Sử dụng Tác vụ trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhiệm vụ là một mục mà bạn tạo trong Outlook.com mà bạn muốn theo dõi cho đến khi nó hoàn thành. Các tác vụ có thể được tạo ra từ thông điệp email mà bạn đã gắn cờ để theo dõi dưới dạng mục thể thao tác, hoặc họ có thể có mục nhập danh sách việc cần làm mà bạn đã thêm. Sử dụng nhiệm vụ trong Outlook.com để tạo, sửa, phân loại và quản lý nhiệm vụ.

Nội dung bạn sẽ thấy trong Tác vụ

Xem ảnh sau đây và các mục được đánh số tương ứng với từng khu vực để hiểu tổng quan về ngăn Nhiệm vụ.

Quản lý nhiệm vụ của bạn.

 1. Tạo, xoá, di chuyển hoặc phân loại nhiệm vụ. Đánh dấu nhiệm vụ là hoàn thành khi bạn làm xong nhiệm vụ.

 2. Nhiệm vụ của tôi - Hiển thị các thư mục mà bạn có thể sử dụng để xem và quản lý nhiệm vụ của mình. Chọn xem bạn có muốn xem các mục mà bạn đã gắn cờ là quan trọng hay không. Bạn có thể tạo thư mục nhiệm vụ mới và đổi tên hoặc di chuyển nhiệm vụ hiện có. Để thêm thư mục, hãy bấm chuột phải vào Nhiệm vụ của tôi và chọn Tạo thư mục mới. Để đổi tên hoặc xoá thư mục, hãy bấm chuột phải vào thư mục và chọn Đổi tên hoặc Xoá.

 3. Các tác vụ danh sách - bộ lọc và hiển thị nhiệm vụ dựa trên trạng thái bạn đã phân công cho chúng. Sử dụng menu bộ lọc để sắp xếp nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí khác nhau.

  Chọn cách lọc, sắp xếp và xếp thứ tự tác vụ trong danh sách Tác vụ Outlook.com

  Sử dụng thanh lệnh ở phía trên danh sách nhiệm vụ để xóa bỏ, phân loại hoặc đánh dấu hoàn thành một nhiệm vụ đã chọn. Đối với thông điệp email, trả lời là sẵn dùng.

  Thanh lệnh cho nhiệm vụ

 4. Chi tiết nhiệm vụ - Xem chi tiết của nhiệm vụ được chọn trong danh sách nhiệm vụ. Để sửa các chi tiết nhiệm vụ chẳng hạn như trạng thái, mức ưu tiên và phần trăm hoàn thành, hãy chọn Sửa .

Tạo tác vụ

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn Mới.

  Nhiệm vụ mới

 4. Nhập chủ đề, ngày đến hạn, và ghi chú về nhiệm vụ nếu bạn muốn.

 5. Chọn Hiện thêm chi tiết để nhập các thông tin chẳng hạn như Ngày bắt đầu, Ngày hoàn thành, và Trạng thái để theo dõi tiến độ của nhiệm vụ như % hoàn thành hoặc giờ đã làm việc.

 6. Chọn đính kèm để đính kèm tệp vào nhiệm vụ.

 7. Chọn nút thêm một nút vào một nhiệm vụ. Nút là biểu tượng mà bạn có thể áp dụng cho các tác vụ s gợi ý trực quan có giúp bạn nhanh chóng xác định cụ thể loại công việc.

 8. Chọn Lưu

  Biểu mẫu chi tiết tác vụ dành cho Outlook.com

Chỉnh sửa tác vụ

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa Sửa trong ngăn Nhiệm vụ.

 4. Thực hiện chỉnh sửa cho nhiệm vụ và chọn Lưu.

Phân loại tác vụ

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn phân loại từ danh sách nhiệm vụ, chọn thể loại, sau đó chọn thể loại. Ví dụ, chọn thể loại màu vàng.

  Thể loại nhiệm vụ

Sắp xếp nhiệm vụ

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Chọn menu bộ lọc và chọn cách bạn muốn sắp xếp các nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ. Ví dụ, hình ảnh sau đây, nhiệm vụ sắp xếp theo trạng thái (hoạt động), do ngày, và các nhiệm vụ cũ nhất trên cùng. Bạn có thể sắp xếp theo hiện hoạt, quá hạn, hoặc hoàn thành.

  Chọn cách lọc, sắp xếp và xếp thứ tự tác vụ trong danh sách Tác vụ Outlook.com

Lưu ý: Outlook.com không hỗ trợ sắp xếp nhiệm vụ theo thể loại.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×