Sử dụng tài liệu thông minh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tài liệu thông minh là các tệp, chẳng hạn như sổ làm việc Excel, được lập trình để cung cấp cho bạn trợ giúp khi bạn làm việc với chúng. Một số loại tệp Excel, chẳng hạn như biểu mẫu và mẫu, có chức năng cũng như tài liệu thông minh.

Tìm hiểu thêm về tài liệu thông minh

Tài liệu thông minh cung cấp giải pháp cho hai vấn đề chung của doanh nghiệp: kiểm soát việc kinh doanh quy trình dòng công việc và dùng lại và chia sẻ thông tin. Bạn thêm gói mở rộng XML vào sổ làm việc Excel của bạn để tạo các giải pháp thông minh tài liệu. Các giải pháp có thể được tải về hoặc họ có thể được phát triển bằng cách sử dụng một bộ thông minh liệu phát triển phần mềm.

Tài liệu thông minh hoạt động tốt nhất cho sổ làm việc là một phần của một dòng công việc. Dòng công việc là tự động di chuyển tài liệu hoặc mục thông qua một trình tự cụ thể của hành động hoặc tác vụ liên quan đến quy trình kinh doanh. Dòng công việc có thể được dùng để luôn có thể quản lý quy trình kinh doanh phổ biến, chẳng hạn như phê duyệt tài liệu hoặc xem lại. Ví dụ, công ty của bạn có thể có một quy trình điền vào biểu mẫu chi phí hàng năm của nhân viên, và bạn đã có thể sử dụng mẫu Excel cho mục đích này. Nếu mẫu đó được chuyển đổi thành một tài liệu thông minh, nó có thể kết nối với cơ sở dữ liệu tự động hoàn thành một số thông tin yêu cầu, chẳng hạn như tên nhân viên, số nhân viên và của người quản lý tên. Khi bạn hoàn thành báo cáo chi phí, tài liệu thông minh có thể hiển thị một nút cho phép bạn gửi nó đến bước tiếp theo trong dòng công việc. Vì tài liệu thông minh "biết" người quản lý của bạn, nó có thể tự động định tuyến chính cho người đó. Và, cho dù ai có tài liệu, tài liệu thông minh biết nó ở đâu trong dòng công việc xem lại chi phí và bước điều xảy ra tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng tài liệu thông minh để giúp bạn chia sẻ và dùng lại nội dung hiện có. Ví dụ, luật sư có thể sử dụng các mẫu hiện có khi họ viết hợp đồng, và nhà báo có thể chèn bylines khác dùng thường xuyên văn bản. Tài liệu thông minh có thể cũng dễ dàng hơn để chia sẻ thông tin, và thậm chí có thể tương tác với các chương trình Microsoft Office. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tài liệu thông minh để gửi thông điệp email đến Outlook, tất cả mà không cần rời khỏi tài liệu hoặc khởi động Outlook.

Khi bạn thêm một giải pháp thông minh tài liệu, nó sẽ xuất hiện trong danh sách các giải pháp sẵn dùng mỗi khi bạn mở tài liệu thông minh mới. Để sử dụng một giải pháp, trước tiên bạn phải đính kèm gói mở rộng XML vào tài liệu của bạn, chuyển đổi sổ làm việc Excel của bạn vào một tài liệu thông minh. Gói mở rộng XML chứa nhiều phần, bao gồm các tệp XML và một biểu hiện các cấu phần tham chiếu. Khi bạn mở tài liệu được đính kèm vào một gói mở rộng, Excel cũng mở ngăn tác vụ Hành động tài liệu . Ngăn tác vụ đó có thể bao gồm các công cụ để hoàn thành nhiệm vụ và trợ giúp cho việc dùng tài liệu thông minh. Các tính năng cụ thể tài liệu thông minh cung cấp phụ thuộc vào thiết kế mà của nó creator — nhà phát triển hoặc CNTT chuyên nghiệp — thực hiện. Nếu cần thiết, hãy liên hệ với chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) của bạn cho vị trí và các chi tiết về giải pháp thông minh tài liệu của bạn.

Lưu ý: Khi bạn lần đầu tiên sử dụng tài liệu thông minh, bạn có thể thấy một thông báo nói rằng bạn cần phải cài đặt các cấu phần thời gian chạy ngôn ngữ thông thường, hoặc bạn rằng bạn cần một phiên bản khác của các thành phần. Nếu bạn nhìn thấy kiểu thư, liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Nếu bạn không phát triển hoặc nó tài nguyên sẵn dùng, bạn có thể tải xuống tài liệu thông minh được tạo ra bên thứ ba. Nếu bạn là một nhà phát triển và bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tạo tài liệu thông minh, hãy xem bộ tài liệu phần mềm phát triển thông minh trên trang Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Đầu trang

Thêm và đính kèm một giải pháp tài liệu thông minh

 1. Nếu tab nhà phát triển không hiển thị, hãy thực hiện như sau để hiển thị nó:

  1. Trên tab tệp , bấm tùy chọn > Tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Ở bên phải của hộp thoại tùy chỉnh ruy-băng , chọn Tab chính từ danh sách thả xuống tùy chỉnh Ribbon , và sau đó chọn hộp nhà phát triển .

  3. Bấm OK.

   Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Excel 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel. Trong mục phổ biến , dưới tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng , sau đó bấm OK

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm XML , bấm Gói mở rộng.

  Mở rộng gói

 3. Bấm vào Thêm.

 4. Trong hộp thoại Cài đặt gói mở rộng XML , tìm vị trí của biểu hiện cho giải pháp mà bạn muốn thêm.

 5. Bấm Mở.

 6. Trong danh sách gói mở rộng XML sẵn dùng , bấm giải pháp mà bạn muốn đính kèm tài liệu của bạn, sau đó bấm đính kèm.

Đầu trang

Thay đổi các gói mở rộng XML được đính kèm vào một tài liệu thông minh

 1. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy làm như sau để hiển thị nó:

  1. Trên tab tệp , bấm tùy chọn > Tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Ở bên phải của hộp thoại tùy chỉnh ruy-băng , chọn Tab chính từ danh sách thả xuống tùy chỉnh Ribbon , và sau đó chọn hộp nhà phát triển .

  3. Bấm OK.

   Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Excel 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel. Trong mục phổ biến , dưới tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng , sau đó bấm OK

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm XML , bấm Gói mở rộng.

  Mở rộng gói

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  1. Để loại bỏ gói XML mở rộng tên và URL thuộc tính tài liệu, bấm xóa. Gói mở rộng XML vẫn sẽ có sẵn trong danh sách gói mở rộng XML sẵn dùng .

  2. Để thay thế gói mở rộng XML hiện tại với XML mở rộng gói mới, trong danh sách gói mở rộng XML sẵn dùng , chọn một gói mở rộng XML khác nhau và sau đó bấm đính kèm.

  3. Gói mở rộng XML có thể được cấu hình tự động Cập Nhật tại khoảng đã đặt trước. Để kiểm tra cập nhật bên ngoài những khoảng thời gian, hãy bấm Cập Nhật. Nếu gói mở rộng XML Cập nhật sẵn dùng, các cấu phần mới sẽ được tải về.

Đầu trang

Xóa một giải pháp tài liệu thông minh

 1. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy làm như sau để hiển thị nó:

  1. Trên tab tệp , bấm tùy chọn > Tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Ở bên phải của hộp thoại tùy chỉnh ruy-băng , chọn Tab chính từ danh sách thả xuống tùy chỉnh Ribbon , và sau đó chọn hộp nhà phát triển .

  3. Bấm OK.

   Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Excel 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel. Trong mục phổ biến , dưới tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng , sau đó bấm OK

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm XML , bấm Gói mở rộng.

  Mở rộng gói

 3. Trong danh sách gói mở rộng XML sẵn dùng , bấm giải pháp mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

Lưu ý: Xóa một tài liệu thông minh giải pháp loại bỏ thông tin đăng ký cho giải pháp đó. Xóa bỏ giải pháp sẽ không loại bỏ bất kỳ tệp nào đã được cài đặt trên máy tính của bạn bằng gói mở rộng XML vì tài liệu thông minh khác có thể sử dụng các tệp.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×