường dẫn cài đặt trên máy tính của bạn

Nơi tải bản cập nhật

Phiên bản

MSO.DLL

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSO.DLL

KB3085480

15.0.4753.1001

CSI.DLL

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Csi.dll

KB3085504

15.0.4753.1000

Groove.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVE.EXE

KB3085509

15.0.4763.1000

Outlook.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OUTLOOK.EXE

KB3085495

15.0.4753.1002

ADAL.DLL

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\ADAL.DLL

KB3055000

1.0.2016.624

Iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer

MS14-052

Không áp dụng

Bắt đầu với tính năng xác thực hiện đại

Để bật tính năng xác thực hiện đại của Office 365, hãy xem các bài viết sau tùy thuộc vào tình huống của bạn:

Để biết thông tin về cách Office 2013 và Office 2016 sử dụng tính năng xác thực hiện đại, xem mục Cách tính năng xác thực hiện đại hoạt động đối với Office 2013 và Office 2016.

Bật tính năng xác thực đa yếu tố

Để tìm hiểu về tính năng xác thực đa yếu tố (MFA), xem mục Lên kế hoạch Triển khai xác thực đa yếu tố cho Office 365, và để thiết lập tính năng này, xem mục Thiết lập tính năng xác thực đa yếu tố cho Office 365.

Để giúp người dùng của bạn tìm hiểu cách sử dụng, hãy yêu cầu họ xem lại mục Đăng nhập vào Office 365 bằng phương pháp xác thực thứ hai.

Tính khả dụng của tính năng xác thực hiện đại đối với các hệ điều hành khác nhau

Tính năng xác thực hiện đại sử dụng tiêu chuẩn OAuth 2.0 và được hỗ trợ trên nhiều nền tảng, bao gồm OSX, iOS, Android và Windows. Hãy xem ma trận hỗ trợ để biết chi tiết cụ thể. Ma trận này được cập nhật thường xuyên.

Tính năng xác thực hiện đại với nhà cung cấp định danh bên thứ ba

Bất kỳ nhà cung cấp định danh bên thứ ba nào được liệt kê ở đây đều đủ điều kiện sử dụng tính năng xác thực hiện đại. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ kiểm tra khả năng kết nối để kiểm tra trạng thái kết nối của nhà cung cấp định danh. Bạn có thể tải xuống công cụ tại testconnectivity.microsoft.com bằng cách chọn Cài đặt Ngay ở cuối trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×