Sử dụng tính năng phân nhánh trong Microsoft Forms

Sử dụng tính năng phân nhánh trong Microsoft Forms

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Bạn có thể thêm lô-gic phân nhánh vào khảo sát hoặc bài kiểm tra để nó thay đổi theo phản hồi cho các câu hỏi cụ thể. Trong một khảo sát hoặc bài kiểm tra phân nhánh, câu hỏi xuất hiện chỉ khi chúng có liên quan đến responder. Nếu các câu hỏi không áp dụng, vào responder được chuyển hướng đến một tập hợp khác nhau của các câu hỏi hoặc sẽ bỏ qua một tập hợp các câu hỏi hoàn toàn.

Thêm nhánh vào mẫu của bạn

Trước khi bạn bắt đầu, nó là một ý kiến hay để bảo đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi của bạn được tạo ra. Khi bạn đã sẵn sàng để thêm nhánh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm vào nút dấu chấm lửng (…), sau đó chọn Branching.

  Các tùy chọn phân nhánh trong Microsoft Forms

 2. Trên trang tùy chọn Branching , không có các menu thả xuống xuất hiện cùng với mỗi câu trả lời bên dưới mỗi câu hỏi. Bấm vào mũi tên để xem một menu thả xuống.

  Trang tùy chọn phân nhánh

 3. Menu thả xuống có chứa một danh sách của mỗi câu hỏi sau.

  Menu thả xuống để đi đến tùy chọn

  Đối với mỗi phản hồi có thể xảy ra vào câu hỏi, hãy chọn câu hỏi mà bạn muốn phân nhánh đến. Trong ví dụ này, nếu một câu trả lời responder cho câu hỏi đầu tiên, bạn muốn ảnh con chó hoặc cô ấy đến câu hỏi tiếp theo (#2). Tuy nhiên, nếu responder câu trả lời không cho câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ chi nhánh hoặc bỏ qua, vào câu hỏi #3.

  Lựa chọn trong menu thả xuống để đi đến tùy chọn

 4. Để chèn thêm nhánh vào khảo sát hoặc bài kiểm tra của bạn, hãy lặp lại bước 2 và 3. Nếu bạn muốn gán một cuối cùng trong khảo sát hoặc bài kiểm tra câu hỏi cụ thể, hãy bấm vào menu thả xuống bên cạnh câu hỏi đó, sau đó chọn kết thúc của biểu mẫu.

Nếu bạn muốn đặt lại hoàn toàn hình thức của bạn và loại bỏ phân nhánh, hãy bấm vào nút dấu chấm lửng (…), sau đó chọn đặt lại.

Đặt lại các tùy chọn cho phân nhánh

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×